Doświadczony praktyk, manager i doradca

Doświadczony praktyk, manager i doradca w obszarze Zarządzania Kapitałem Ludzkim oraz audytu procesów personalnych. Partner Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o.

Prowadzi zajęcia z budowania systemów motywacyjnych na studiach podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w działach HR w firmach produkcyjnych, sprzedażowych, dystrybucyjnych i usługowych z różnych branż oraz w edukacji. Kreuje i implementuje projekty z obszarów Zarządzania Kapitałem Ludzkim, które adaptuje do wymagań prawnych i adekwatnie kultury organizacyjnej firmy.

A w szczególności:
• szuka rozwiązań związanych z zarządzaniem pracownikami wpływających m.in. na zaangażowanie w oparciu o analizę wskaźników HR oraz dokumentację wewnętrzną firm
• optymalizuje procesy HR mające na celu zwiększenia efektywności pracy działu HR
• projektuje płacowe i pozapłacowe systemy motywacyjne
• uwspólnia do potrzeb i kultury organizacyjnej procesy on-boarding’u i off-boarding’u
• przeprowadza outsourcing płac i kadr poza organizację i do organizacji
• projektuje i wdraża procesy związane z łączeniem i dzieleniem spółek
• wdraża systemy informatyczne w HR lub projektuje zmiany w systemach
• rekomenduje i wdraża systemy zarządzania czasem pracy

Fascynują ją kultury organizacyjne firm polskich i zagranicznych. Jak są budowane, zmieniane oraz jaki mają wpływ na organizację, pracowników i otoczenie.
Wspiera osoby potrzebujące rekomendacji w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatków.

Magister Zarządzania o specjalizacji Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.