Potrzebujesz

indywidualnego wsparcia?

 • Masz wrażenie, że utknąłeś w miejscu i nie wiesz,
  w którą stronę dalej?
 • Chcesz lepiej zrozumieć „kim jestem” oraz „kim są” ludzie w moim otoczeniu, tak aby czerpać większą satysfakcję z relacji i/lub efektywność w pracy z innymi?
 • Chcesz poznać swoje predyspozycje do zarządzania zespołami, projektami lub wzmocnić siebie w roli menadżera?
 • Zaczynasz nowy etap w życiu i chcesz zaprojektować go w zgodzie z sobą?

W tych i innych pytaniach będziemy Cię wspierać, abyś znalazł odpowiedź! Wspieranie ludzi, dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem jest naszą pasją. Prowadzimy sesje indywidualne, które mogą przyjmować postać mentoringu, doradztwa lub coachingu – od pojedynczej sesji samopoznania do pełnego procesu rozwojowego, w oparciu o cel Klienta.

W pracy z klientem często wykorzystujemy jedno lub więcej narzędzi, wspierających osiągnięcie określonego celu. Pracujemy między innymi w oparciu o: TalentQ, Master Personal Analisys, MindSonar, Clifton Strengths, Reiss Motivation Profile®, MBTI, MTQ48, FQ15+, FACET5, FRIS® oraz Value Match®. Narzędzie/a dobieramy w zależności od potrzeb lub oczekiwań klienta.


Cena pojedynczej sesji z zastosowaniem narzędzia VALUE MATCH, PCM lub FACET5: 2.500 zł netto.
Cena pojedynczej sesji z zastosowaniem pozostałych narzędzi: 2.000 zł netto.
Czas trwania sesji: około 2 godzin
Cena dodatkowych sesji lub całego procesu (pakiet kilku sesji) ustalana jest indywidualnie.

Narzędzia w oparciu, które prowadzimy sesje indywidualne

FRIS® Style Myślenia

FRIS® Style Myślenia jest polskim narzędziem, które pozwala na diagnozę stylu myślenia. Styl myślenia wynika z tego, jaki rodzaj informacji, nazywany perspektywami jest dla danej osoby najbardziej istotny i przydatny w momencie zetknięcia z nową sytuacją, czemu nada największy priorytet.

Styl Myślenia można traktować jako jeden z istotnych czynników, który ma udział w kształtowaniu osobowości. Nazwa narzędzia jest skrótem
od 4 perspektyw: Fakty-Relacje-Idee-Struktury, które służą do opisów stylów myślenia i stylów działania.

Na sesji rozwojowej wykorzystującej narzędzia FRIS® oprócz swojego stylu myślenia poznasz swój styl działania oraz swoje preferowane miejsce
w procesie zespołowym FRIS®. Poznasz sytuacje, w których masz potencjał do bycia najbardziej skutecznym oraz pułapki, w których możesz wpadać jako właściciel danego stylu myślenia

Reiss Motivation Profile® (RMP®)

Reiss Motivation Profile® (RMP®) to naukowo opracowane podejście do badania motywacji. Jego głównym założeniem jest określenie unikatowego profilu 16 podstawowych motywatorów życiowych, które są względnie stałe w życiu.
W odróżnieniu od innych kwestionariuszy, RMP® nie bada zachowań, ale pokazuje, jak i z jakiego powodu do nich dochodzi.  Badanie umożliwia poznanie naturalnych predyspozycji i potencjału wynikających z indywidualnego systemu potrzeb – czyli pokazuje co motywuje i jak mocno każdego z nas.

Po wypełnieniu kwestionariusza generowany jest profil, gdzie poza czyli wartościami liczbowymi każdej z 16 potrzeb, dodatkowo można odczytać wiele cech charakteru i dowiedzieć się np.: jaki styl zarządzania będzie preferował menedżer, na ile ukierunkowany jest na ludzi, a na ile na procesy, na ile jest odporny na stres, jak jest empatyczny czy też nie, na ile ceni sobie pracę zespołową.

RMP® ma bardzo szeroki wachlarz zastosowań, ponieważ łączy aspekty życia prywatnego i zawodowego, odrywając człowieka w całej jego złożoności.

Kwestionariusz Osobowości 15FQ+

Kwestionariusz Osobowości 15FQ+ bazuje na jednym z najbardziej zbadanych i uznanych modeli osobowości, określającym preferencje w zachowaniach na podstawie 16 czynników osobowości Cattell’a oraz na modelu Wielkiej Piątki. Diagnozuje 16 kluczowych czynników osobowościowych funkcjonujących
w trzech obszarach: stylu interpersonalnych, stylu myślenia oraz sposób radzenia sobie ze stresem. 15FQ+ umożliwia określenia mocnych stron
i obszarów do rozwoju w kontekście budowania swojej pozycji zawodowej.

Podczas sesji rozwojowej z wykorzystaniem tego narzędzia możesz się dowiedzieć w jakich obszarach oraz rolach w zespole odnajdziesz się najlepiej, jaki styl przywództwa przyjmiesz najchętniej, w jaki sposób będziesz funkcjonował w roli podwładnego oraz jakie są Twoje preferowane style wywierania wpływu. Na sesji poznasz również swój poziom inteligencji emocjonalnej, szczególnie istotnej dla budowania efektywnego przywództwa lub potencjalne bariery w komunikacji i budowaniu relacji z innymi.

MTQ48 – Mental Toughness Questionare

MTQ48 – Mental Toughness Questionare bada naszą odporność psychiczną. Odporność psychiczna to cecha osobowości, która w dużym stopniu determinuje to, na ile skutecznie radzimy sobie z wyzwaniami, stresorami i presją, niezależnie od okoliczności. Zdolność ta determinuje sposób naszej reakcji na sytuacje stresowe, będąc jednocześnie jednym z najważniejszych czynników pozwalających na osiąganie najlepszych wyników. Narzędzie MTQ48 wyodrębnia 4 kluczowe czynniki, odporności psychicznej, składające się na Model 4C: Challenge, Commitment, Control, Confidence (Wyzwanie, Zaangażowanie, Kontrola, Pewność siebie).

Wyzwanie – ta skala mierzy, na ile osoba jest w stanie dostrzec w wyzwaniu szansę, a na ile problemy lub zagrożenie.

Zaangażowanie – ta skala ta pokazuje, na ile dana osoba jest w stanie wytrwać w dążeniu do celu lub realizacji zadania.

Kontrola/poczucie wpływu – ta skala odzwierciedla stopień, w jakim osoba – wedle własnego odczucia – steruje swoim życiem.

Pewność siebie – skala ta odzwierciedla, na ile osoba potrafi przyjmować niepowodzenia jako coś naturalnego, bez spuszczania głowy i utraty opanowania, a nawet umacnia się w przekonaniu, że powinna dalej robić to, co robi.

Siła i odporność psychiczna nie jest stała, dlatego możemy ją rozwijać i wspierać kompetencyjnie i na tym skupia się sesja rozwojowa z wykorzystaniem tego narzędzia.

Kwestionariusz Talentów Gallupa, CliftonStrengthsFinder

Kwestionariusz Talentów Gallupa, CliftonStrengthsFinder jest narzędziem Instytutu Gallupa, który po 30 latach badań, zaproponował prostą drogę do rozwoju kompetencji od najmłodszych lat, prowadzącą do doskonałości, również na ścieżce zawodowej. Silna strona jest definiowana przez Instytut jako bliskie doskonałości wykonanie czynności. Zgodnie
z założeniami Instytutu Gallupa sukces można osiągnąć wyłącznie przez rozwijanie swoich silnych stron, a nie przez walkę ze słabościami. Nie oznacza to, że mamy ignorować swoje słabości. Nie powinniśmy się jednak na nich koncentrować. Gdy jakaś „słaba strona” stanie na linii rozwoju naszego talentu, warto ją podszkolić, ale tylko w takim stopniu, żeby nie przeszkadzała nam rozwijać się dalej.

Wynik badania pokazuje 5 najsilniejszych spośród 34 Talentów, rozumianych jako wzorce myślenia, odczuwania i zachowania, które przychodzą nam najłatwiej i mogą mieć pożyteczne zastosowanie. Sesja rozwojowa
z wykorzystaniem tego narzędzia koncentruje się na naturalnych strategiach wykorzystywanych w życiu oraz na pułapkach w jakich mogą nas wprowadzić nasze silne strony.

Kwestionariusz Value Match®

Badania wartości ValueMatch natychmiastowo dostarczają Ci szczegółowych informacji na temat dynamiki zachodzącej między Tobą a Twoim środowiskiem zawodowym i prywatnym.

Otrzymasz 3 Raporty – wartości, zmiany i kultury organizacyjnej – dostarczają informacji na temat Twoich wartości, tego, jakie środowisko prywatne i zawodowe najbardziej Ci odpowiada oraz jakie są potencjalne wady różnego rodzaju środowisk.

Raport wskazuje, jakie środowisko życiowe i zawodowe nie jest dla Ciebie właściwe.

Mimo że raporty do badań zawierają obszerne wyjaśnienia, rozmowa coachingowa pozwoli Ci na jeszcze dokładniejsze zgłębienie tematu.

Dodatkowo możesz omówić wynik badania w kontekście swojego osobistego rozwoju, problemu, na jaki się natknąłeś lub obszaru, który chciałbyś rozwinąć.

Po wypełnieniu kwestionariusza otrzymasz na sesji coachingowej pełny raport z wyjaśnieniem dotyczącym metody analizy Spiral Dynamics i spersonalizowaną interpretacją Twoich odpowiedzi.

 

Umówimy się na ok. 1,5 godzinną rozmowę coachingową online, podczas której przejdziemy przez Spiral Dynamics przez wyniki i poszerzy Twoją wiedzę.

Dobrymi powodami do przeprowadzenia badania mogą być:

 • wybory, których musisz dokonać w związku z nową rolą zawodową lub wyzwaniami;
 • interpretacja różnic lub napięć, które obserwujesz między Tobą a Twoim otoczeniem
 • prywatnym i zawodowym lub zespołem i współpracownikami;
 • w przypadku osoby samozatrudnionej – poszukiwanie najodpowiedniejszych klientów lub partnerów;
 • ogólnie pojęta chęć rozwinięcia skuteczniejszej współpracy i komunikacji z innymi;
 • poszukiwanie sposobów na bardziej efektywną pracę.”

 

Inwestycja za sesję coachingową, informacją zwrotną razem z trzema raportami

Poczytaj na naszym blogu:

https://blog.kirov.pl/2017/10/16/do-turkusutrzeba-dojrzec-czyli-gdzie-zaczyna-sie-swiadome-przywodztwo/

https://blog.kirov.pl/2020/01/16/czy-zarzadzanie-turkusowe-jest-dla-kazdego-posluchaj-czy-sprawdziloby-sie-w-twojej-firmie/

https://blog.kirov.pl/2017/12/11/talenty-lidera-jak-stac-sie-swiadomym-przywodca/

 

Więcej o narzędziu przeczytasz tu >>> Value Match

Kwestionariusz FACET5

Kwestionariusz FACET5 został opracowany dla potrzeb biznesu.
Raport z badania opiera się na 5 czynnikach osobowości: wola, kontrola, energia, uczuciowość, emocjonalność. Pierwsze cztery są niezależnymi czynnikami osobowości, podczas gdy piąty – emocjonalność – jest uznawany jako czynnik interpretacyjny, który wpływa na to, jak pozostałe aspekty mogą być postrzegane przez otoczenie. Dzięki Facet5 można wygenerować m.in. raport „Searchlight” – dający przegląd sześciu kluczowych kompetencji ważnych na każdym stanowisku menadżerskim (przywództwo, inicjatywa i wysiłek, kompetencje interpersonalne, komunikacja, analiza i podejmowanie decyzji, planowanie i organizowanie). Raport określa, gdzie mogą znajdować się mocne strony danej osoby oraz identyfikuje kluczowe obszary do dyskusji podczas rozmowy rekrutacyjnej lub rozwojowej. Drugi raport „Audition” – bada dopasowanie do pełnienia określonych ról w organizacji o określonej kulturze.

PCM®️

Indywidualna sesja

ZROZUM SIEBIE I EFEKTYWNIE WSPÓŁDZIAŁAJ Z INNYMI w ujęciu PCM®

 Process Communication Model®, w skrócie PCM®, którego wyniki będą osią sesji, to niezwykle skuteczne narzędzie psychometryczne, wspierające zrozumienie siebie, potrzeb psychologicznych i preferencji w zakresie komunikacji tak, aby wchodzić w relacje z innymi ze swojego zasobnego miejsca: Ja OK – Ty OK.

PCM® daje konkretne sposoby na to jak, przeciwdziałać wchodzeniu w automatyczne sekwencje stresu, niszczące relacje, tworzące nieporozumienia i konflikty oraz jak z nich wychodzić, kiedy już zaistnieją.

Dzięki sesji:

 1. poznasz siebie i swój unikalny sposób patrzenia na otoczenie, wraz z narzędziami do skorzystania z pełni swojego potencjału
 2. poznasz swoje mocne strony, motywatory i preferowane strategie funkcjonowania z innymi
 3. poznasz swój preferowany kanał komunikacyjny oraz nauczysz się świadomego komunikowania, tak aby być usłyszanym/ną w kanale odbiorcy
 4. zrozumiesz jak zaspokojone i niezaspokojone potrzeby wpływają na zachowania,
  zadowolenie z życia, poczucie sensu, satysfakcję z relacji, poziom zaangażowania
  – oraz jak pracować ze sobą na co dzień, tak aby wykorzystać tę wiedzę
 5. odkryjesz indywidualną i automatyczną sekwencję stresu oraz poznasz narzędzia do zastosowania, aby ją wstrzymać – czyli nauczysz się zabezpieczać ryzyka wchodzenia w ciemną stronę osobowości i zakładania „maski” tak aby reagować ze stanu adekwatnego „tu i teraz”
 6. nauczysz się budowania pozycji OK-OK w relacjach z innymi bez tracenia energii na destrukcyjne gry relacyjne
 7. rozwiniesz świadomość preferowanego stylu zarządzania i zrozumienie, kiedy będzie on adekwatny dla osiągania celów, tworzenia motywującego środowiska pracy spełniającego potrzeby Twoje i innych, a kiedy nie

Dzięki sesji otrzymasz konkretny przepis na:

 1. lepsze zrozumienie siebie i innych w kontekście 6 osobowości i stylów percepcji, co wpływa na sposób patrzenia i interpretowania rzeczywistości oraz odnoszenia się do innych
 2. zapobieganie i zarządzanie sytuacjami konfliktowymi, poprzez zrozumienie modelu komunikacji w kanałach nadawcy i odbiorcy
 3. celnie dopasowaną komunikację do potrzeb psychologicznych i sposobu odbioru partnera, tak aby być usłyszanym – model kanałów i części osobowości
 4. zasady auto-tworzenia komfortu pracy i życia wraz punktami uważności na innych – jak wspierać ich w drodze do balansu życiowego
 5. budowanie zaspokojenia indywidualnych potrzeb psychologicznych, gdyż niezaspokojone są największym wzbudzaczem sytuacji konfliktowych
 6. osobiste plany działania i narzędzia dla zminimalizowania automatycznego wpadania w stres i zachowania destrukcyjne w relacjach
 7. jakościowe zarzadzanie zespołem i projektami z uwzględnieniem potrzeb m.in. intensywności pracy oraz natężenia relacji z ludźmi

PCM® – czemu to badanie jest wyjątkowe, inne niż wszystkie???

Jest unikatowe i bardzo głębokie w rozumieniu zachowań człowieka, gdyż pokazuje wdruki/skrypt życiowy, który budujemy w sobie do 7 roku życia i którego poznanie oraz dalsza praca z nim umożliwia prowadzenie świadomego i jakościowego życia, budującego dobrostan i zdrowe relacje.

Co daje wiedza z modelu PCM?

Kluczowe w indywidualnym wyniku, jest to, że poznasz swoje aspekty osobowości i główne potrzeby, które niezaspokojone wprowadzają Cię w automatyczne zachowania i schematy emocjonalno-myślowe, często destrukcyjne dla Ciebie lub Twojego otoczenia.

ZATEM sesja w oparciu o wynik badania, pozwala zrozumieć oraz przewidzieć, jakie zachowania destrukcyjne przejawisz w stresie i jak nie doprowadzić do nich.

Model PCM® wyróżnia 6 typów osobowości, które posiada każdy z nas, jednak z różnym poziomem dostępu, ułożonych w indywidualnej dla danej osoby kolejności, co daje każdemu z nas jego Wyjątkowość.

Każdy z typów osobowości wiąże się z określonymi mocnymi stronami, potrzebami, motywatorami,
a także sekwencją stresu i ma preferowaną percepcję oraz styl interakcji oraz kanał komunikacji.

W ciągu życia rozwijamy w różnym stopniu cechy każdego z 6 typów osobowości a żaden z nich nie jest lepszy lub gorszy, mniej lub bardziej pożądany. Każdy z nich ma swoje zalety i ryzyka, pozytywne cechy oraz ujawniające się podczas stresu negatywne zachowania oraz automatyzmy.

Autorem badania PCM®  jest Taibi Kahler – twórca pojęć driver i miniskrypt w Analizie Transakcyjnej. Kahler pracował nad tym narzędziem we współpracy z NASA w procesie rekrutacji i szkolenia astronautów w misjach kosmicznych. Od lat ’70 model jest rozwijany i wykorzystywany głównie w rozwoju osobistym oraz biznesie w obszarze zarządzania, komunikacji, motywowania i rozwiązywania konfliktów.