Wpływ relacji między odbiorcami i dostawcami na ich współpracę

Wnioski z badania.

Zrozum:

  1. – jak wygląda transfer informacji i wiedzy między dostawcami i odbiorcami oraz wpływ transferu na budowanie przewagi konkurencyjnej;
  2. – jak menedżerowie klasyfikują swoich partnerów w biznesie;
  3. – jak wygląda sposób i etapy budowania relacji.

Pobierz artykuł: Nikolay Kirov Wpływ relacji między odbioracami a dostawcami na ich współpracę