Skip to main content

Koszyk

Strona główna Szkolenia ŚWIADOME MOTYWOWANIE
I BUDOWANIE ZANGAŻOWANIA
W ZESPOLE

Organizator

KIROV STRATEGIC NEGOTIATORS SP. Z O.O.
Telefon
‭+48 607 059 455
Email
info@kirov.pl

Wykładowcy

 • Iwona Bobrowska-Budny
  Iwona Bobrowska-Budny
  Trenerka, mentorka i praktyczka biznesu

  Doświadczony trener biznesu, Talent Management Mentor, manager i partner biznesowy w obszarze Zarządzania Kapitałem Ludzkim oraz certyfikowany konsultant metod analiz potencjału i osobowości zawodowej.

  Dyrektor merytoryczny studiów MBA dla kadry HR Akademii Leona Koźmińskiego, wykładowca akademicki studiów podyplomowych, MBA i Advanced Management Program oraz Partner Merytoryczny Kozminski Executive Business School . (mental toughthness).

  Posiada ponad 15-letnie doświadczenie biznesowe w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim
  m.in. w Johnson&Johnson, OSRAM, EMPIK, AXA Polska/Życie, Eden Springs – jako manager lub partner biznesowy kreowała i wdrażała projekty ze wszystkich obszarów „miękkiego HR”.
  Opracowywała i implementowała programy rozwojowe dla pracowników i managerów o wysokim potencjale, programy Talent Management oraz przeprowadzała oceny potencjału kompetencyjnego metodami Assasement/Development Center oraz wywiadami rozwojowymi na podstawie wyników analiz osobowości zawodowej. Prowadziła rekrutacje indywidualne i masowe zatrudniając ponad 3000 osób, zarządzała działami szkoleń, rekrutacji, kadr i płac.

  Od ponad 15 lat prowadzi szkolenia i sesje rozwojowe budujące samoświadomość pracowniczą, menedżerską i zespołową, wspierając ustawienie procesów oraz zbudowanie efektywnych w komunikacji, stylu pracy i współpracy zespołów. W swojej pracy wykorzystuje m.in. metodykę komunikacyjną ART. i NVC, metodykę zarządzania Talentami wg. Instytutu Gallupa wraz z pracą w oparciu o wyniki kwestionariusza Clifton Strengths. Wspiera poznawczo zespoły o świadome wykorzystanie wyników analiz m.in. odporności psychicznej MTQ48, badań osobowości zawodowej TalentQ, MasterPersonalAnalisys, MBTI, 15FQ+, Reiss Motivation Profile®, Style Myślenia i Działania FRIS®. MindSonar. Specjalizuje się w szkoleniach z przywództwa, budowania i rozwijania zespołów, zarządzania sobą oraz zespołami, komunikacji i motywowania. Facylitator Design Thinking.

  Jako mentor/coach na stałe współpracuje z Fundacją Liderek Biznesu EY, wspierającą kobiety na rynku pracy. Przygotowywała i prowadziła sesje indywidualne dla managerów organizacji polskich i międzynarodowych oraz dla kadry kierowniczej administracji publicznej do rangi prezesów oraz ministrów włącznie.

  W ramach pracy Fundacji Pasja do Edukacji i do Rozwoju prowadzi projekty mające na celu podniesienie świadomości rodziców i nauczycieli w rozwoju dzieci i młodzieży w oparciu o potencjał i mocne strony, z uważnością na adekwatną samoocenę ucznia i jego proaktywność – www.pasjadoedukacji.org

  Certyfikowany Trener Calligraphy Health System prowadzący cykliczne zajęcia z grupami uczącymi się zarządzać sobą, w tym energią własną dla odnalezienia równowagi życiowej, w ramach projektu www.lifeenergy.pl

  Autorka publikacji w prasie branżowej oraz prowadząca wystąpienia i wykłady na konferencjach z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim. W ostatnich latach prowadziła szkolenia i sesje m.in. dla
  Allegro, Google, Carlsberg, Fortaco, AXA Polska, Polska Miedź KGHM, VW Bank, ORANGE–TelTech, Jeronimo Martins, Skoda, Stock, Bank BGŻ, EDF Energia, KROSS, PESA Bydgoszcz, STOCK Polska, Kongsberg Automotive, Domy Mediowe, Najwyższa Izba Kontroli, Lasy Państwowe, PARP, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Poczta Polska, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Gospodarki, Urząd ds. Cudzoziemców.

  Magister socjologii o specjalizacji Zarządzanie Organizacjami i Zasobami Ludzkimi na wydziale Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ukończyła specjalizację z Mediacji i rozwiązywania konfliktów na Uniwersytecie Warszawskim oraz liczne kursy w zakresie diagnozowania i rozwoju potencjału pracowniczego.

 • Kaja Prystupa-Rządca PH. D.
  Kaja Prystupa-Rządca PH. D.
  Doradca, wykładowca, mentor i badacz

  Doradca, wykładowca, mentor i badacz z ponad 10 letnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w tematyce zarządzania i transformacji organizacji w środowisku wirtualnym oraz strategiami wspierania innowacji. Wspiera ludzi w rozwoju komunikacji wirtualnej oraz inspiruje do zmian na poziomie organizacyjnym.

  Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, Executive MBA w Koźmiński Executive Business School Akademii Leona Koźmińskiego. Należy do grona najlepszych wykładowców Koźmiński International School. Promotor prac dyplomowych z obszaru wirtualnej współpracy i strategii umiędzynarodowienia.

  Prelegemntka Tedx. Mówca konferencyjny specjalizująca się w tematyce zarządzania w środowisku wirtualnym oraz strategii innowacyjności. Członek międzynarodowych zespołów badawczych współpracująca z uczelniami ze Stanów Zjednoczonych, Finlandii i Szwajcarii.

  New Business Partner w Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o. Facylitator zespołów wirtualnych w szwajcarskiej spółce Dual Academy zajmującej się innowacyjnymi programami rozwojowymi. Współpracuje z producentem KanBo, pierwszego polskiego narzędzia do wirtualnego zarządzania projektami, gdzie odpowiada za obszar szkoleń.

  Autorka publikacji popularnonaukowych, komentator dla Newsweek, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Personel i Zarządzanie, HR.news, Zwierciadło, Radio Zet, Radio TOK FM, Holistic News.

 • Nadeja Kirova
  Nadeja Kirova
  Manager, przedsiębiorca, trener i coach

  Manager, przedsiębiorca, trener i coach z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym.

  Certyfikowany konsultant metod analizy osobowości zawodowej i rozwoju i coach, stosujący w swojej praktyce kwestionariusze Master Person Analysis, FRIS, Gallup i MTQ48 – odporność psychiczna (mental toughthness).

  Od lat łączy swoje doświadczenia menedżerskie oraz biznesowe z technikami trenerskimi opartymi o najnowszą wiedzę z zakresu budowy mózgu, stylów myślenia FRIS® oraz uczenia się. Prowadzi warsztaty dla menedżerów, dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Wspiera ludzi w odkrywaniu swoich talentów, inspiruje do podążania za swoją pasją. Szczególnie ceniona za nowatorskie spojrzenie na już funkcjonujące rozwiązania w biznesie, dzięki którym poprawia efektywność funkcjonowania organizacji. W FRIS-ie Wizjoner.

  Założycielka Fundacji Pasja do Edukacji i Rozwoju. Misją Fundacji jest podnoszenie świadomości rodziców i nauczycieli odnośnie sztuki komunikowania się, współpracy w grupie, umiejętności rozwiązywania problemów, samodzielności, budowania pewności siebie. Fundacja prowadzi warsztaty, szkolenia, doradztwo indywidualne i coaching rodzinny.

  Współzałożyciel, partner i członek zarządu firmy Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o. specjalizującej się w doradztwie i szkoleniach w zakresie negocjacji i budowania relacji w biznesie.

  Partner merytoryczny Executive Busiess School Akademii Leona Koźmińskiego.

  Mówca konferencyjny specjalizująca się w tematyce zarządzania zespołami i organizacjami oraz zarządzaniem różnorodnością, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet na rynku pracy oraz współpracy wielopokoleniowej.

  Założyła i zorganizowała pięć spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w branżach maszyn produkcyjnych, turystycznej, szkoleniowej i reklamowej. Pełniła funkcję Dyrektora Finansowego oraz Dyrektora Operacyjnego. Jest Członkiem Zarządu ds. Finansowych w Bulcom Sp. z o.o. – branża maszyn inwestycyjnych, Kirov Strategic Negotiators oraz w fundacjach: „Bargework” i „Pasja do Edukacji i Rozwoju”.

  Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego.

Rabaty

 •  5% przy wpólnym zgłoszeniu grupy od 5 do 9 osób,
 • 15% rabatu od 10 do 19 uczestników,
 • 20% przy zgłoszeniu od 20 uczestników wzwyż.

Koszyk automatycznie naliczy rabat przy dodaniu odpowiedniej ilości osób biorących udział w szkoleniu. Rabaty naliczane są jedynie dla poszczególnych modułów.

Inne wydarzenia

wrzesień 2024
październik 2024
listopad 2024
grudzień 2024
marzec 2025
kwiecień 2025
maj 2025
czerwiec 2025
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej

Data

29 paź 2021
Zakończone!

Etykiety

Szkolenie zamknięte

ŚWIADOME MOTYWOWANIE
I BUDOWANIE ZANGAŻOWANIA
W ZESPOLE

Pandemia w znaczący sposób zmieniła zestaw oczekiwanych przez pracowników benefitów. Dodatkowo wiele firm zmaga się z tematem budowania zaangażowania i motywacji 4 znacząco różnych pokoleń pracowników na rynku. Nie da się człowieka zmotywować do czegoś, co nie leży w jego naturze. Zwłaszcza podejściem one-size-fits-all. Szansa na prawdziwy sukces, pojawią się dopiero po odkryciu wewnętrznych motywów działań.

Zgodnie z badaniami prof. Stevena Reissa, iż ludzie posiadają 16 motywatorów życiowych. Motywatory życiowe to uniwersalne, potwierdzone naukowo impulsy, które skłaniają do działania i określają indywidualną osobowość.

Narzędziem, które pozwala na ich diagnozę oraz stworzenie dopasowanych narzędzi motywacyjnych jest Reiss Motivation Profile.  RMP – jest w pewnym sensie miernikiem życiowej satysfakcji, listą czynników niezbędnych do naszego zadowolenia. Jeśli je poznamy, będziemy wiedzieć, co konkretnie stymuluje nas do działania. Jeśli czujemy się poddenerwowani, nieusatysfakcjonowani lub nieszczęśliwi istnieje duże prawdopodobieństwo, że przyczyną są właśnie niezaspokojone potrzeby. W odróżnieniu od innych kwestionariuszy, RMP nie bada zachowań, ale pokazuje, jak i z jakiego powodu do nich dochodzi.  Badanie umożliwia poznanie naturalnych predyspozycji i potencjału wynikających z indywidualnego systemu wartości – czyli pokazuje co motywuje i jak mocno każdego z nas.

Profil motywacyjny dla zespołu pozwala na zdiagnozowanie cech wspólnych oraz tych, które różnią ich członków i mogą być podstawą do konfliktów. Wiedza z RMP pozwala nie tylko na lepsze poznanie pracownika czy też menedżera, ale również na stworzenie indywidualnych systemów motywacyjnych wykraczających poza klasyczne benefity, planowanie ścieżki kariery, rozwój zgodny z talentami, zapobieganie wypaleniu zawodowemu.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak rozwijać zespół zgodnie ich motywatorami a także jakie formy współpracy są dla niego najkorzystniejsze weźcie udział w szkoleniu z motywacji na podstawie Reiss Motivation Profile. Podczas warsztatu dowiecie się co was motywuje i wpływa na zdrowie i jakość życia. Zobaczycie jaki styl pracy jest dla was najefektywniejszy i zabezpiecza was przed ryzykiem wypalenia zawodowego. Poznacie techniki świadomego zarządzania sobą, m.in. jak wpływać na rozterki wewnętrzne, poprzez korelacje motywatorów życiowych.

Dzięki temu szkoleniu:
NAUCZYSZ SIĘ
 • Rozpoznawać motywatory u siebie i innych
 • Efektywniej motywować
 • Pracować z większą satysfakcją
OTRZYMASZ
 • Raport z analizą 16 motywatorów
 • Raport zespołowy
 • Materiały do samodoskonalenia
ZMIENISZ
 • Podejście do motywowania pracowników
 • Metody zarządzania zespołem i budowania zaangażowania
 • Podejście do organizacji pracy
PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie odbędzie się w godzinach: 9:00-16.30

1

Czym jest motywacja w ujęciu 1.0, 2.0 i 3.0?

2

Wprowadzenie do narzędzia REISS Motivation Profile

3

Jakie są moje osobiste motywatory i jak rozpoznawać je w moim zespole.

4

Jak formułować właściwe komunikaty i dawać empowerment współpracownikom o różnych motywatorach?

5

Jak zaprojektować moją pracę by była zgodna z moimi motywatorami?

6

Jak niezaspokojone motywatory prowadzą do wypalenia zawodowego i jak ich znajomość może pomóc uczestnikom w złapaniu work-life balansu.

7

Jak korzystać z motywacji pozafinansowej w moim zespole.

Najpóźniej tydzień przed warsztatem otrzymasz od nas link do kwestionariusza RMP. Kwestionariusz ten nie jest testem psychologicznym, tylko testem pozwalającym na zbudowanie profilu motywacyjnego. W tym kwestionariuszu nie ma dobrych czy złych odpowiedzi i nie ma profilów lepszych lub gorszych!

Jego wypełnienie jest niezbędne do uczestnictwa w warsztatach. W czasie szkolenia jako uzupełnienie otrzymasz indywidualny 20-stronicowy raport o sobie.