Jak projektujemy szkolenia dla firm?

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają wiedzę i narzędzia, które pozwolą im wytworzyć nowe nawyki, doskonalić umiejętności na podstawie swoich codziennych sytuacji w relacjach z partnerami w biznesie.

Przygotowanie oferty szkoleniowej jest poprzedzone badaniem potrzeb uczestników. Proces ten jest realizowany dwutorowo. Po pierwsze, oparty jest o rozmowę z przełożonym oraz działem HR danej firmy podczas którego definiowane są cele z perspektywy organizacji. Po drugie, jeśli rodzaj szkolenia tego wymaga, to przesyłamy do uczestników kwestionariusz, który pozwala ocenić i zdefiniować indywidualne potrzeby szkoleniowe.

CELE, KTÓRE CHCEMY OSIĄGNĄĆ na etapie projektowania szkolenia:

  • poznać motywację, postawy i zachowania uczestników szkolenia w procesie negocjacji, budowania relacji ze współpracownikami lub partnerami w biznesie

  • zbadać́ obecny sposób postrzegania sytuacji negocjacyjnej, wiedzę i umiejętności przyszłych uczestników szkolenia,

  • zaplanować́ szkolenie tak, aby jak najbardziej efektywnie wykorzystać́ sesje szkoleniowe (dobrać́ odpowiednie metody i przykłady)

Nasza przewaga to wiedza ugruntowana w teorii oraz sprawdzona w praktyce


W odróżnieniu od większości firm szkoleniowych nasi konsultanci / trenerzy mają bardzo głęboką wiedzę naukową i sami prowadzą badania w zakresie szeroko pojętej dziedziny negocjacji i komunikowania się.

Takie podejście pozwala podczas warsztatów wytłumaczyć DLACZEGO? powinniśmy postępować w określony sposób. Dopiero gdy uczestnik szkolenia rozumie DLACZEGO? dana technika lub zachowanie działa, zmienia swoją postawę i przekonuje się, że warto postępować inaczej podczas swoich negocjacji.

Nasi konsultanci / trenerzy mają ogromne doświadczenie praktyczne z wielu branż dzięki pracy w firmie konsultingowej i prowadzeniu doradztwa procesowego podczas negocjowania kontraktów, wspólnych przedsięwzięć (JV) czy przygotowywania zespołów negocjacyjnych do konkretnych rozmów. Są zatem w stanie podczas szkolenia czerpać jednocześnie ze swojego praktycznego doświadczenia oraz pracy naukowej aby wytłumaczyć uczestnikom zarówno techniki i podstawy ich działania, jak i pracować na postawach i zachowaniach ilustrując przykładami z życia.

W celu ustalenia szczegółów dotyczących oferty

Skontaktuj się z nami

Nie każdy od razu staje się Jamesem Bondem. Jak dopasować ofertę rozwojową do pracownika?

Co łączy Jamesa Bonda, jego wstrząśnięte niezmieszane martini oraz dostarczane mu zabawki przez ekscentrycznego naukowca Q z zamawianiem, projektowaniem i realizacją szkoleń dla pracowników firmy? Otóż Bond wiedział, co zamawia. Badania pokazały, że wstrząśnięte martini było efektywniejsze w dezaktywacji nadtlenku wodoru niż mieszany drink, a oba były efektywniejsze niż czysty dżin lub wermut. Szkolenia natomiast zamawiamy i realizujemy w wersji „mieszanej”. Dlaczego tak się dzieje?


Tu przeczytasz cały artykuł:
nikolay-kirov-nie-kazdy-od-razu-staje-sie-jamesem-bondem-w-personel-i-zarzadzanie-09-2016

Serdecznie dziękuję Ewie Walendzie – Redaktor prowadzącej „Personel i Zarządzanie” za zgodę na udostępnienie artykułu. Jeśli spodobał Ci się mój artykuł, to pamiętaj, że inne artykuły w czasopiśmie są co najmniej tak samo ciekawe!