Dofinansowanie do szkoleń z PARP w 2019 roku


O dofinansowaniu:

W 2019 roku program dofinansowania do szkoleń jest realizowany na terenie całej Polski z wyłączeniem województwa pomorskiego i mazowieckiego.

Wszystkie szkolenia otwarte organizowane przez Kirov Strategic Negotiators mają możliwość dofinansowania.

Dofinansowanie do szkoleń z PARP nie jest jednakowe dla każdej firmy, ponieważ wysokość wsparcia finansowego jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa. Istnieją trzy stawki dofinansowania:

  • 50% – dla przedsiębiorstw średnich, których roczny obrót nie przekracza kwoty 50 mln euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln euro, posiadających mniej niż 250 pracowników,
  • 70% – dla przedsiębiorstw małych, których roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro, posiadających mniej niż 50 pracowników,
  • 80% – dla mikroprzedsiębiorstw, których roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro, posiadających mniej niż 10 pracowników.

Istnieje możliwość zwiększenia wartości dofinansowania (nie więcej niż 80%) dla małych i średnich przedsiębiorstw, jeżeli szkolenia zapewnią m.in: podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym także osób powyżej 50. roku życia czy posiadających niskie kwalifikacje zawodowe, a branża przedsiębiorstwa jest kluczowa dla rozwoju całego regionu.


Procedura uzyskania dofinansowania:

Wszelkie formalności związane z dofinansowaniem firma dokonuje u Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania właściwego dla danego województwa. Firma zarejestrowana w danym województwie może uzyskać dofinansowanie jedynie na warunkach dotyczących danego województwa.

W celu uzyskania dofinansowania należy dokonać następującej procedury:

  1. Po wyszukaniu w Bazie Usług Rozwojowych interesującego szkolenia przedsiębiorca udaje się do Operatora Regionalnego celem złożenia wniosku zgłoszeniowego i podpisania umowy o dofinansowanie. Na tym etapie beneficjent dowiaduje się, na jakie dofinansowanie do szkoleń z PARP może liczyć. Wnioski zgłoszeniowe znajdują się bezpośrednio na stronach Operatorów Regionalnych (lista operatorów poniżej). W zależności od operatora są one przyjmowane w określonych terminach lub przez cały rok.
  2. Po złożeniu wniosku i podpisaniu umowy z operatorem należy dokonać rejestracji na platformie BUR. Rejestracji można dokonać jako osoba fizyczna lub jako firma widniejąca w bazie jako Użytkownik Instytucjonalny. W przypadku, gdy na szkolenie będą delegowani pracownicy, każdy z nich musi utworzyć własne konto użytkownika i dołączyć do profilu Użytkownika Instytucjonalnego. Ponadto przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą muszą założyć dwa konta: jedno jako użytkownik i jedno jako Użytkownik Instytucjonalny. Wówczas, kierując „siebie” na szkolenie, przedsiębiorca musi dodać swojego użytkownika do Użytkownika Instytucjonalnego jako „pracownik”. Po dokonaniu rejestracji można przejść do zapisania na wybrane szkolenie.
  3. Następnie po dokonaniu wszelkich formalności przychodzi czas na szkolenie oraz jego ocenę.
  4. Koszty szkolenia są pokrywane przez przedsiębiorcę z jego własnych środków.
  5. Na koniec należy skontaktować się z Operatorem i przedstawić dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia (certyfikat, faktura???), na których podstawie przedsiębiorca otrzyma określoną w umowie refundację. Są dwa sposoby rozliczenia finansowania na usługę: system bonów na usługę rozwojową lub refundacja kosztów usługi.

INFORMACJE O OPERATORACH W WOJEWÓDZTWACH:

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.
tel. 76 862 27 77
www.arleg.eu/partnerstwo-na-rzecz-rozwoju/

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
tel. 56 699 54 89 uslugirozwojowe@tarr.org.pl
www.tarr.org.pl

Subregion lubelski, świdnicki, lubartowski, łęczyński oraz m. Lublin
Lubelski Park Naukowo-Technologiczny,
Tel.: 81 531 85 48; 506 971 270; 506 965 042; 506 968 513
uslugirozwojowe@lpnt.pl
www.lpnt.pl

Subregion puławski - powiaty: puławski, rycki, opolski, łukowski, kraśnicki, janowski
INSTYTUT ROZWOJU I INNOWACJI EURO-KONSULT SP. Z O. O.
516 209 110, 506 589 647
msp@euro-konsult.pl
www.euro-konsult.pl/projekty.html

Subregion gorzowski:
Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlową w Gorzowie Wielkopolskim
+48 957390311
projekty@ziph.pl
http://www.ziph.pl/

Subregion zielonogórski:
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
+48 683270504
agencja@region.zgora.pl
http://www.region.zgora.pl/

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Infolinia: 800 801 321
strefarozwoju.lodz.pl/

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
infolinia: 42 208 92 22
www.larr.pl/bony

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
(12) 307 32 15
infolinia@mbon.pl
www.mbon.pl

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
77 403 36 00
szkolenia@ocrg.opolskie.pl; biuro@ocrg.opolskie.pl
http://www.ocrg.opolskie.pl/

Subregion tarnobrzeski:
Wektor Consulting Sp. z o.o.
http://www.wektor.org.pl
Subregion rzeszowski
Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o. o.
http://www.cdgpolska.pl
Subregion krośnieński:
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o. o.
http://www.pakd.pl

Subregion przemyski:
E-BIZNES SYSTEM Sp. z o.o.
http://www.e-biznes-system.pl

Subregion suwalski:
Miasto Suwałki
Partnerzy: Powiat Suwalski; Powiat Sejneński; Powiat Augustowski; Powiat Moniecki; Powiat Grajewski; Stowarzyszenie "Euroregion Niemen"
www.bonnaszkolenie.pl

Subregion łomżyński:
Miasto Łomża
Partnerzy: Powiat Bielski, Powiat Hajnowski, Powiat Kolneński, Powiat Łomżyński, Powiat Siemiatycki, Powiat Wysokomazowiecki, Powiat Zambrowski, Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Łomży
www.bonynaszkolenie.pl

Subregion białostocki:
Powiat Sokólski
Partnerzy: Powiat Białostocki, Miasto Białystok, Polskie Centrum edukacji i Analiz "ORDO" sp. z o.o.
www.bonynaszkolenie.pl

Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna
infolinia 32 72 85 700
bur@oddzial.fgsa.pl
https://www.bur.fgsa.pl/

Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna

infolinia 510 446 895

rozwojMSP@oddzial.fgsa.pl
https://www.rozwojmsp.fgsa.pl/

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie Spółka Akcyjna
infolinia 34 360 56 88, 34 360 56 54 lub 503 607 302
czestochowa@operatorpsf.pl
https://www.operatorpsf.pl/

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
infolinia 32 231 99 79 lub 32 706 10 91
operator@riph.com.pl
http://operatorpsf.riph.com.pl/

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.
Infolinia: 32 461 29 14 lub 534-657-310
psf.zit@gapr.pl
www.psf.gapr.pl

Subregion województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem miast: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko Kamienna, Starachowice
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
41 343 29 10
biuro@it.kielce.pl
http://it.kielce.pl/
Subregion województwa świętokrzyskiego obejmujący miasta: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko Kamienna, Starachowice
Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa
41 368 02 78
een@siph.com.pl
http://www.siph.com.pl/

Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka"
tel. 55 248-10-91
bakowska@screp.pl
http://screp.pl/Uslugi-rozwojowe-dla-MSP.html

Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych
tel. 89 523-55-60
biuro@wmzpp.org
http://www.wmzpp.org/?page_id=838

Krajowa Agencja Informacyjna "INFO" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
tel. +48 89 534 01 44
biuro@kai-info.eu

Subregion koniński:
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
632 453 095 wew. 29, 32, 61,
edyta.kasprzak@arrkonin.org.pl
http://uslugirozwojowe.arrkonin.org.pl

Subregion leszczyński:
Zakład Doskonalenia Zawodowego
603 138 382,
rafal.stachowiak@zdz.poznan.pl
http://www.zdz.com.pl/centrum-uslug-rozwojowych/

Subregion kaliski:
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
powiaty: jarociński, pleszewski, kaliski, m. Kalisz
nr tel. 627 641 242, 627 656 060,
sekretariat@inkubator.kalisz.pl
https://inkubator.kalisz.pl/oferta/dotacje/subregion-kaliski-inwestuje-w-kadry/

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczościv powiaty: krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, kępiński
+48 62 736 11 60,
ocwp@ocwp.org.pl; monika_krakowska@ocwp.org.pl
http://ocwp.org.pl/portfolio-item/subregion-kaliski-inwestuje-w-kadry/

Subregion poznański:
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
616 563 500,
info@warp.org.pl
http://warp.org.pl/uslugi-rozwojowe-warp/

Subregion pilski:
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A
616 710 481,
fripww.poznan@gmail.com
http://rozwijamy.eu/

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
(91) 488 24 88
uslugirozwojowe@zarr.com.pl
www.zarr.com.pl

Polska Fundacja Przedsiębiorczości
tel: (91) 312 92 06; (91) 312 92 07; (91) 312 92 34

Oddział w Koszalinie:
(94) 340 70 35, 784 689 616

Oddział w Wałczu:
(67) 25 83 086
fur@fur.pfp.com.pl
www.fur.pfp.com.pl

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
(94) 341 63 30
b.gorecka@karrsa.pl p.sulek@karrsa.pl l.drazkiewicz@karrsa.pl
http://uslugirozwojowe.karrsa.eu/

Biuro w Szczecinie:
Budynek Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego
m.bobik@karrsa.pl tel: 515 416 856
m.kondarewicz@karrsa.pl tel: 515 416 886
Opracowanie na podstawie: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-dofinansowanie-do-szkolen-z-parp-krok-po-kroku
Więcej informacji na stronie: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: