BUDOWANIE ZESPOŁU I RELACJI Z PARTNERAMI W BIZNESIE W OPARCIU O STYLE MYŚLENIA FRIS.

NEUROWSPÓŁPRACA

Świadomie buduj efektywne relacje w zespole i z partnerami w biznesie

NAJBLIŻSZY SZKOLENIE OTWARTE:

18-19 listopada 2019 r.

  • Jak często zależy Ci aby szybko i efektywnie porozumieć się w zespole bądź z partnerem w biznesie?
  • Jak często odczuwasz frustrację podczas współpracy z innymi?
  • A może wynik Twojej pracy jest uzależniony od współpracy z innymi?

Zapisz się na szkolenieCzy wiesz, że 85%1 członków zespołów doświadcza konfliktów ze współpracownikami? Średnio na konflikty w pracy tracimy 2,8 godziny tygodniowo, a w efekcie nieodpowiedniej komunikacji spada efektywność pracy i trudniej osiągnąć zamierzone cele organizacyjne.


Choć zasady współpracy są znane od lat, to zagadnienia wiedzy z zakresu neurobiologii i neurowspółpracy odkrywają nowe możliwości i dają rekomendacje w tym zakresie. Neurowspółpraca porusza m.in. zagadnienia 
jak sposób myślenia i postrzegania ludzi wpływa na:

• komunikowanie się z partnerami w biznesie

• ocenę zachowań i postaw innych

• budowanie naszego wizerunku w oczach partnerów

• sposób zarządzania efektywnością swoją i innych

• zachowania negocjacyjne i przywódcze

• oraz wyjaśnia podświadome mechanizmy budowania i utraty zaufania w relacjach

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak rozwijać zespół, korzystać z potencjału i talentów jego członków a także poprawić jakość Twojej pracy weź udział w szkoleniu na temat neurowspółpracy.

Podczas szkolenia poznasz style myślenia, które determinują podejmowane przez Ciebie i Twoich partnerów decyzje. W trakcie ćwiczeń doświadczysz, jak różne sposoby myślenia i wynikające z nich style działania prowadzą do różnych efektów w realizowanych projektach.

Znajdziesz odpowiedź na pytania, co sprawia, że z jednymi osobami budujesz relacje szybko -i "nadajecie na tych samych falach", a z innymi współpraca jest wyzwaniem. Dowiesz się również, jak można ten proces usprawnić. 

Nauczysz się, jak mając świadomość stylu myślenia i działania partnera w biznesie, możesz dostosować argumentację, aby być zrozumianym, budować relacje i efektywnie współpracować.

W części szkolenia będziemy pracować w oparciu o metodologię FRIS, która umożliwia bliższe poznanie swojego sposobu funkcjonowania oraz potencjału wynikającego z naturalnego sposobu myślenia. FRIS służy do zrozumienia stylów myślenia i działania człowieka. Nie jest analizą osobowości ani analizą behawioralną, czym się wyróżnia wśród dostępnych narzędzi na rynku. Dodatkowo jest silnie osadzona w kulturze polskiej. Dzięki zrozumieniu siebie oraz poznaniu tej metody w łatwy sposób zaaplikujesz ją w biznesie.

 

NA SZKOLENIE ZAPRASZAJĄ:

 

Nikolay Kirov , Nadia Kirova , Iwona Bobrowska-Budny


Zaprojektowaliśmy to szkolenie, mając doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu różnorodnymi zespołami oraz we współpracy z partnerami w biznesie: korporacjami, przedsiębiorstwami oraz w instytucjami edukacyjnymi. Tworzymy programy rozwojowe dla menedżerów i uczymy w salach szkoleniowych od 1996 r. Efektywnie szkolimy liderów, menedżerów i specjalistów w Polsce. W naszych szkoleniach i w wystąpieniach brało udział ponad 100.000 osób.

CO ZYSKASZ? 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

» Poznaj siebie, swój zespół i partnerów w biznesie

» Efektywne zespoły – charakterystyka wg Instytutu Gallupa, MIT, Google

» Style myślenia i działania we współpracy z innymi wg Modelu FRIS®

» Różnice w percepcji świata i reakcji na niego z perspektywy różnych stylów myślenia

» Jak mój styl myślenia wpływa na efektywność pracy – jak tym zarządzać

» Strategie zachowań, czyli jak wpływam na otoczenie - korzyści i ryzyka

» Narzędzia diagnostyczne do rozpoznawania, „jak działam ja – jak inni”

» Silne strony poszczególnych stylów myślenia vs „długie ogony”, czyli szkodliwe nawyki

» Komunikacja pomiędzy różnymi stylami myślenia i działania

» Jak budować komunikaty sprzedażowe i argumentację

» Proces konstruowania efektywnego zespołu – moje miejsce w zespole i w procesie współpracy

» Rozwijanie zespołów i wspieranie zarządzania projektami w oparciu o style działania i myślenia

» Narzędzia ułatwiające akceptację odmiennych zachowań podczas negocjacji i komunikowania się 
z partnerami

» Rozwiązywanie konfliktów przez pryzmat stylów myślenia

Najpóźniej tydzień przed warsztatem otrzymasz od nas link do kwestionariusza FRIS. Kwestionariusz ten nie jest testem psychologicznym, tylko testem określającym sposoby myślenia i działania. W tym kwestionariuszu nie ma dobrych czy złych odpowiedzi i nie ma profilów lepszych lub gorszych! Jego wypełnienie jest niezbędne do uczestnictwa w warsztatach. W czasie szkolenia jako uzupełnienie otrzymasz indywidualny 20-stronicowy raport o sobie. 

DLA KOGO? 

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMUJESZ:

 

» Twój indywidualny 20 stronnicowy raport stylu myślenia i działania FRIS

» Podwójny Certyfikat Kirov Strategic Negotiators, Akademii Leona Koźmińskiego

» 14 dniowy moduł rozwojowy - po szkoleniu pisemny program tworzenia dobrych nawyków zakończony feedback’iem od prowadzących.

» Materiały szkoleniowe zawierające praktyczne narzędzia do budowania zespołu i relacji z partnerami 
w biznesie.

» Materiały uzupełniające, które pozwolą Ci z łatwością pogłębić swoją wiedzę w tym obszarze.

» Uczestnictwo w warsztatach przygotowanych i poprowadzonych przez doświadczonych trenerów, z ponad 20-letnim doświadczeniem biznesowym i trenerskim oraz doświadczonych w prowadzeniu szkoleń dla najwyższej kadry managerskiej i pracowników z największym potencjałem do rozwoju.

» Obiady i przerwy kawowe
1 Workplace Conflict and How Businesses Can Harness It to Thrive, http://robynshort.com/2016/02/16/the-cost-of-conflict-in-the-workplace/