Szkolenie Efektywne zespoly rozproszone

Szkolenie to jest realizowane na zamówienie jako szkolenie zamknięte.
Napisz do nas a przygotujemy ofertę dla Twojej firmy.

WIRTUALNE OTOCZENIE – komunikacja mailowa, komunikatory, telefony, wideokonferencje, projekty osadzone na platformach www z pracownikami w różnych biurach, miastach, częściach świata są właściwie już STANDARDEM.

Znasz to? Często nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, że sami jesteśmy członkami zespołu wirtualnego - wystarczy, że pracujemy w różnych lokalizacjach lub z domu i korzystamy z technologii w komunikacji.

Badania przedstawione w raporcie Trends in Global Virtual Teams wskazują, iż 85% badanych pracowników jest zaangażowanych w pracę w zespole wirtualnym.

W różnym stopniu zmagamy się z wyzwaniami związanymi z wirtualnością. Są to przede wszystkim problemy z efektywną komunikacją, konflikty, brak zaufania oraz utrudnione budowanie relacji, które stanowią istotną barierę dla efektywnej realizacji celów zespołu. Natura ludzka jest dostosowana do komunikacji bezpośredniej stąd też wirtualna współpraca  może stawiać nas przed wieloma wyzwaniami, do których możemy nie być odpowiednio przygotowani.

Na podstawie rozległej wiedzy z zakresu zarządzania w wirtualnym otoczeniu a także wieloletniego doświadczenia w pracy w wirtualnych zespołach, opracowaliśmy unikatowy program szkolenia, którego głównym celem jest dostarczenie nowej jakości we współpracy wirtualnej. Poruszymy takie zagadnienia jak m.in. komunikacja i budowanie zaufania, koordynacja pracy, zarządzanie różnorodnością, a także motywacja w pracy wirtualnej. Przekażemy nie tylko narzędzia i dobre praktyki zarządzania w wirtualnym otoczeniu lecz również dogłębne zrozumienie przyczyn wyzwań pojawiających się w nowoczesnym środowisku pracy w oparciu o model stylów myślenia FRIS®.

Wystąpienie na TEDxALKPROGRAM SZKOLENIA:

W czasie warsztatu oraz gier symulacyjnych poruszymy następujące zagadnienia:
• Uczestnicy poznają i doświadczą 6 wyzwań pracy wirtualnej i dowiedzą się jak organizować pracę aby je pokonać.
• Komunikacja w wirtualnych zespołach z perspektywy modelu Style Myślenia FRIS. Nauczą się budować komunikaty do poszczególnych stylów myślenia, tak aby komunikacja przebiegała bez konfliktów i z pełnym zrozumieniem stron. Poznają skuteczne techniki dzielenia się wiedzą, tak aby partnerzy potrafili ją odczytać i chcieli z niej skorzystać.
• Jak budować zespoły wirtualne w oparciu o proces projektowy. Każdy z uczestników szkolenia zobaczy gdzie w procesie projektowym najlepiej może skorzystać ze swoich silnych stron.
• Jak budować zaufanie w wirtualnym otoczeniu. Uczestnicy poznają czynniki wpływające na budowanie i utratę zaufania oraz nauczą się jak wzmacniać zaufanie w komunikacji wirtualnej.
• Jak korzystać z różnorodności w wirtualnym zespole: kulturowej, wiekowej, specjalizacyjnej oraz wynikającej ze specyficznego sposoby odczytywania i przekazywania informacji.
• Jak motywować kolegów i siebie w wirtualnym zespole. Wyzwania związane z motywacją.
• Uczestnicy będą mogli poznać rozwiązania technologiczne do pracy wirtualnej.
• W trakcie ćwiczeń poznają metody jak organizować pracę, jakie błędy mogą popełnić w komunikacji i jak prawidłowo tworzyć komunikaty.

Dla kogo?Co otrzymasz:

  • » 14 dniowy program tworzenia dobrych nawyków współpracy wirtualnej zakończony feedbackiem od prowadzących
  • » Uczestnictwo w warsztatach przygotowanych i prowadzonych przez doświadczonych trenerów, z wieloletnim doświadczeniem biznesowym i trenerskim oraz doświadczonych w prowadzeniu szkoleń dla najwyższej kadry managerskiej i pracowników z największym potencjałem do rozwoju.
  • » Certyfikat Kirov Strategic Negotiators

Na szkolenie zapraszają:


Kaja Prystupa-Rządca Ph. D.

Doradca, wykładowca, mentor i badacz z ponad 10 letnim doświadczeniem zawodowym.

ZwińSzczegóły

Specjalizuje się w tematyce zarządzania i transformacji organizacji w środowisku wirtualnym oraz strategiami wspierania innowacji. Wspiera ludzi w rozwoju komunikacji wirtualnej oraz inspiruje do zmian na poziomie organizacyjnym.

Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, Executive MBA w Koźmiński Executive Business School Akademii Leona Koźmińskiego. Należy do grona najlepszych wykładowców Koźmiński Interntional School. Promotor prac dyplomowych z obszaru wirtualnej współpracy i strategii umiędzynarodowienia.

Mówca konferencyjny specjalizująca się w tematyce zarządzania w środowisku wirtualnym oraz strategii innowacyjności.

New Business Partner w Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o. Facylitator zespołów wirtualnych w szwajcarskiej spółce Dual Academy zajmującej się innowacyjnymi programami rozwojowymi. Współpracuje z producentem KanBo, pierwszego polskiego narzędzia do wirtualnego zarządzania projektami, gdzie odpowiada za obszar szkoleń..

Autorka publikacji popularnonaukowych, komentator dla Newsweek, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Personel i Zarządzanie, HR.news, Zwierciadło, Radio Zet, Radio TOK FM, Holistic News.

Autorka ponad 30 studiów przypadku przedstawiających polskie dynamicznie rozwijające się firmy w ramach pionierskiego projektu studiumprzypadku.pl. Inicjatorka pierwszego w Polsce kursu poświęconego tematyce zespołów wirtualnych na Akademii Leona Koźmińskiego. Członek międzynarodowych zespołów badawczych współpracująca z uczelniami ze Stanów Zjednoczonych, Finlandii i Szwajcarii. Członek British Academy of Management oraz European Academy of Management.

Obroniła doktorat z obszaru zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego.

We FRISie:

FRIS Kaja Prystupa-Rządca

Nikolay Kirov

Praktyk z doświadczeniem dydaktycznym i zapleczem naukowym.

ZwińSzczegóły

Od 1996 r. mówca inspiracyjny, trener, wykładowca i doradca w zakresie:

  • Negocjacji, Budowania Relacji i Kreowania Wartości Dodanej w Biznesie
  • Przywództwa, strategii i wdrażania zmian organizacyjnych
  • Rozwiązywania konfliktów i komunikowania się
  • Negocjacji Strategicznych i Międzykulturowych
  • Zarządzania sobą, zespołem oraz zarządzania własną energią: ciałem, emocjami i umysłem.

Instruktor Caligraphy Health System-Caligraphy Yoga - styl QiGong oraz ZEN Coaching praktyk.
Certyfikowany w narzędziach diagnostycznych: FRIS, MPA, MTQ48.

Od 21 lat ponad 50 000 osób brało udział w jego wykładach, szkoleniach i sesjach strategicznych podczas realizacji Programów rozwojowych dla korporacji i przedsiębiorców, studiów podyplomowych, programów Master of Business Administration: Executive MBA, MBA IT, MBA HR, MBA FINANSE, MBA dla Inżynierów, MBA dla Kadry Medycznej, a także międzynarodowego programu Executive MBA realizowanego w języku rosyjskim na Białorusi. Wykładowca Kozminski AMP - Advanced Management Program - realizacja Warszawa - Barcelona, prowadził zajęcia w EADA Business School.

Na swoich kursach pokazuje: jak umiejętności negocjowania i budowania relacji w biznesie przekładają się bezpośrednio na korzyści ekonomiczne i obustronne zadowolenie partnerów; jak podpisywać korzystniejsze długoterminowo kontrakty. Jak zarządzać sobą i podejmować decyzję aby być przywódcą w czasach szybkich zmian.

Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, Kozminski Executive Business School - Akademii Leona Koźmińskiego. Partner i członek zarządu „Kirov Strategic Negotiators” Sp. z o.o., Członek Zarządu Fundacji BARGEWORK, Członek Rady Naukowej Fundacji „Pasja do Edukacji i Rozwoju”, członek Kapituły Nagrody PNSA - Polish National Sales Awards oraz członek Rady Programowej „Personel i Zarządzanie”. Ponad 10 lat pełnił funkcję członka kolegium redakcyjnego czasopisma „Management and Business Administration. Central Europe”.

W Kozminski Executive Business School specjalizuje się w projektowaniu programów talentowych i rozwojowych dla menedżerów - pod indywidulane potrzeby organizacji. KEBS realizuje studia MBA, studia podyplomowe, programy rozwojowe, szkolenia, doradztwo, konferencje, odpowiada za relacje z absolwentami i kariery studentów oraz pozyskuje fundusze strukturalne i UE. W latach 2005-2008 był koordynatorem regionalnym największego projektu edukacyjnego w Europie (ponad 40 mln zł) „Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw”, realizowanego przez Stowarzyszenie Uczelni Wyższych "Edukacja dla Przedsiębiorczości" w ramach SPORZL 2.3,A.

Koordynator merytoryczny programu studiów Koźmiński MBA dla Inżynierów. Zaprojektował i koordynuje studia podyplomowe „Strategiczne Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem Sprzedaży”, oraz „Akademia Negocjacji, Budowania relacji i Kreowania Wartości w Biznesie”. Te studia proponują nowe podejście do sprzedaży. Popularną kiedyś strategię „Hit & Run” stosują już tylko „dinozaury biznesu”, którzy mogą być zaskoczeni tym, że udziały ich firm w rynku spadają, a ich kluczowi sprzedawcy realizują coraz mniejsze kontrakty. Te studia pokazują dlaczego wyniki biznesowe powinny być osiąganie w sposób etyczny. Efekty niewłaściwego postępowania widzimy w spektakularnych upadkach firm giełdowych, a w przypadku średnich firm nieetyczne zachowanie prowadzi do braku odnowienia kontraktów z klientami.

Opiekun ponad 150 strategicznych projektów doradczych, prowadzonych w ramach programów MBA, oraz opiekun i promotor ponad 200 projektów doradczych dla administracji publicznej.

Główne zainteresowania badawcze oraz doradcze i szkoleniowe to negocjacje i budowanie relacji z partnerami strategicznymi w biznesie, negocjacje strategiczne: zespołowe i wielostronne, przywództwo i zastosowanie neuronauki w komunikowaniu się i w biznesie oraz wdrażanie zmian organizacyjnych i strategicznych dla firm z branż: finansowej, motoryzacyjnej, medycznej, farmaceutycznej, FMCG, turystycznej, budowlanej, wydawniczej, turystycznej, logistyki i przemysłu oraz instytucji publicznych.

We FRISie:

FRIS Nikolay Kirov

Nadejda Kirova

Manager, przedsiębiorca, trener i coach z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym.

ZwińSzczegóły

Certyfikowany konsultant metod analizy osobowości zawodowej i rozwoju, coach stosujący w swojej praktyce kwestionariusze Master Person Analysis, FRIS, Gallup i MTQ48 - odporność psychiczna (mental toughthness).

Współzałożyciel, partner i członek zarządu firmy Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o. specjalizującej się w doradztwie i szkoleniach w zakresie negocjacji i budowania relacji w biznesie.

Założyła i zorganizowała pięć spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w bardzo różnorodnych branżach - ciężkich maszyn produkcyjnych, turystycznej, szkoleniowej i reklamowej. Pełniła i nadal pełni funkcję Dyrektora Finansowego oraz Dyrektora Operacyjnego. Jest Członkiem Zarządu w Bulcom, Kirov Strategic Negotiators oraz w fundacjach: Bargework i Pasja do Edukacji i Rozwoju.

Partner merytoryczny Kozminski Executive Business School - Akademii Leona Koźmińskiego oraz wykładowca studiów podyplomowych „Strategiczne Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem Sprzedaży”, „Psychologia Biznesu”, „Coaching Profesjonalny”, „Master of Business Administration” i „Advanced Management Program” Akademii Leona Koźmińskiego. Współtwórca programu „Akademia Negocjacji, Budowania relacji i Kreowania Wartości w Biznesie”.

Od lat łączy swoje doświadczenia menedżerskie oraz biznesowe z technikami trenerskimi opartymi o najnowszą wiedzę z zakresu budowy mózgu, stylów myślenia FRIS® oraz uczenia się. Prowadzi szkolenia i warsztaty i wykłady dla menedżerów, dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Wspiera ludzi w odkrywaniu swoich talentów, inspiruje do podążania za swoją pasją. Szczególnie ceniona za nowatorskie spojrzenie na już funkcjonujące rozwiązania w biznesie, dzięki którym poprawia efektywność funkcjonowania organizacji.

Założycielka i Prezes Fundacji Pasja do Edukacji i Rozwoju. Misją Fundacji jest podnoszenie świadomości rodziców i nauczycieli odnośnie sztuki komunikowania się, współpracy w grupie, umiejętności rozwiązywania problemów, samodzielności, budowania pewnosści siebie. Fundacja prowadzi warsztaty, szkolenia, doradztwo indywidualne oraz coaching rodzinny.

Mówca konferencyjny specjalizująca się w tematyce zarządzania zespołami i organizacjami oraz zarządzaniem różnorodnością, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet na rynku pracy oraz współpracy wielopokoleniowej.

Autorka publikacji w prasie branżowej z zakresu zarządzania, m.in. w „Personel i Zarządzanie”.

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego.

FRIS Nadejda Kirova

© 2012-2019 Kirov Strategic Negotiators | Wszelkie prawa zastrzeżone.