Szkolenie Efektywne zespoly rozproszone

NAJBLIŻSZY KURS:

aktualnie nie mamy wyznaczonego terminu szkolenia, ale jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem
napisz do nas i poinformujemy Cię jak tylko termin się pojawi

89% badanych pracuje w zespołach rozproszonych . Ten typ współpracy dotyczy nie tylko branży IT, lecz jest obecny w każdej międzynarodowej firmie, w wielu startupach, a z perspektywy funkcji: w strukturach sprzedażowych, działach badawczo-rozwojowych a także marketingowych. Innymi słowy jest obecny niemal wszędzie. Zastanawiasz się czy dotyczy to Ciebie? Jeżeli w zespole co najmniej dwie osoby pracują w różnych lokalizacjach, realizując wspólnie cele i komunikując się w oparciu o technologię to jest to ZESPÓŁ ROZPROSZONY.

Zespół rozproszony całkowicie różni się od dynamiki tradycyjnej pracy zespołowej. Często nie zdajemy sobie sprawy na jak wiele procesów społecznych oddziałuje brak bezpośredniego kontaktu. W wirtualnym otoczeniu inaczej budujemy zaufanie, wspólny kontekst a także relacje międzyludzkie. W komunikacji bezpośredniej zbieramy gigabajty danych odnośnie sytuacji odczytując je ze słów, tonu głosu a także mowy ciała. Ani maile ani video konferencje nie dają nam możliwości na tak bogaty przekaz. A takie braki danych mogą prowadzić do nieporozumień, pomyłek czy konfliktów. Czy nie zdarzyło Ci się kiedyś, mylnie odczytać intencje nadawcy maila i pod wpływem impulsu napisać o kilka słów za dużo?

Natury ludzkiej nie zmienimy lecz możemy nauczyć się efektywnie działać w warunkach ograniczonej percepcji!

Efektywne komunikowanie się w otoczeniu wirtualnym to nie tylko znajomość narzędzi IT czy też form grzecznościowych w mailach. To dopiero wierzchołek góry lodowej. Podczas warsztatu chcemy pokazać Ci to co kryje się ‘pod taflą wody’ czyli jak nawyki, przekonania a także nasza biologia wpływają na nasze codzienne zachowania we współpracy wirtualnej.

Na podstawie rozległej wiedzy z zakresu zarządzania w wirtualnym otoczeniu a także wieloletniego doświadczenia w pracy w wirtualnych zespołach, opracowaliśmy unikatowy program szkolenia, którego głównym celem jest dostarczenie nowej jakości we współpracy wirtualnej. Poruszymy takie zagadnienia jak m.in. budowanie zaufania i wspólnego kontekstu, zarządzanie różnorodnością, dopasowanie stylu pracy w zespole pod indywidualne potrzeby pracownika. Przekażemy nie tylko narzędzia i dobre praktyki zarządzania w wirtualnym otoczeniu lecz również dogłębne zrozumienie przyczyn wyzwań pojawiających się w nowoczesnym środowisku pracy w oparciu o REISS Motivation Profile.

Wystąpienie na TEDxALKPROGRAM SZKOLENIA:

W czasie warsztatu oraz gier symulacyjnych poruszymy następujące zagadnienia:
• Uczestnicy poznają i doświadczą 6 wyzwań pracy wirtualnej i dowiedzą się jak organizować pracę aby je pokonać.
• Jak budować zespół rozproszony w oparciu o narzędzie REISS Motivation Profle tak by zapewnić satysfakcje współpracownikom i maksymalne wykorzystanie ich silnych stron.
• Jak budować zaufanie w wirtualnym otoczeniu. Uczestnicy poznają czynniki wpływające na budowanie i utratę zaufania oraz nauczą się jak wzmacniać zaufanie w komunikacji wirtualnej.
• Jak korzystać z różnorodności w wirtualnym zespole: kulturowej, wiekowej, specjalizacyjnej oraz wynikającej ze specyficznego sposoby odczytywania i przekazywania informacji.
• Jak motywować kolegów i siebie w wirtualnym zespole. Wyzwania związane z motywacją.
• Uczestnicy będą mogli poznać rozwiązania technologiczne do pracy wirtualnej.
• W trakcie ćwiczeń poznają metody jak organizować pracę, jakie błędy mogą popełnić w komunikacji i jak prawidłowo tworzyć komunikaty.

Dla kogo?Co otrzymasz:

  • » 14 dniowy program tworzenia dobrych nawyków współpracy wirtualnej zakończony feedbackiem od prowadzących
  • » Uczestnictwo w warsztatach przygotowanych i prowadzonych przez doświadczonych trenerów, z wieloletnim doświadczeniem biznesowym i trenerskim oraz doświadczonych w prowadzeniu szkoleń dla najwyższej kadry managerskiej i pracowników z największym potencjałem do rozwoju.
  • » Certyfikat Kirov Strategic Negotiators

Na szkolenie zapraszają:


Kaja Prystupa-Rządca Ph. D.

Doradca, wykładowca, mentor i badacz z ponad 10 letnim doświadczeniem zawodowym.

ZwińSzczegóły

Specjalizuje się w tematyce zarządzania i transformacji organizacji w środowisku wirtualnym oraz strategiami wspierania innowacji. Wspiera ludzi w rozwoju komunikacji wirtualnej oraz inspiruje do zmian na poziomie organizacyjnym.

Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, Executive MBA w Koźmiński Executive Business School Akademii Leona Koźmińskiego. Należy do grona najlepszych wykładowców Koźmiński Interntional School. Promotor prac dyplomowych z obszaru wirtualnej współpracy i strategii umiędzynarodowienia.

Mówca konferencyjny specjalizująca się w tematyce zarządzania w środowisku wirtualnym oraz strategii innowacyjności.

New Business Partner w Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o. Facylitator zespołów wirtualnych w szwajcarskiej spółce Dual Academy zajmującej się innowacyjnymi programami rozwojowymi. Współpracuje z producentem KanBo, pierwszego polskiego narzędzia do wirtualnego zarządzania projektami, gdzie odpowiada za obszar szkoleń..

Autorka publikacji popularnonaukowych, komentator dla Newsweek, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Personel i Zarządzanie, HR.news, Zwierciadło, Radio Zet, Radio TOK FM, Holistic News.

Autorka ponad 30 studiów przypadku przedstawiających polskie dynamicznie rozwijające się firmy w ramach pionierskiego projektu studiumprzypadku.pl. Inicjatorka pierwszego w Polsce kursu poświęconego tematyce zespołów wirtualnych na Akademii Leona Koźmińskiego. Członek międzynarodowych zespołów badawczych współpracująca z uczelniami ze Stanów Zjednoczonych, Finlandii i Szwajcarii. Członek British Academy of Management oraz European Academy of Management.

Obroniła doktorat z obszaru zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego.

We FRISie:

FRIS Kaja Prystupa-Rządca

Nikolay Kirov

Praktyk z doświadczeniem dydaktycznym i zapleczem naukowym.

ZwińSzczegóły

Od 1996 r. mówca inspiracyjny, trener, wykładowca i doradca w zakresie:

  • Negocjacji, Budowania Relacji i Kreowania Wartości Dodanej w Biznesie
  • Przywództwa, strategii i wdrażania zmian organizacyjnych
  • Rozwiązywania konfliktów i komunikowania się
  • Negocjacji Strategicznych i Międzykulturowych
  • Zarządzania sobą, zespołem oraz zarządzania własną energią: ciałem, emocjami i umysłem.

Instruktor Caligraphy Health System-Caligraphy Yoga - styl QiGong oraz ZEN Coaching praktyk.
Certyfikowany w narzędziach diagnostycznych: FRIS, MPA, MTQ48.

Od 21 lat ponad 50 000 osób brało udział w jego wykładach, szkoleniach i sesjach strategicznych podczas realizacji Programów rozwojowych dla korporacji i przedsiębiorców, studiów podyplomowych, programów Master of Business Administration: Executive MBA, MBA IT, MBA HR, MBA FINANSE, MBA dla Inżynierów, MBA dla Kadry Medycznej, a także międzynarodowego programu Executive MBA realizowanego w języku rosyjskim na Białorusi. Wykładowca Kozminski AMP - Advanced Management Program - realizacja Warszawa - Barcelona, prowadził zajęcia w EADA Business School.

Na swoich kursach pokazuje: jak umiejętności negocjowania i budowania relacji w biznesie przekładają się bezpośrednio na korzyści ekonomiczne i obustronne zadowolenie partnerów; jak podpisywać korzystniejsze długoterminowo kontrakty. Jak zarządzać sobą i podejmować decyzję aby być przywódcą w czasach szybkich zmian.

Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, Kozminski Executive Business School - Akademii Leona Koźmińskiego. Partner i członek zarządu „Kirov Strategic Negotiators” Sp. z o.o., Członek Zarządu Fundacji BARGEWORK, Członek Rady Naukowej Fundacji „Pasja do Edukacji i Rozwoju”, członek Kapituły Nagrody PNSA - Polish National Sales Awards oraz członek Rady Programowej „Personel i Zarządzanie”. Ponad 10 lat pełnił funkcję członka kolegium redakcyjnego czasopisma „Management and Business Administration. Central Europe”.

W Kozminski Executive Business School specjalizuje się w projektowaniu programów talentowych i rozwojowych dla menedżerów - pod indywidulane potrzeby organizacji. KEBS realizuje studia MBA, studia podyplomowe, programy rozwojowe, szkolenia, doradztwo, konferencje, odpowiada za relacje z absolwentami i kariery studentów oraz pozyskuje fundusze strukturalne i UE. W latach 2005-2008 był koordynatorem regionalnym największego projektu edukacyjnego w Europie (ponad 40 mln zł) „Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw”, realizowanego przez Stowarzyszenie Uczelni Wyższych "Edukacja dla Przedsiębiorczości" w ramach SPORZL 2.3,A.

Koordynator merytoryczny programu studiów Koźmiński MBA dla Inżynierów. Zaprojektował i koordynuje studia podyplomowe „Strategiczne Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem Sprzedaży”, oraz „Akademia Negocjacji, Budowania relacji i Kreowania Wartości w Biznesie”. Te studia proponują nowe podejście do sprzedaży. Popularną kiedyś strategię „Hit & Run” stosują już tylko „dinozaury biznesu”, którzy mogą być zaskoczeni tym, że udziały ich firm w rynku spadają, a ich kluczowi sprzedawcy realizują coraz mniejsze kontrakty. Te studia pokazują dlaczego wyniki biznesowe powinny być osiąganie w sposób etyczny. Efekty niewłaściwego postępowania widzimy w spektakularnych upadkach firm giełdowych, a w przypadku średnich firm nieetyczne zachowanie prowadzi do braku odnowienia kontraktów z klientami.

Opiekun ponad 150 strategicznych projektów doradczych, prowadzonych w ramach programów MBA, oraz opiekun i promotor ponad 200 projektów doradczych dla administracji publicznej.

Główne zainteresowania badawcze oraz doradcze i szkoleniowe to negocjacje i budowanie relacji z partnerami strategicznymi w biznesie, negocjacje strategiczne: zespołowe i wielostronne, przywództwo i zastosowanie neuronauki w komunikowaniu się i w biznesie oraz wdrażanie zmian organizacyjnych i strategicznych dla firm z branż: finansowej, motoryzacyjnej, medycznej, farmaceutycznej, FMCG, turystycznej, budowlanej, wydawniczej, turystycznej, logistyki i przemysłu oraz instytucji publicznych.

We FRISie:

FRIS Nikolay Kirov

Nadejda Kirova

Manager, przedsiębiorca, trener i coach z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym.

ZwińSzczegóły

Certyfikowany konsultant metod analizy osobowości zawodowej i rozwoju, coach stosujący w swojej praktyce kwestionariusze Master Person Analysis, FRIS, Gallup i MTQ48 - odporność psychiczna (mental toughthness).

Współzałożyciel, partner i członek zarządu firmy Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o. specjalizującej się w doradztwie i szkoleniach w zakresie negocjacji i budowania relacji w biznesie.

Założyła i zorganizowała pięć spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w bardzo różnorodnych branżach - ciężkich maszyn produkcyjnych, turystycznej, szkoleniowej i reklamowej. Pełniła i nadal pełni funkcję Dyrektora Finansowego oraz Dyrektora Operacyjnego. Jest Członkiem Zarządu w Bulcom, Kirov Strategic Negotiators oraz w fundacjach: Bargework i Pasja do Edukacji i Rozwoju.

Partner merytoryczny Kozminski Executive Business School - Akademii Leona Koźmińskiego oraz wykładowca studiów podyplomowych „Strategiczne Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem Sprzedaży”, „Psychologia Biznesu”, „Coaching Profesjonalny”, „Master of Business Administration” i „Advanced Management Program” Akademii Leona Koźmińskiego. Współtwórca programu „Akademia Negocjacji, Budowania relacji i Kreowania Wartości w Biznesie”.

Od lat łączy swoje doświadczenia menedżerskie oraz biznesowe z technikami trenerskimi opartymi o najnowszą wiedzę z zakresu budowy mózgu, stylów myślenia FRIS® oraz uczenia się. Prowadzi szkolenia i warsztaty i wykłady dla menedżerów, dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Wspiera ludzi w odkrywaniu swoich talentów, inspiruje do podążania za swoją pasją. Szczególnie ceniona za nowatorskie spojrzenie na już funkcjonujące rozwiązania w biznesie, dzięki którym poprawia efektywność funkcjonowania organizacji.

Założycielka i Prezes Fundacji Pasja do Edukacji i Rozwoju. Misją Fundacji jest podnoszenie świadomości rodziców i nauczycieli odnośnie sztuki komunikowania się, współpracy w grupie, umiejętności rozwiązywania problemów, samodzielności, budowania pewnosści siebie. Fundacja prowadzi warsztaty, szkolenia, doradztwo indywidualne oraz coaching rodzinny.

Mówca konferencyjny specjalizująca się w tematyce zarządzania zespołami i organizacjami oraz zarządzaniem różnorodnością, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet na rynku pracy oraz współpracy wielopokoleniowej.

Autorka publikacji w prasie branżowej z zakresu zarządzania, m.in. w „Personel i Zarządzanie”.

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego.

FRIS Nadejda Kirova

© 2012-2019 Kirov Strategic Negotiators | Wszelkie prawa zastrzeżone.