NAJBLIŻSZE SZKOLENIE OTWARTE:

25-26 luty 2019

25-26 czerwca 2019

 • Zrozum jak określać interesy strategiczne w negocjacjach.
 • Dowiedz się jak negocjowac zespołowo, jak zsynchronizować negocjacje „zewnętrzne” z „wewnętrznymi” – w ramach firmy i między firmami.
 • Naucz się jak negocjować, gdy uczestniczy wielu niejednolitych partnerów, z których, każdy ma co najmniej kilka celów, negocjują wiele kwestii i mają ograniczenia czasowe.


 • CELE SZKOLENIA

  Zwykłe strategie typu „win/win” i „win/lose” przestają być adekwatne do wyzwań stawianych podczas negocjacji na szczeblu strategicznym.

Obecni liderzy, muszą negocjować z wieloma potencjalnymi partnerami, klientami, konkurentami, komplementariuszami, dostawcami, inwestorami i związkami zawodowymi. Negocjacje te odbywają się często na rynkach międzynarodowych.

  Celem szkolenia jest zgłębienie kluczowych koncepcji i umiejętności, które pozwalają negocjatorowi tworzyć i zawłaszczać wartość w negocjacjach oraz pokazanie jak radzić sobie trudnościami, gdy należy:
 • zsynchronizować negocjacje „zewnętrzne” z „wewnętrznymi” – między firmami i w ramach firmy
 • brać udział w negocjacjach, gdzie uczestniczy wielu niejednolitych partnerów, z których, każdy ma co najmniej kilka celów, negocjują wiele kwestii i mają ograniczenia czasowe.


 • Aby pokazać idee zawarte w celach, uczestnicy będą rozgrywać zespołowo grę symulacyjne i analizować studia przypadków dotyczące aliansów strategicznych, dużych projektów dotyczących infrastruktury lub kontraktów z kluczowymi partnerami.  PROGRAM SZKOLENIA

  Dzień I Negocjacje w trzecim wymiarze (koncepcja „3D Negotiation”) oraz problemy w komunikowaniu się i podejmowaniu decyzji.

  Dzień II Negocjacje zespołowe. 

Zostaną przedstawione i przedyskutowanie z uczestnikami następujące zagadnienia:
 • Organizacja zespołu
 • Przełożenie interesów na kwestie negocjacyjne
 • Pakietowe dochodzenie do consensusu
 • Jak zabezpieczać i dyskutować ryzyka finansowe, terminowe …
 • Współpraca w zespole i ustalanie procedur postępowania z partnerem
 • Balansowanie między interesami długo i krótkookresowymi
 • Wpływ jasności przekazu informacji na wynik umowy
 • Jak konstruować umowę
 • Budowanie relacji oraz zaufania i ich wpływ na umowę – Okno na proces


 • Podstawowe kwestie tych negocjacji są związane z negocjowaniem przyszłych ryzyk finansowych i technologicznych oraz sposobów zabezpieczenia się przed nimi

  CZAS TRWANIA

  2 dni  Szkolenie jest realizowane w Akademii Leona Koźmińskiego. Zapisy na stronie:

  http://www.kozminski.edu.pl/

  W celu ustalenia szczegółów dotyczących oferty

  Skontaktuj się z nami