Coaching i mentoring w zakresie budowania relacji i wprowadzania zmian w życiu i biznesie

  • Budujemy partnerskie relacje, zorientowane na odkrywanie i rozwijanie potencjału człowieka.
  • Korzystamy z wiedzy psychologii poznawczej i psychologii pozytywnej.
  • Uczymy modeli postrzegania partnerów oraz relacji międzyludzkich i tłumaczymy ich zastosowanie do budowania argumentacji i pracy z ludźmi.
  • Na podstawie wiedzy zdobytej w procesie mentoringowym nasz klient przechodząc do procesu coachingowego może podejmować decyzje i wprowadzać zmiany w swoim życiu zarówno zawodowym jak i prywatnym.
  • Na pewnym poziomie rozwoju już przestajesz „walczyć z przeciwnikiem”. Tu transakcja jest oczywistym wynikiem wymiany dzięki umiejętności budowania „głębokich” relacji (embedded relationships). W procesie mentoringu pokazujemy jak takich relacji budować.
  • Nasza praca opiera się na inspiracji, stymulowaniu oraz dzieleniu się wiedzą nt. narzędzi w postaci modeli myślowych, a następnie ćwiczeniu zastosowania tych modeli w konkretnych sytuacjach biznesowych.
  • Kolejny etap rozwoju umiejętności, to łączenie różnych modeli postrzegania świata. W trakcie sesji mentoringowej dyskutujemy wielowymiarowy sposób łączenia i znowu ćwiczymy tym razem ich łączne zastosowanie do budowania relacji na przykładach konkretnych sytuacji biznesowych.
  • Przekazujemy również wiedzę jak samemu się rozwijać i doskonalić dalej.
  • Zaletą pracy z nami jest możliwość testowania na bieżąco proponowanych narzędzi, wymyślanych rozwiązań i korygowanie efektów.
  • Proces mentoringu i coachingu opierają się przede wszystkim na indywidualnym podejściu, otwartości i pełnej poufności.

W celu ustalenia szczegółów dotyczących oferty

Skontaktuj się z nami

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

FreshMail.pl