KIROV STRATEGIC NEGOTIATORS działa na rynku od ponad 20 lat, a nasi doradcy, trenerzy i konsultanci mają po 25 lat doświadczenia zawodowego i trenerskiego, szkoląc pracowników różnych typów organizacji.

Naszą misją jest podnoszenie efektywności w biznesie poprzez rozwój człowieka. Efektywnie szkolimy i rozwijamy w procesach mentoringowych i coachingowych liderów, menedżerów i specjalistów. W swojej pracy koncentrujemy się na trzech poziomach wprowadzenia zmiany do życia naszych klientów biznesowych i indywidualnych: dostarczamy wiedzę, ćwiczymy umiejętności oraz wspieramy wprowadzanie zmian w organizacji i w życiu osobistym.

Na szkoleniach, sesjach strategicznych i wystąpieniach naszych trenerów brało udział ponad 150.000 osób.

Raport Women Empowerment in Poland: gdzie jesteśmy i czego potrzebujemy do wzmocnienia roli kobiet w biznesie

 

Intencją projektu jest zebranie kluczowych badań z ostatnich lat pokazujących, gdzie jesteśmy na świecie oraz w Polsce w obszarze budowania roli kobiet w biznesie oraz przygotowanie raportu na temat roli kobiet w polskim biznesie oraz ich potrzeb w kontekście dalszego rozwoju.

Zebrane przez nas analizy i badania pokazują jasno: więcej kobiet na wyższych stanowiskach w firmie to lepsze wyniki finansowe oraz wyższy poziom zaangażowania pracowników.

Jednocześnie badania Gender Gap Index pokazują, iż potrzebujemy 267 lat by zamknąć lukę pod względem nierówności ekonomicznych i szans biznesowych między kobietami i mężczyznami na świecie. O ile wskaźniki dotyczące kobiet na najwyższych stanowiskach zarządczych w organizacjach z roku na rok poprawiają się, to nadal panuje wiele stereotypów odnośnie roli kobiety w społeczeństwie, które niekorzystnie wpływają na jej rozwój kariery a organizacjom utrudniają korzystania z kobiecych talentów i kompetencji w biznesie.

Wkrótce zaprosimy Państwa do badania, które pomoże nam przygotować raport o tym gdzie jesteśmy jako kraj i co potrzebujemy do wzmocnieniu roli kobiet w biznesie.

Autorzy