1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego kirov.pl.
 2. Właścicielem serwisu internetowego kirov.pl oraz Administratorem Danych jest Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Źródlanej 16 w Warszawie, NIP 5213169458, REGON 017410644, Krajowy Rejestr Sądowy NR 0000059361, zwana dalej Kirov Strategic Negotiators.
 3. Dane osobowe zbierane przez Kirov Strategic Negotiators Sp. z o. o. za pośrednictwem serwisu internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

2. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe są zbierane w przypadku:
  1. korzystania z formularza zamówienia znajdującego się w serwisie internetowym kirov.pl
  2. subskrypcji biuletynu informacyjnego (newslettera)
 2. Pozyskane dane osobowe są przetwarzane przez Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o. w jednym lub kilku z poniższych celów:
  1. przyjęcia zamówienia złożonego w serwisie internetowym i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  2. dostarczenia newslettera – usługa świadczona drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  3. obsługi reklamacji – podjęcie działań wyjaśniających (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  4. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych – obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
  5. ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. analitycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO); f. statystycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych;
  3. usunięcia danych osobowych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  6. przenoszenia danych osobowych;
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych).
 4. Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie korzysta w swojej działalności z usług innych podmiotów, w związku z czym w uzasadnionych przypadkach Administrator przekazuje dane osobowe odbiorcom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi hostingu oraz inne usługi informatyczne, firmy księgowe, banki i operatorzy płatności, firmy kurierskie oraz podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane:
  1. przez okres niezbędny do realizacji celów,
  2. do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych bądź cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
  3. po wskazanym okresie w pkt a) i b) dane osobowe będą archiwizowane przez czas, w którym właściwe przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 6. Podanie danych osobowych w formularzu zamówienia jest dobrowolne, jednakże niezbędne jest realizacji umowy. W interesie osoby podającej swoje dane leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i wykonanie umowy.

3. COOKIES (CIASTECZKA)

 1. Niektóre obszary serwisów należących do Kirov Strategic Negotiators mogą wykorzystywać pliki cookies. Cookie jest małym plikiem tekstowym pobieranym przez przeglądarkę internetową podczas wizyty w serwisie internetowym. Pliki cookies są używane do celów statystycznych oraz do obsługi spersonalizowanych ustawień serwisu internetowego.
 2. Cookies są nieszkodliwe dla komputera, jego Użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
 3. Jeśli Użytkownik nie chce używać cookies może ich obsługę wyłączyć w swojej przeglądarce. Po wyłączeniu niektóre usługi w serwisie mogą nie funkcjonować. Użytkownik może również usunąć istniejące już pliki cookie.
 4. Cookie są instalowane na różny okres. Część z nich traci ważność wraz z zamknięciem przeglądarki, inne aktywne są przez kilka dni, miesięcy, a nawet lat, głównie po to, by informacje o wyborach Użytkownika nie zostały utracone. Pliki cookie aktywne długookresowo wykorzystywane są, aby pomóc nam określić nowego i powracającego Użytkownika Serwisu. 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji
 3. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki Prywatności i przetwarzanych danych prosimy o kontakt z Administratorem Danych pod adresem info@kirov.pl.
 4. Niniejsza Polityka obowiązuje od 1 marca 2021