Budowanie relacji w zespole oraz z partnerami w biznesie w oparciu o style myślenia i działania FRIS. NEUROWSPÓŁPRACA

NAJBLIŻSZE SZKOLENIE OTWARTE:

19-20 listopada 2018 r.
8 - 9 kwietnia 2019 r.

TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE, JEŚLI:

• pracujesz w zespole: niezależnie od tego, czy nim zarządzasz i chcesz lepiej budować zespół, czy jesteś jego członkiem i chcesz lepiej współpracować

• współpracujesz z partnerami biznesowymi i chcesz polepszyć swój sposób prowadzenia rozmów i negocjacji

• regularnie inicjujesz i utrzymujesz relacje z innymi ludźmi

• chcesz poznać, jak myślisz, działasz, kim jesteś i jak pracuje Twój mózg

• jakość Twojej pracy i Twojego życia zależą od tego, jak układa Ci się współpraca z innymi, a Ty jesteś gotowy/gotowa świadomie nad nią pracować

Nie możesz wyciągnąć od nikogo informację - możesz zbudować warunki w których partner będzie dzielił się z tobą informacją.

Nie możesz nikogo do niczego przekonać - możesz zbudować komunikaty i zaufanie do siebie, aby ludzie się sami przekonali.

Jest to tym samym co bycie nieformalnym liderem, czyli najtrudniejszy typ przywództwa. A pokazanie go tak aby ludzie go zrozumieli wymaga bardzo wyrafinowanych metod, które zahaczają o zrozumienie NEUROWSPÓŁPRACY.

Neurowspółpraca, czyli specyficzny rodzaj dostosowania się podczas komunikowania się - z jednej strony oraz budowanie swojego wizerunku w oczach partnerów, czyli specyficznych zachowań negocjacyjnych i przywódczych z drugie strony. Jak być budzącym zaufanie partnerem i liderem?

Podczas kursu poznamy różne style myślenia, które determinują podejmowane przez naszych partnerów decyzje. Na ćwiczeniach będziemy mogli osobiście doświadczyć, jak różne sposoby myślenia i wynikające z nich style działania prowadzą do różnych efektów w realizowanych przez nas wspólnych działań. Odpowiemy sobie na pytanie - Dlaczego z jednymi osobami budujemy relacje szybko i „nadajemy na tych samych falach”, a z innymi jest nam trudniej współpracować i jak można to poprawić?

Rozumiejąc styl myślenia i działania partnera w biznesie, jesteśmy w stanie łatwiej dopasować argumentację, budować relacje i współpracować.

Uczestnicy podczas warsztatów sami dochodzą do części wniosków założonych w celach, a pozostałe wnioski są pokazywane podczas omówienia gry przez trenera.

FRIS jest koncepcją pozwalającą na bliższe poznanie swojego sposobu funkcjonowania i potencjału wynikającego z naturalnego sposobu myślenia. Nie jest to analiza osobowości ani analiza behawioralna i tym głównie różni się od innych dostępnych narzędzi. FRIS ma szczególnie łatwą aplikowalność w biznesie. Na przed warsztatem uczestnicy otrzymają link do kwestionariusza FRIS. Kwestionariusz ten nie jest testem psychologicznym, tylko testem określającym sposoby myślenia i działania. W tym kwestionariuszu nie ma dobrych czy złych odpowiedzi i nie ma profilów lepszych lub gorszych! ;) Prosimy o jego wypełnienie, ponieważ jest niezbędny abyście mogli na warsztatach poznać swój własny styl myślenia i działania. Otrzymacie wtedy też raporty o sobie.

Nikt z nas nie funkcjonuje w próżni społecznej, nieustannie jesteśmy w różnych grupach, zespołach – niezależnie czy to w pracy czy w domu. Kurs ten powstał w odpowiedzi na potrzebę lepszego zrozumienia innych, aby umieć się z nimi porozumieć i współpracować.

Dla nas zespół to każda grupa ludzi, formalna lub nieformalna, dążąca do realizacji wspólnego celu krótko- lub długoterminowego. Wiedzę zdobytą w czasie kursu będzie można zastosować zarówno w pracy, jak i w domu, zarówno w komunikacji ze współpracownikami, jak i z rodziną.

Wyróżnikiem tego kursu wśród innych na rynku jest praca w oparciu o rzetelne dla kultury polskiej narzędzie badające perspektywy stylów myślenia i działania – TEST FRIS®, który będziesz miał/miała okazję wykonać. Elementem kursu jest wypełnienie kwestionariusza stylów myślenia i działania FRIS®, do którego każdy uczestnik otrzyma link online przed szkoleniem. Praca w czasie zajęć odbywać się będzie w oparciu o uzyskany wynik – swój i innych uczestników.

FRIS, to polskie narzędzie rozwojowe, wspomagające zrozumienie oraz ułatwiające trafny opis kluczowych różnorodności w sposobach myślenia i działania – czyli komunikacji, współpracy i pracy – ludzi oraz zespołów.

FRIS pokazuje obszary największej efektywności indywidualnej i grupowej:

• Opisuje styl myślenia i działania – w sytuacjach naturalnych i presyjnych.

• Przedstawia sposób podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

• Pokazuje typowe role przyjmowane przez osobę o danym stylu działania.

• Określa naturalne predyspozycje i wspiera budowanie porozumienia.

• Wyjaśnia, w jakich obszarach można najlepiej wykorzystać potencjał zespołowy.

• Podpowiada, jak komunikować się z osobami o innych stylach myślenia oraz jak współpracować.

• Daje przestrzeń do zrozumienia czynników motywacyjnych poszczególnych osób.

W ciągu dwóch dni będziesz miał/miała możliwość:

• poznać, jakie rodzaje stylów myślenia i działania występują, oraz nauczyć się ich rozpoznawania w swoim otoczeniu

• poznać oraz zrozumieć swój styl myślenia i działania oraz korzyści/potencjalne ryzyka z nim związane

• odkryć swoje naturalne predyspozycje - co przychodzi Ci łatwiej niż innym, i zastanowić się, w którym kierunku chcesz się rozwijać

• poznać proces FRIS® i odnaleźć swoje preferowane w nim miejsce – w czym jesteś najefektywniejsza/y

• przeanalizować zespół, w którym pracujesz, pod kątem procesu FRIS i poszukać możliwości zwiększenia Waszej skuteczności

• wypracować swoje techniki komunikacji z odmiennymi stylami myślenia między innymi przy pomocy pozostałych uczestników kursu

GŁÓWNE CELE KURSU:

• Uzupełnienie samoświadomości uczestników o preferowany styl myślenia i działania, wpływający na sposób pracy własnej oraz współpracy w grupie

• Zaprezentowanie efektywności działania poszczególnych stylów myślenia FRIS® w zespole

• Udostępnienie uczestnikom skutecznego narzędzia do budowania, zarządzania i funkcjonowania w zespołach

• Diagnoza mocnych i słabych stron we współpracy, komunikacji i budowaniu relacji w grupie w oparciu o style komunikacyjne wynikające z FRIS®

• Samorozwój poprzez nazwanie i zrozumienie swoich strategii zachowań w procesie współpracy

PROGRAM:

• Rozpoznawanie sposobów myślenia u siebie i innych celem budowania świadomych relacji i doskonalenia umiejętności współpracy

• Czym ludzie różnią się między sobą w sposobach percepcji świata i reakcji na niego

• Narzędzia diagnostyczne do rozpoznawania, „jak działam ja – jak inni”

• Komunikacja pomiędzy różnymi stylami myślenia i działania

• Narzędzia ułatwiające akceptację odmiennych zachowań

• Stan flow w mojej pracy

• Style myślenia i działania we współpracy z innymi

• Strategie zachowań FRIS® - korzyści i ryzyka, czyli jak wpływam na otoczenie

• Co lubię i co przeszkadza mi u innych przez pryzmat stylów myślenia i co z tym świadomie zrobić

• Silne strony vs „długie ogony” – moje i innych

• Charakterystyczne style komunikacji w zależności od stylu myślenia

• Proces FRIS® – gdzie jest moje miejsce w procesie współpracy i pracy FRIS®, na podstawie uzyskanych wyników

• Rozwijanie zespołów i wspieranie zarządzania projektami w oparciu o style działania i myślenia FRIS®

NAJBLIŻSZE SZKOLENIE OTWARTE:

9-10 kwietnia 2018 r.

Szkolenie jest realizowane w Akademii Leona Koźmińskiego. Zapisy na stronie:

http://www.kozminski.edu.pl/

W celu ustalenia szczegółów dotyczących oferty

Skontaktuj się z nami

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

FreshMail.pl