#StopDisengagment

Zaangażowany pracownik.
Zaangażowany Zespół.
Wspierająca i Efektywna Organizacja.

Szkolenie dla

  • • menedżerów zarządzających swoimi zespołami lub
  • • członków zespołów HR
  • którzyI chcą wpłynąć na wzrost zaangażowania lub potrzebują poradzić sobie z rozluźnieniem identyfikacji pracowników z firmą i relacji ze współpracownikami szczególnie w dobie pracy on-line.

Rozluźnienie identyfikacji pracowników z firmą i relacji z współpracownikami oraz spadek motywacji i zaangażowania moga być jednym z efektów pracy zdalnej

Jesteśmy wciąż "plemienni". Oddalając się od współpracowników, niezależnie od starań i intencji, tracimy więź. Jednocześnie w sposób naturalny zastępujemy tą wieź innymi relacjami, stajemy się członkami innych plemion. I jest OK jeśli znajdujemy balans. Ale dla firmy, zespołu, osiągania wspólnych celów to zaangażowanie jest niezbędne. Musimy się nauczyć je budować zupełnie inaczej niż do tej pory. Musimy sprawić by każdy z nas czuł się częścią zespołu.

Kolejny jej efekt to spadek kreatywności i innowacyjności pracowników! Badania pokazują, że na wielu stanowiskach jesteśmy bardziej produktywni pracując zdalnie w Home-Office i jednocześnie w dłuższym okresie czasu spada zdolność firmy do generowania innowacji czy to wewnątrz organizacyjnych czy też rynkowych. Kilka lat temu doświadczyły to takie firmy jak IBM i Yahoo, dzisiaj doświadczamy tego w większości firm na świecie.

Pandemia, wzmocniła „jak w soczewce” nasze zrozumienie, że „to ludzie tworzą firmę” a ich zaangażowanie i motywacja do pracy zależy od umiejętności menedżerskich i przywódczych zarówno na poziomie zespołu jak i całej firmy.

Zdalnie jest trudniej budować relacje z innymi ludźmi. W tej sytuacji należy podnieść umiejętności menedżerów w dwóch obszarach jednocześnie:
• Budowania własnej automowywacji oraz motywacji wewnętrznej pracownika
• Znaczącego polepszenia umiejętności komunikacji ze współpracownikami, aby móc odnosić się do motywacji wewnętrznej


DZIĘKI TEMU SZKOLENIU:


Program szkoleniowy projektujemy na zamówienie konkretnej organizacji zgodnie z jej potrzebami. Nasz zespół jest certyfikowany w ponad 15 różnych narzędziach diagnostycznych, które pomagają poznać człowieka, dostosowywać sposób komunikacji i zarządzania zespołami. Przed realizacją szkolenia przeprowadzamy proces rozpoznawania wyzwań, z którymi obecnie spotyka się firma lub zespół i dobieramy odpowiednie narzędzia diagnostyczne, które najlepiej usprawnią procesy angażowania, motywowania, komunikowania się i zarządzania.

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE:

Prowadzący: Nikolay Kirov, Nadia Kirova, Iwona Bobrowska-Budny, Kaja Prystupa-Rządca Ph.D.
Smiley face Smiley faceSmiley face Smiley face

Zaprojektowaliśmy to szkolenie, mając doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu różnorodnymi zespołami oraz współpracując z partnerami w biznesie: korporacjami, przedsiębiorstwami oraz instytucjami edukacyjnymi. Tworzymy programy rozwojowe dla menedżerów i uczymy w salach szkoleniowych od 1996 r. Efektywnie szkolimy liderów, menedżerów i specjalistów w Polsce. Na naszych szkoleniach i w wystąpieniach brało udział ponad 100.000 osób.