Szkolenie Komunikacja i Kreowanie Wartości Dodanej w Zespole Wirtualnym

NAJBLIŻSZY KURS:

4 - 5 MARCA 2019 R.

Komunikacja mailowa, komunikatory czy wideokonferencje są już standardem realizacji zadań w firmie. Badania przedstawione w raporcie Trends in Global Virtual Teams wskazują, iż 85% badanych pracowników było zaangażowanych w pracę zespołów wirtualnych. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że sami jesteśmy członkami takiego zespołu - wystarczy, że pracujemy w różnych lokalizacjach i korzystamy z technologii w komunikacji.

Mimo tej powszechności każdy z nas w różnym stopniu zmaga się z wyzwaniami związanymi z wirtualnością. Zderzamy się z problemami dotyczącymi komunikacji, konfliktów, zaufania oraz utrudnione budowanie relacji, które stanowią istotną barierę dla efektywnej realizacji celów zespołu. Natura ludzka jest dostosowana do komunikacji bezpośredniej stąd też wirtualna współpraca może przysparzać wielu wyzwań. Znajomość specyfiki pracy wirtualnej i zasad komunikacji pozwalają na efektywne działanie oraz satysfakcję z budowania relacji w nowoczesnym otoczeniu biznesowym.

Na podstawie rozległej wiedzy z zakresu zarządzania w wirtualnym otoczeniu a także wieloletniego doświadczenia w pracy w wirtualnych zespołach, stworzyliśmy unikatowe szkolenie, którego głównym celem jest dostarczenie nowej jakości we współpracy wirtualnej. Uczestnicy dostaną narzędzi i dobrych praktyk ułatwiających funkcjonowanie w nowoczesnym środowisku pracy oraz przygotują się do wyzwań związanych z zarządzaniem wirtualnymi zespołami.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • • Kluczowe zasady komunikacji w wirtualnym otoczeniu.

 • • Komunikacja w wirtualnych zespołach z perspektywy modelu Style Myślenia FRIS.

 • • Budowanie zespołów wirtualnych.

 • • Koordynacja pracy w wirtualnym zespole.

 • • Budowanie zaufania w wirtualnym otoczeniu.

 • • Korzystanie z różnorodności w wirtualnym zespole.

 • • Motywacja i automotywacja w wirtualnym zespole.

 • • Skuteczne techniki dzielenia się wiedzą.

 • • Rozwiązania technologiczne do pracy wirtualnej.

Zwiększysz

 • Efektywność we współpracy wirtualnej
 • Możliwość sprawnej realizacji celów
 • Poczucie satysfakcji z pracy w wirtualnym zespole
 • Zmienisz

 • Nawyki pracy w wirtualnym otoczeniu
 • Nastawienie do pracy w wirtualnym zespole
 • Taktykę pracy w wirtualnym otoczeniu
 • Otrzymasz

 • Diagnozę stylu myślenia i działania FRIS
 • Narzędzia do pracy w zespole wirtualnym
 • Dobre praktyki komunikacji w zespole
 • Kaja Prystupa-Rządca Ph. D.

  Doradca, wykładowca, mentor i badacz z ponad 10 letnim doświadczeniem zawodowym.

  ZwińSzczegóły

  Specjalizuje się w tematyce zarządzania i transformacji organizacji w środowisku wirtualnym oraz strategiami wspierania innowacji. Wspiera ludzi w rozwoju komunikacji wirtualnej oraz inspiruje do zmian na poziomie organizacyjnym.

  Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, Executive MBA w Koźmiński Executive Business School Akademii Leona Koźmińskiego. Należy do grona najlepszych wykładowców Koźmiński Interntional School. Promotor prac dyplomowych z obszaru wirtualnej współpracy i strategii umiędzynarodowienia.

  Mówca konferencyjny specjalizująca się w tematyce zarządzania w środowisku wirtualnym oraz strategii innowacyjności.

  New Business Partner w Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o. Facylitator zespołów wirtualnych w szwajcarskiej spółce Dual Academy zajmującej się innowacyjnymi programami rozwojowymi. Współpracuje z producentem KanBo, pierwszego polskiego narzędzia do wirtualnego zarządzania projektami, gdzie odpowiada za obszar szkoleń..

  Autorka publikacji popularnonaukowych, komentator dla Newsweek, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Personel i Zarządzanie, HR.news, Zwierciadło, Radio Zet, Radio TOK FM, Holistic News.

  Autorka ponad 30 studiów przypadku przedstawiających polskie dynamicznie rozwijające się firmy w ramach pionierskiego projektu studiumprzypadku.pl. Inicjatorka pierwszego w Polsce kursu poświęconego tematyce zespołów wirtualnych na Akademii Leona Koźmińskiego. Członek międzynarodowych zespołów badawczych współpracująca z uczelniami ze Stanów Zjednoczonych, Finlandii i Szwajcarii. Członek British Academy of Management oraz European Academy of Management.

  Obroniła doktorat z obszaru zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego.

  We FRISie:

  FRIS Kaja Prystupa-Rządca

  Nikolay Kirov

  Praktyk z doświadczeniem dydaktycznym i zapleczem naukowym.

  ZwińSzczegóły

  Od 1996 r. mówca inspiracyjny, trener, wykładowca i doradca w zakresie:

  • Negocjacji, Budowania Relacji i Kreowania Wartości Dodanej w Biznesie
  • Przywództwa, strategii i wdrażania zmian organizacyjnych
  • Rozwiązywania konfliktów i komunikowania się
  • Negocjacji Strategicznych i Międzykulturowych
  • Zarządzania sobą, zespołem oraz zarządzania własną energią: ciałem, emocjami i umysłem.

  Instruktor Caligraphy Health System-Caligraphy Yoga - styl QiGong oraz ZEN Coaching praktyk.
  Certyfikowany w narzędziach diagnostycznych: FRIS, MPA, MTQ48.

  Od 21 lat ponad 50 000 osób brało udział w jego wykładach, szkoleniach i sesjach strategicznych podczas realizacji Programów rozwojowych dla korporacji i przedsiębiorców, studiów podyplomowych, programów Master of Business Administration: Executive MBA, MBA IT, MBA HR, MBA FINANSE, MBA dla Inżynierów, MBA dla Kadry Medycznej, a także międzynarodowego programu Executive MBA realizowanego w języku rosyjskim na Białorusi. Wykładowca Kozminski AMP - Advanced Management Program - realizacja Warszawa - Barcelona, prowadził zajęcia w EADA Business School.

  Na swoich kursach pokazuje: jak umiejętności negocjowania i budowania relacji w biznesie przekładają się bezpośrednio na korzyści ekonomiczne i obustronne zadowolenie partnerów; jak podpisywać korzystniejsze długoterminowo kontrakty. Jak zarządzać sobą i podejmować decyzję aby być przywódcą w czasach szybkich zmian.

  Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, Kozminski Executive Business School - Akademii Leona Koźmińskiego. Partner i członek zarządu „Kirov Strategic Negotiators” Sp. z o.o., Członek Zarządu Fundacji BARGEWORK, Członek Rady Naukowej Fundacji „Pasja do Edukacji i Rozwoju”, członek Kapituły Nagrody PNSA - Polish National Sales Awards oraz członek Rady Programowej „Personel i Zarządzanie”. Ponad 10 lat pełnił funkcję członka kolegium redakcyjnego czasopisma „Management and Business Administration. Central Europe”.

  W Kozminski Executive Business School specjalizuje się w projektowaniu programów talentowych i rozwojowych dla menedżerów - pod indywidulane potrzeby organizacji. KEBS realizuje studia MBA, studia podyplomowe, programy rozwojowe, szkolenia, doradztwo, konferencje, odpowiada za relacje z absolwentami i kariery studentów oraz pozyskuje fundusze strukturalne i UE. W latach 2005-2008 był koordynatorem regionalnym największego projektu edukacyjnego w Europie (ponad 40 mln zł) „Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw”, realizowanego przez Stowarzyszenie Uczelni Wyższych "Edukacja dla Przedsiębiorczości" w ramach SPORZL 2.3,A.

  Koordynator merytoryczny programu studiów Koźmiński MBA dla Inżynierów. Zaprojektował i koordynuje studia podyplomowe „Strategiczne Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem Sprzedaży”, oraz „Akademia Negocjacji, Budowania relacji i Kreowania Wartości w Biznesie”. Te studia proponują nowe podejście do sprzedaży. Popularną kiedyś strategię „Hit & Run” stosują już tylko „dinozaury biznesu”, którzy mogą być zaskoczeni tym, że udziały ich firm w rynku spadają, a ich kluczowi sprzedawcy realizują coraz mniejsze kontrakty. Te studia pokazują dlaczego wyniki biznesowe powinny być osiąganie w sposób etyczny. Efekty niewłaściwego postępowania widzimy w spektakularnych upadkach firm giełdowych, a w przypadku średnich firm nieetyczne zachowanie prowadzi do braku odnowienia kontraktów z klientami.

  Opiekun ponad 150 strategicznych projektów doradczych, prowadzonych w ramach programów MBA, oraz opiekun i promotor ponad 200 projektów doradczych dla administracji publicznej.

  Główne zainteresowania badawcze oraz doradcze i szkoleniowe to negocjacje i budowanie relacji z partnerami strategicznymi w biznesie, negocjacje strategiczne: zespołowe i wielostronne, przywództwo i zastosowanie neuronauki w komunikowaniu się i w biznesie oraz wdrażanie zmian organizacyjnych i strategicznych dla firm z branż: finansowej, motoryzacyjnej, medycznej, farmaceutycznej, FMCG, turystycznej, budowlanej, wydawniczej, turystycznej, logistyki i przemysłu oraz instytucji publicznych.

  We FRISie:

  FRIS Nikolay Kirov

  Nadejda Kirova

  Manager, przedsiębiorca, trener i coach z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym.

  ZwińSzczegóły

  Certyfikowany konsultant metod analizy osobowości zawodowej i rozwoju, coach stosujący w swojej praktyce kwestionariusze Master Person Analysis, FRIS, Gallup i MTQ48 - odporność psychiczna (mental toughthness).

  Współzałożyciel, partner i członek zarządu firmy Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o. specjalizującej się w doradztwie i szkoleniach w zakresie negocjacji i budowania relacji w biznesie.

  Założyła i zorganizowała pięć spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w bardzo różnorodnych branżach - ciężkich maszyn produkcyjnych, turystycznej, szkoleniowej i reklamowej. Pełniła i nadal pełni funkcję Dyrektora Finansowego oraz Dyrektora Operacyjnego. Jest Członkiem Zarządu w Bulcom, Kirov Strategic Negotiators oraz w fundacjach: Bargework i Pasja do Edukacji i Rozwoju.

  Partner merytoryczny Kozminski Executive Business School - Akademii Leona Koźmińskiego oraz wykładowca studiów podyplomowych „Strategiczne Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem Sprzedaży”, „Psychologia Biznesu”, „Coaching Profesjonalny”, „Master of Business Administration” i „Advanced Management Program” Akademii Leona Koźmińskiego. Współtwórca programu „Akademia Negocjacji, Budowania relacji i Kreowania Wartości w Biznesie”.

  Od lat łączy swoje doświadczenia menedżerskie oraz biznesowe z technikami trenerskimi opartymi o najnowszą wiedzę z zakresu budowy mózgu, stylów myślenia FRIS® oraz uczenia się. Prowadzi szkolenia i warsztaty i wykłady dla menedżerów, dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Wspiera ludzi w odkrywaniu swoich talentów, inspiruje do podążania za swoją pasją. Szczególnie ceniona za nowatorskie spojrzenie na już funkcjonujące rozwiązania w biznesie, dzięki którym poprawia efektywność funkcjonowania organizacji.

  Założycielka i Prezes Fundacji Pasja do Edukacji i Rozwoju. Misją Fundacji jest podnoszenie świadomości rodziców i nauczycieli odnośnie sztuki komunikowania się, współpracy w grupie, umiejętności rozwiązywania problemów, samodzielności, budowania pewnosści siebie. Fundacja prowadzi warsztaty, szkolenia, doradztwo indywidualne oraz coaching rodzinny.

  Mówca konferencyjny specjalizująca się w tematyce zarządzania zespołami i organizacjami oraz zarządzaniem różnorodnością, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet na rynku pracy oraz współpracy wielopokoleniowej.

  Autorka publikacji w prasie branżowej z zakresu zarządzania, m.in. w „Personel i Zarządzanie”.

  Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego.

  FRIS Nadejda Kirova

  © 2018 Kirov . Created by Sternick.