Jak projektujemy szkolenia dla firm?

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają wiedzę i narzędzia, które pozwolą im wytworzyć nowe nawyki, doskonalić umiejętności na podstawie swoich codziennych sytuacji w relacjach z partnerami w biznesie.

Przygotowanie oferty szkoleniowej jest poprzedzone badaniem potrzeb uczestników. Proces ten jest realizowany dwutorowo. Po pierwsze, oparty jest o rozmowę z przełożonym oraz działem HR danej firmy podczas którego definiowane są cele z perspektywy organizacji. Po drugie, jeśli rodzaj szkolenia tego wymaga, to przesyłamy do uczestników kwestionariusz, który pozwala ocenić i zdefiniować indywidualne potrzeby szkoleniowe.

CELE, KTÓRE CHCEMY OSIĄGNĄĆ na etapie projektowania szkolenia:

  • poznać motywację, postawy i zachowania uczestników szkolenia w procesie negocjacji, budowania relacji ze współpracownikami lub partnerami w biznesie

  • zbadać́ obecny sposób postrzegania sytuacji negocjacyjnej, wiedzę i umiejętności przyszłych uczestników szkolenia,

  • zaplanować́ szkolenie tak, aby jak najbardziej efektywnie wykorzystać́ sesje szkoleniowe (dobrać́ odpowiednie metody i przykłady)

Nasza przewaga to wiedza ugruntowana w teorii oraz sprawdzona w praktyce


W odróżnieniu od większości firm szkoleniowych nasi konsultanci / trenerzy mają bardzo głęboką wiedzę naukową i sami prowadzą badania w zakresie szeroko pojętej dziedziny negocjacji i komunikowania się.

Takie podejście pozwala podczas warsztatów wytłumaczyć DLACZEGO? powinniśmy postępować w określony sposób. Dopiero gdy uczestnik szkolenia rozumie DLACZEGO? dana technika lub zachowanie działa, zmienia swoją postawę i przekonuje się, że warto postępować inaczej podczas swoich negocjacji.

Nasi konsultanci / trenerzy mają ogromne doświadczenie praktyczne z wielu branż dzięki pracy w firmie konsultingowej i prowadzeniu doradztwa procesowego podczas negocjowania kontraktów, wspólnych przedsięwzięć (JV) czy przygotowywania zespołów negocjacyjnych do konkretnych rozmów. Są zatem w stanie podczas szkolenia czerpać jednocześnie ze swojego praktycznego doświadczenia oraz pracy naukowej aby wytłumaczyć uczestnikom zarówno techniki i podstawy ich działania, jak i pracować na postawach i zachowaniach ilustrując przykładami z życia.

W celu ustalenia szczegółów dotyczących oferty

Skontaktuj się z nami

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

FreshMail.pl