Akademia Świadomego Przywództwa i Współpracy w Biznesie


„Bycie prawdziwym liderem to nie tyle to, co potrafi się, ale przede wszystkim to, kim jest się jako człowiek oraz jaką ma się zdolność wywierania wpływu na otoczenie, na rozwój i wyzwalanie potencjału u innych." (Raport PwC, 2016)

Rola współczesnych liderów zmienia się w związku z dynamicznymi zmianami społecznymi i technologicznymi. Obecnie dostęp do surowców przestaje być kluczowym zasobem budowania przewagi konkurencyjnej w wielu branżach, są nim ludzie, którzy tworzą wiedzę w organizacji. Stąd też miękkie aspekty zarządzania są kluczem do sukcesu w organizacji w XXI wieku.

Akademia Świadomego Przywództwa i Współpracy w Biznesie ma na celu przygotowanie menedżerów najwyższego szczebla świadomego zarządzania potencjałem swoich firm w oparciu o wiedzę z zakresu neurobiologii i psychologii. Skupiamy się na trzech głównych obszarach: komunikacją, zarządzanie organizacją w trakcie zmiany, a także wpływem nawyków i przekonań na funkcjonowanie zespołów i organizacji.


ZAKRES TEMATYCZNY

1. Komunikacja

Rozumiejąc jak działa biologia współpracowników w biznesie, łatwiej jest tworzyć komunikatyi współpracować by osiągnąć wyższe wskaźniki wartości dodanej dla organizacji. W czasie Akademii pokazujemy mechanizmy budowania relacji w oparciu o FRIS®, Reiss Motivational Profile® a także model Spiral Dynamics. Narzędzia te pozwalają efektywnie radzić sobie w zmianie i budować odpowiednią motywację i komunikacje w zespołach.

Organizację idą w kierunku przywództwa opartego o rozpoznawanie i korzystanie z indywidualnych talentów każdego współpracownika. Stąd też uczestnicy Akademii poznają techniki komunikacji w oparciu o Style Myślenia i Style Działania FRIS® a także metody rozpoznawania motywatorów wg Reiss Motivational Profile®.

Podczas warsztatów uczestnicy:

  1. doświadczą budowania komunikatów pozytywnych i negatywnych do poszczególnego motywatora.
  2. zobaczą, jak w sytuacji presyjnej i zmianie motywować swoich pracowników.
  3. nauczą się jak efektywniej integrować swój zespół poprzez nazwanie i wzajemne zrozumienie swoich potrzeb, przekonań i nawyków.

Wszystkie narzędzia zostaną przez uczestników przećwiczone w trakcie warsztatów.

2. Zmiany organizacyjne i zmiany w otoczeniu są jednymi z największych stresorów w środowisku pracy

W takim otoczeniu dla menedżera najważniejsza jest umiejętność brania odpowiedzialności i podejmowania właściwych decyzji oraz odpowiedniego ich komunikowania swoim współpracownikom. Zagadnienia z zakresu neurobiologii odkrywają nowe możliwości i dają rekomendacje: jak udrożnić przepływy komunikacyjne i podnieść efektywność w sytuacjach stresowych, jak empatia zwiększa współpracę i jak podnieść empatię poznawczą członków zespołu.

Uczestnicy zapoznają się ze strategiami podejmowania decyzji przywódczych zarówno w sytuacjach rozwojowych jak i w konflikcie wynikającym ze zmiany. Wyposażamy uczestników w narzędzia do świadomego zarządzania ludźmi w sytuacji zmiany, niepewności i wyzwań związanych ze zmianą.

W tym celu, uczestnicy:

  1. Rozwijają swoje umiejętności w oparciu o tabelę wyników Instytutu Gallupa, wskazująca dzięki którym pracownikom budujemy wartość w organizacji.
  2. Doświadczą jak układ limbiczny, kora mózgowa oraz nasze hormony generują stres podczas zmiany a przy tym determinują zachowania menedżera i efekty jego pracy w organizacji. Podczas warsztatów, każdy z uczestników ma okazję doświadczyć to na sobie.
  3. Zobaczą, dlaczego z niektórymi współpracownikami praca układa się łatwo lub odwrotnie, dlaczego czasami projekty nie są realizowane.

3. Nawyki i przekonania w organizacji

Badania Duke University wskazują, że ponad 40% działań podejmowanych przez ludzi są ich nieświadomymi decyzjami, nawykami. Czy menedżerowie zdają sobie sprawę, które z ich nawyków decydują o sukcesie w zmianie

Podczas Akademii uczestnicy dowiedzą się jak:

  1. zachowania, nawyki, przekonania i wartości determinują sposób i efekty pracy, własną produktywność oraz efektywność ich zespołów.
  2. zmiany nawyków mają wpływ na ich postawę oraz jak determinują zmianę w ich zespołach jako całości oraz każdego członka zespołu osobno.
  3. wykorzystywać narzędzia, które wspierają proces zmiany zarówno u nich jak i w zespołach przez nich kierowanych W efekcie zrozumieją praprzyczynę wielu przekonań w życiu biznesowym.Proponujemy 2 tygodniowy oraz 14 tygodniowy moduł rozwojowy - każdy uczestnik, otrzymuje pisemny materiał do tworzenia dobrych nawyków zakończony feedback’iem od prowadzących.

Prowadzący: Nikolay Kirov, Iwona Bobrowska-Budny, Nadia Kirova
Smiley face Smiley face Smiley face

Zaprojektowaliśmy te szkolenia, mając doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu różnorodnymi zespołami oraz współpracując z partnerami w biznesie: korporacjami, przedsiębiorstwami oraz instytucjami edukacyjnymi. Tworzymy programy rozwojowe dla menedżerów i uczymy w salach szkoleniowych od 1996 r. Efektywnie szkolimy liderów, menedżerów i specjalistów w Polsce, na programach MBA, Advanced Leadership Program, Advanced Management Program. Na naszych szkoleniach i w wystąpieniach brało udział ponad 100.000 osób.

Napisz do nas w celu omówienia szczegółów!