Akademia negocjacji, budowania relacji i kreowania wartości dodanej w biznesie

Więcej ›

Klienci indywidualni
DOFINANSOWANIE DO SZKOLEŃ

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi dofinansowania z PARP w 2019 roku.