SZKOLENIE NEGOCJACJE STRATEGICZNE - ZESPOŁOWE I WIELOSTRONNE

NAJBLIŻSZY KURS:

25-26 czerwca 2019 r.
24-25 luty 2020 r.

» Zrozum jak określać interesy strategiczne w negocjacjach.

» Dowiedz się jak negocjowac zespołowo, jak zsynchronizować negocjacje „zewnętrzne” z „wewnętrznymi” – w ramach firmy i między firmami.

» Naucz się jak negocjować, gdy uczestniczy wielu niejednolitych partnerów, z których, każdy ma co najmniej kilka celów, negocjują wiele kwestii i mają ograniczenia czasowe.


Zapisz się na szkolenie

 

CELE SZKOLENIA:

 

Zwykłe strategie typu „win/win” i „win/lose” przestają być adekwatne do wyzwań stawianych podczas negocjacji na szczeblu strategicznym.

Obecni liderzy, muszą negocjować z wieloma potencjalnymi partnerami, klientami, konkurentami, komplementariuszami, dostawcami, inwestorami i związkami zawodowymi. Negocjacje te odbywają się często na rynkach międzynarodowych.

Celem szkolenia jest zgłębienie kluczowych koncepcji i umiejętności, które pozwalają negocjatorowi tworzyć i zawłaszczać wartość w negocjacjach oraz pokazanie jak radzić sobie trudnościami, gdy należy:

» Zsynchronizować negocjacje „zewnętrzne” z „wewnętrznymi” – między firmami i w ramach firmy

» Brać udział w negocjacjach, gdzie uczestniczy wielu niejednolitych partnerów, z których, każdy ma co najmniej kilka celów, negocjują wiele kwestii i mają ograniczenia czasowe.


Aby pokazać idee zawarte w celach, uczestnicy będą rozgrywać zespołowo gry symulacyjne i analizować studia przypadków dotyczące aliansów strategicznych, dużych projektów dotyczących infrastruktury lub kontraktów z kluczowymi partnerami.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

Dzień I - Negocjacje w trzecim wymiarze (koncepcja „3D Negotiation”) oraz problemy w komunikowaniu się i podejmowaniu decyzji.

Dzień II - Negocjacje zespołowe. 

Zostaną przedstawione i przedyskutowanie z uczestnikami następujące zagadnienia:

» Organizacja zespołu

» Przełożenie interesów na kwestie negocjacyjne

» Pakietowe dochodzenie do consensusu

» Jak zabezpieczać i dyskutować ryzyka finansowe, terminowe …

» Współpraca w zespole i ustalanie procedur postępowania z partnerem

» Balansowanie między interesami długo i krótkookresowymi

» Wpływ jasności przekazu informacji na wynik umowy

» Jak konstruować umowę

» Budowanie relacji oraz zaufania i ich wpływ na umowę – Okno na proces


Podstawowe kwestie tych negocjacji są związane z negocjowaniem przyszłych ryzyk finansowych i technologicznych oraz sposobów zabezpieczenia się przed nimiCZAS TRWANIA

2 dni