Programy szkoleniowe dotyczące rozwoju umiejętności negocjacyjnych w tym: negocjacje w biznesie, negocjacje i budowanie relacji z partnerami, negocjacje strategiczne i międzynarodowe, negocjacje i techniki sprzedaży, są prowadzone wspólnie przez Strategic Negotiators oraz Akademię Leona Koźmińskiego.

Uczestnicy szkoleń otrzymują podwójny Certyfikat, dzięki temu mają gwarancję, że zdobyta wiedza jest ugruntowana w teorii oraz sprawdzoną w praktyce.


W odróżnieniu od większości firm szkoleniowych nasi konsultanci / trenerzy mają bardzo głęboką wiedzę naukową i sami prowadzą badania w zakresie szeroko pojętej dziedziny negocjacji i komunikowania się. Takie podejście pozwala podczas warsztatów wytłumaczyć DLACZEGO? powinniśmy postępować w określony sposób. Dopiero gdy uczestnik szkolenia rozumie DLACZEGO? dana technika lub zachowanie działa, zmienia swoją postawę i przekonuje się, że warto postępować inaczej podczas swoich negocjacji.

Nasi konsultanci / trenerzy mają ogromne doświadczenie praktyczne z wielu branż dzięki pracy w firmie konsultingowej i prowadzeniu doradztwa procesowego podczas negocjowania kontraktów, wspólnych przedsięwzięć (JV) czy przygotowywania zespołów negocjacyjnych do konkretnych rozmów. Są zatem w stanie podczas szkolenia czerpać jednocześnie ze swojego praktycznego doświadczenia oraz pracy naukowej aby wytłumaczyć uczestnikom zarówno techniki i podstawy ich działania, jak i pracować na postawach i zachowaniach ilustrując przykładami z życia.

Dlaczego Akademia Leona Koźmińskiego jest najlepszą uczelnią w Centralnej Europie oraz należy do 55 najlepszych uczelni na świecie?

Przeczytaj o ALK

W celu ustalenia szczegółów dotyczących oferty

Skontaktuj się z nami

© 2019 Kirov . Created by Sternick.