KIROV STRATEGIC NEGOTIATORS działa na rynku od ponad 20 lat, a nasi doradcy, trenerzy i konsultanci mają po 25 lat doświadczenia zawodowego i trenerskiego, szkoląc pracowników różnych typów organizacji.

Naszą misją jest podnoszenie efektywności w biznesie poprzez rozwój człowieka. Efektywnie szkolimy i rozwijamy w procesach mentoringowych i coachingowych liderów, menedżerów i specjalistów. W swojej pracy koncentrujemy się na trzech poziomach wprowadzenia zmiany do życia naszych klientów biznesowych i indywidualnych: dostarczamy wiedzę, ćwiczymy umiejętności oraz wspieramy wprowadzanie zmian w organizacji i w życiu osobistym.

Na szkoleniach, sesjach strategicznych i wystąpieniach naszych trenerów brało udział ponad 150.000 osób.

Specjalizujemy się w projektowaniu programów szkoleniowych dotyczących rozwoju umiejętności miękkich i strategicznych, w tym:

  • negocjacje w biznesie, negocjacje i budowanie relacji z partnerami, negocjacje strategiczne i międzynarodowe, negocjacje i techniki sprzedaży,
  • przywództwo, budowanie zespołów, neurowspółpraca, komunikowanie się i rozwiązywanie konfliktów,
  • zarządzanie sobą, energią własną menedżera i zespołu firmowego oraz produktywnością własną i zespołu,
  • zarządzanie talentami rozwijanie potencjału osobistego i zespołowego,
  • zarządzanie w wirtualnym otoczeniu, wirtualna współpraca i budowanie wirtualnych zespołów,
  • strategia, wdrożenie strategii i zarządzanie projektami.

Gwarantujemy, że dostarczona przez nas wiedza jest ugruntowana w teorii oraz sprawdzona w praktyce.

Nasi trenerzy łączą wiedzę naukową zdobytą podczas własnych projektów badawczych z praktyką biznesową. Takie podejście pozwala podczas warsztatów wytłumaczyć DLACZEGO? powinniśmy postępować w określony sposób. Dopiero gdy uczestnik szkolenia rozumie, DLACZEGO? coś działa, zmienia swoją postawę i przekonuje się, że warto postępować inaczej w swojej pracy i w kontaktach z innymi ludźmi.

Poza pracą dydaktyczno-naukową nasi trenerzy posiadają ogromne doświadczenie praktyczne z wielu branż dzięki pracy w międzynarodowych korporacjach oraz firmach konsultingowych. Są zatem w stanie podczas szkolenia czerpać jednocześnie ze swojego praktycznego doświadczenia oraz pracy naukowej, aby wytłumaczyć uczestnikom zarówno techniki i podstawy ich działania, jak i pracować na postawach i zachowaniach, ilustrując przykładami z życia.

Prowadzone przez nas projekty rozwojowe poszerzają i rozwijają umiejętności pracowników. Każdy program rozwojowy uwzględnia indywidualne potrzeby, zainteresowania i preferencje organizacji zamawiającej.