Dziękujemy, że możemy mieć z Tobą kontakt – ochrona danych osobowych jest traktowana przez nas jako istotny aspekt działalności Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o.  z siedzibą ul. Źródlana 16, 04-776 Warszawa i jako ludziom, którym, są powierzane Twoje dane osobowe, czujemy się odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo oraz ich przetwarzanie w związku z świadczonymi przez nas usługami.

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Kirov Strategic Negotiators sp. z o.o. ul. Źródlana 16; 04-776 Warszawa, adres e-mail do kontaktu z Administratorem danych osobowych: info@kirov.pl
 • Dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczenia newslettera.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Dane osobowe są przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu bądź cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 • Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi hostingu, serwisu IT oraz wysyłki newslettera, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Tobie następujące prawa:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo do usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie swojego adresu e-mail jest niezbędne do realizacji celu – dostarczenia newslettera.

Jednocześnie informuję, że jako Administrator Twoich danych osobowych dokładam wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Klikając na „Zapisz się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o. w celu dostarczenia newslettera.