KIROV STRATEGIC NEGOTIATORS działa na rynku od ponad 20 lat, a nasi doradcy, trenerzy i konsultanci mają po 25 lat doświadczenia zawodowego i trenerskiego, szkoląc pracowników różnych typów organizacji.

Naszą misją jest podnoszenie efektywności w biznesie poprzez rozwój człowieka. Efektywnie szkolimy i rozwijamy w procesach mentoringowych i coachingowych liderów, menedżerów i specjalistów. W swojej pracy koncentrujemy się na trzech poziomach wprowadzenia zmiany do życia naszych klientów biznesowych i indywidualnych: dostarczamy wiedzę, ćwiczymy umiejętności oraz wspieramy wprowadzanie zmian w organizacji i w życiu osobistym.

Na szkoleniach, sesjach strategicznych i wystąpieniach naszych trenerów brało udział ponad 150.000 osób.

Strategie rozwoju zawodowego kobiet
i mężczyzn w biznesie

 

Intencją projektu jest zebranie kluczowych badań z ostatnich lat pokazujących, gdzie jesteśmy na świecie oraz w Polsce w obszarze budowania roli zawodowej kobiet oraz przygotowanie raportu na temat potrzeb rozwojowych kobiet i mężczyzn w polskim biznesie.

Zebrane przez nas analizy i badania pokazują jasno: więcej kobiet na wyższych stanowiskach w firmie to lepsze wyniki finansowe oraz wyższy poziom zaangażowania pracowników. Jednocześnie badania Gender Gap Index pokazują, iż potrzebujemy 267 lat by zamknąć lukę pod względem nierówności ekonomicznych i szans biznesowych między kobietami i mężczyznami na świecie. O ile wskaźniki dotyczące kobiet na najwyższych stanowiskach zarządczych w organizacjach z roku na rok poprawiają się, to nadal panuje wiele stereotypów odnośnie roli kobiety w społeczeństwie, które niekorzystnie wpływają na jej rozwój kariery a organizacjom utrudniają korzystania z kobiecych talentów i kompetencji w biznesie.

Dodatkowo, lipcu 2022 roku Unia Europejska przyjęła dyrektywę, która ma na celu zapewnienie różnorodności płci w zarządach. Stąd temat zbudowania różnorodnego pod względem płci środowiska pracy jest istotnym wyzwaniem dla współczesnych firm. Poprzez stworzenie raportu chcemy pokazać jakie praktyki są już wprowadzone przez organizacje w obszarze rozwoju karier kobiet, jakie są główne potrzeby rozwojowe obu płci i jakie ograniczenia. Wcześniejsze badania w tym obszarze prowadzone były w skali globalnej, stąd brakuje wiedzy na temat specyfiki i potrzeb na polskim rynku pracy.

Zapraszamy Państwa do badania, które pomoże nam przygotować raport o tym gdzie jesteśmy jako kraj i czego potrzebujemy pod względem rozwoju by budować różnorodne pod względem płci organizacje.

LINK DO BADANIA >>>

Autorzy