BUDOWANIE ZESPOŁU I RELACJI
Z PARTNERAMI W BIZNESIE W OPARCIU O STYLE MYŚLENIA FRIS – NEUROWSPÓŁPRACA