Skip to main content

Koszyk

Strona główna Szkolenia AKADEMIA ŚWIADOMEGO PRZYWÓDZTWA I WSPÓŁPRACY W BIZNESIE

Organizator

KIROV STRATEGIC NEGOTIATORS SP. Z O.O.
Telefon
+48 607 059 455
Email
info@kirov.pl

Wykładowcy

 • Iwona Bobrowska-Budny
  Iwona Bobrowska-Budny
  Talent Management Mentor

  Doświadczony trener biznesu, Talent Management Mentor, manager i partner biznesowy w obszarze Zarządzania Kapitałem Ludzkim oraz certyfikowany konsultant metod analiz potencjału i osobowości zawodowej.

  Dyrektor merytoryczny studiów MBA dla kadry HR Akademii Leona Koźmińskiego, wykładowca akademicki studiów podyplomowych, MBA i Advanced Management Program oraz Partner Merytoryczny Kozminski Executive Business School . (mental toughthness).

  Posiada ponad 15-letnie doświadczenie biznesowe w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim
  m.in. w Johnson&Johnson, OSRAM, EMPIK, AXA Polska/Życie, Eden Springs – jako manager lub partner biznesowy kreowała i wdrażała projekty ze wszystkich obszarów „miękkiego HR”.
  Opracowywała i implementowała programy rozwojowe dla pracowników i managerów o wysokim potencjale, programy Talent Management oraz przeprowadzała oceny potencjału kompetencyjnego metodami Assasement/Development Center oraz wywiadami rozwojowymi na podstawie wyników analiz osobowości zawodowej. Prowadziła rekrutacje indywidualne i masowe zatrudniając ponad 3000 osób, zarządzała działami szkoleń, rekrutacji, kadr i płac.

  Od ponad 15 lat prowadzi szkolenia i sesje rozwojowe budujące samoświadomość pracowniczą, menedżerską i zespołową, wspierając ustawienie procesów oraz zbudowanie efektywnych w komunikacji, stylu pracy i współpracy zespołów. W swojej pracy wykorzystuje m.in. metodykę komunikacyjną ART. i NVC, metodykę zarządzania Talentami wg. Instytutu Gallupa wraz z pracą w oparciu o wyniki kwestionariusza Clifton Strengths. Wspiera poznawczo zespoły o świadome wykorzystanie wyników analiz m.in. odporności psychicznej MTQ48, badań osobowości zawodowej TalentQ, MasterPersonalAnalisys, MBTI, 15FQ+, Reiss Motivation Profile®, Style Myślenia i Działania FRIS®. MindSonar. Specjalizuje się w szkoleniach z przywództwa, budowania i rozwijania zespołów, zarządzania sobą oraz zespołami, komunikacji i motywowania. Facylitator Design Thinking.

  Jako mentor/coach na stałe współpracuje z Fundacją Liderek Biznesu EY, wspierającą kobiety na rynku pracy. Przygotowywała i prowadziła sesje indywidualne dla managerów organizacji polskich i międzynarodowych oraz dla kadry kierowniczej administracji publicznej do rangi prezesów oraz ministrów włącznie.

  W ramach pracy Fundacji Pasja do Edukacji i do Rozwoju prowadzi projekty mające na celu podniesienie świadomości rodziców i nauczycieli w rozwoju dzieci i młodzieży w oparciu o potencjał i mocne strony, z uważnością na adekwatną samoocenę ucznia i jego proaktywność – www.pasjadoedukacji.org

  Certyfikowany Trener Calligraphy Health System prowadzący cykliczne zajęcia z grupami uczącymi się zarządzać sobą, w tym energią własną dla odnalezienia równowagi życiowej, w ramach projektu www.lifeenergy.pl

  Autorka publikacji w prasie branżowej oraz prowadząca wystąpienia i wykłady na konferencjach z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim. W ostatnich latach prowadziła szkolenia i sesje m.in. dla
  Allegro, Google, Carlsberg, Fortaco, AXA Polska, Polska Miedź KGHM, VW Bank, ORANGE–TelTech, Jeronimo Martins, Skoda, Stock, Bank BGŻ, EDF Energia, KROSS, PESA Bydgoszcz, STOCK Polska, Kongsberg Automotive, Domy Mediowe, Najwyższa Izba Kontroli, Lasy Państwowe, PARP, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Poczta Polska, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Gospodarki, Urząd ds. Cudzoziemców.

  Magister socjologii o specjalizacji Zarządzanie Organizacjami i Zasobami Ludzkimi na wydziale Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ukończyła specjalizację z Mediacji i rozwiązywania konfliktów na Uniwersytecie Warszawskim oraz liczne kursy w zakresie diagnozowania i rozwoju potencjału pracowniczego.

 • Nadeja Kirova
  Nadeja Kirova
  Manager, przedsiębiorca, trener i coach

  Manager, przedsiębiorca, trener i coach z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym.

  Certyfikowany konsultant metod analizy osobowości zawodowej i rozwoju i coach, stosujący w swojej praktyce kwestionariusze Master Person Analysis, FRIS, Gallup i MTQ48 – odporność psychiczna (mental toughthness).

  Od lat łączy swoje doświadczenia menedżerskie oraz biznesowe z technikami trenerskimi opartymi o najnowszą wiedzę z zakresu budowy mózgu, stylów myślenia FRIS® oraz uczenia się. Prowadzi warsztaty dla menedżerów, dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Wspiera ludzi w odkrywaniu swoich talentów, inspiruje do podążania za swoją pasją. Szczególnie ceniona za nowatorskie spojrzenie na już funkcjonujące rozwiązania w biznesie, dzięki którym poprawia efektywność funkcjonowania organizacji. W FRIS-ie Wizjoner.

  Założycielka Fundacji Pasja do Edukacji i Rozwoju. Misją Fundacji jest podnoszenie świadomości rodziców i nauczycieli odnośnie sztuki komunikowania się, współpracy w grupie, umiejętności rozwiązywania problemów, samodzielności, budowania pewności siebie. Fundacja prowadzi warsztaty, szkolenia, doradztwo indywidualne i coaching rodzinny.

  Współzałożyciel, partner i członek zarządu firmy Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o. specjalizującej się w doradztwie i szkoleniach w zakresie negocjacji i budowania relacji w biznesie.

  Partner merytoryczny Executive Busiess School Akademii Leona Koźmińskiego.

  Mówca konferencyjny specjalizująca się w tematyce zarządzania zespołami i organizacjami oraz zarządzaniem różnorodnością, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet na rynku pracy oraz współpracy wielopokoleniowej.

  Założyła i zorganizowała pięć spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w branżach maszyn produkcyjnych, turystycznej, szkoleniowej i reklamowej. Pełniła funkcję Dyrektora Finansowego oraz Dyrektora Operacyjnego. Jest Członkiem Zarządu ds. Finansowych w Bulcom Sp. z o.o. – branża maszyn inwestycyjnych, Kirov Strategic Negotiators oraz w fundacjach: „Bargework” i „Pasja do Edukacji i Rozwoju”.

  Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego.

 • Nikolay Kirov
  Nikolay Kirov
  Praktyk z zapleczem naukowym

  Od 1996 r. trener, mówca inspiracyjny, doradca i wykładowca akademicki w zakresie:
  • Negocjacji, Budowania Relacji i Kreowania Wartości Dodanej w Biznesie
  • Przywództwa, strategii i wdrażania zmian organizacyjnych
  • Rozwiązywania konfliktów i komunikowania się
  • Negocjacji Strategicznych i Międzykulturowych
  • Zarządzania sobą, zespołem oraz zarządzania własną energią: ciałem, emocjami i umysłem.

  Instruktor Calligraphy Health System – Calligraphy Yoga – odmiana QiGong oraz ZEN Coaching praktyk.

  Certyfikowany w narzędziach diagnostycznych: Faced5, FRIS, MPA, MTQ48, Reiss Motivation Profile

  Od 24 lat ponad 150 000 osób brało udział w moich wykładach, szkoleniach i sesjach strategicznych podczas realizacji Programów Rozwojowych dla Korporacji i Przedsiębiorców, studiów podyplomowych, programów Master of Business Administration: Executive MBA, MBA IT, MBA HR, MBA FINANSE, MBA dla Inżynierów, MBA dla kadry Medycznej a także na międzynarodowym programie Executive MBA realizowanym w języku rosyjskim na Białorusi. Wykładowca „Kozminski AMP – Advanced Management Program” – realizacja Warszawa – Barcelona, na którym prowadziłem zajęcia w EADA Business School.

  Specjalizuje się w projektowaniu programów talentowych i rozwojowych dla menedżerów – pod indywidulane potrzeby organizacji.

  Twórca „Akademii Negocjacji, Budowania relacji i Kreowania Wartości w Biznesie” oraz studiów podyplomowych „Strategiczne Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem Sprzedaży” – kirov.pl Współtwórca programu „Life & Business Energy Management” – i “Life Energy Management Academy” – LifeEnergy.pl

  Na swoich kursach pokazuję jak umiejętności negocjowania i budowania relacji w biznesie przekładają się bezpośrednio na korzyści ekonomiczne i zadowolenie partnerów. Jak podpisywać korzystniejsze długoterminowo kontrakty.

  Jestem Partnerem i członkiem zarządu „Kirov Strategic Negotiators” Sp. z o.o., LifeEnergy.Pl, Członkiem Zarządu Fundacji BARGEWORK, Członkiem Rady Naukowej Fundacji „Pasja do Edukacji i Rozwoju”, członkiem Kapituły Nagrody PNSA – Polish National Sales Awards, Członkiem Kapituły nagrody “Lwy Koźmińksiego” oraz członkiem rady programowej czasopisma “Personel i Zarządzanie”. Dyrektor Kozminski MBA – obszar Przywództwo i Negocjacje. Koordynator merytoryczny programu studiów Koźmiński MBA dla Inżynierów. Wcześniej – wieloletnim członkiem kolegium Redakcyjnego czasopisma “Management and Business Administration. Central Europe” oraz wieloletnim Dyrektorem ds. Strategii i Rozwoju – Kozminski Executive Business School – Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów – Akademii Leona Koźmińskiego,

  Jestem również opiekunem i promotorem kilkudziesięciu strategicznych projektów doradczych prowadzonych w ramach programów MBA, oraz opiekunem i promotorem ponad 200 projektów doradczych dla administracji publicznej.   Moje główne zainteresowania badawcze, to negocjacje i budowanie relacji z partnerami strategicznymi w biznesie, a główne obszary doradztwa i szkoleń – negocjacje i budowanie relacji i kreowanie wartości w biznesie, negocjacje strategiczne, tworzenie wspólnych przedsięwzięć oraz wdrażanie zmian strategicznych dla firm z branż: finansowej, motoryzacyjnej, medycznej, farmaceutycznej, FMCG, turystycznej, budowlanej, wydawniczej, turystycznej, logistyki i przemysłu oraz instytucji publicznych.

  W latach 2005-2008 byłem koordynatorem regionalnym największego projektu edukacyjnego w Europie (ponad 40 mln zł), “Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw”, realizowanego przez Stowarzyszenie Uczelni Wyższych “Edukacja dla Przedsiębiorczości” w ramach SPORZL 2.3,A.

Rabaty

 •  5% przy wpólnym zgłoszeniu grupy od 5 do 9 osób,
 • 15% rabatu od 10 do 19 uczestników,
 • 20% przy zgłoszeniu od 20 uczestników wzwyż.

Koszyk automatycznie naliczy rabat przy dodaniu odpowiedniej ilości osób biorących udział w szkoleniu. Rabaty naliczane są jedynie dla poszczególnych modułów.

Inne wydarzenia

Listopad 2021
grudzień 2021
luty 2022
kwiecień 2022
Nie odnaleziono wydarzeń!

Data

01 - 02 wrz 2021
Zakończone!

Etykiety

Szkolenia indywidualne,
Szkolenie dla firm,
Szkolenie zamknięte

AKADEMIA ŚWIADOMEGO PRZYWÓDZTWA I WSPÓŁPRACY W BIZNESIE

NAJBLIŻSZY KURS:
aktualnie nie mamy wyznaczonego terminu szkolenia, ale jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem napisz do nas i poinformujemy Cię jak tylko termin się pojawi

„BYCIE PRAWDZIWYM LIDEREM TO NIE TYLE TO, CO POTRAFI SIĘ, ALE PRZEDE WSZYSTKIM TO, KIM JEST SIĘ JAKO CZŁOWIEK ORAZ JAKĄ MA SIĘ ZDOLNOŚĆ WYWIERANIA WPŁYWU NA OTOCZENIE, NA ROZWÓJ I WYZWALANIE POTENCJAŁU U INNYCH.” (RAPORT PWC, 2016)

Rola współczesnych liderów zmienia się w związku z dynamicznymi zmianami społecznymi i technologicznymi. Obecnie dostęp do surowców przestaje być kluczowym zasobem budowania przewagi konkurencyjnej w wielu branżach, są nim ludzie, którzy tworzą wiedzę w organizacji. Stąd też miękkie aspekty zarządzania są kluczem do sukcesu w organizacji w XXI wieku.

Akademia Świadomego Przywództwa i Współpracy w Biznesie ma na celu przygotowanie menedżerów najwyższego szczebla świadomego zarządzania potencjałem swoich firm w oparciu o wiedzę z zakresu neurobiologii i psychologii. Skupiamy się na trzech głównych obszarach: komunikacją, zarządzanie organizacją w trakcie zmiany, a także wpływem nawyków i przekonań na funkcjonowanie zespołów i organizacji.

ZAKRES TEMATYCZNY:

1.KOMUNIKACJA

Rozumiejąc jak działa biologia współpracowników w biznesie, łatwiej jest tworzyć komunikatyi współpracować by osiągnąć wyższe wskaźniki wartości dodanej dla organizacji. W czasie Akademii pokazujemy mechanizmy budowania relacji w oparciu o FRIS®, Reiss Motivational Profile® a także model Spiral Dynamics. Narzędzia te pozwalają efektywnie radzić sobie w zmianie i budować odpowiednią motywację i komunikacje w zespołach. Organizację idą w kierunku przywództwa opartego o rozpoznawanie i korzystanie z indywidualnych talentów każdego współpracownika. Stąd też uczestnicy Akademii poznają techniki komunikacji w oparciu o Style Myślenia i Style Działania FRIS® a także metody rozpoznawania motywatorów wg Reiss Motivational Profile®.

 

Podczas warsztatów uczestnicy:

 • doświadczą budowania komunikatów pozytywnych i negatywnych do poszczególnego motywatora.
 • zobaczą, jak w sytuacji presyjnej i zmianie motywować swoich pracowników.
 • nauczą się jak efektywniej integrować swój zespół poprzez nazwanie i wzajemne zrozumienie swoich potrzeb, przekonań i nawyków.
2. ZMIANY ORGANIZACYJNE I ZMIANY W OTOCZENIU SĄ JEDNYMI Z NAJWIĘKSZYCH STRESORÓW W ŚRODOWISKU PRACY

 

W takim otoczeniu dla menedżera najważniejsza jest umiejętność brania odpowiedzialności i podejmowania właściwych decyzji oraz odpowiedniego ich komunikowania swoim współpracownikom. Zagadnienia z zakresu neurobiologii odkrywają nowe możliwości i dają rekomendacje: jak udrożnić przepływy komunikacyjne i podnieść efektywność w sytuacjach stresowych, jak empatia zwiększa współpracę i jak podnieść empatię poznawczą członków zespołu.
Uczestnicy zapoznają się ze strategiami podejmowania decyzji przywódczych zarówno w sytuacjach rozwojowych jak i w konflikcie wynikającym ze zmiany. Wyposażamy uczestników w narzędzia do świadomego zarządzania ludźmi w sytuacji zmiany, niepewności i wyzwań związanych ze zmianą.

 

W tym celu, uczestnicy:

 • Rozwijają swoje umiejętności w oparciu o tabelę wyników Instytutu Gallupa, wskazująca dzięki którym pracownikom budujemy wartość w organizacji.
 • Doświadczą jak układ limbiczny, kora mózgowa oraz nasze hormony generują stres podczas zmiany a przy tym determinują zachowania menedżera i efekty jego pracy w organizacji. Podczas warsztatów, każdy z uczestników ma okazję doświadczyć to na sobie.
 • Zobaczą, dlaczego z niektórymi współpracownikami praca układa się łatwo lub odwrotnie, dlaczego czasami projekty nie są realizowane.
3. NAWYKI I PRZEKONANIA W ORGANIZACJI

 

Badania Duke University wskazują, że ponad 40% działań podejmowanych przez ludzi są ich nieświadomymi decyzjami, nawykami. Czy menedżerowie zdają sobie sprawę, które z ich nawyków decydują o sukcesie w zmianie

 

Podczas Akademii uczestnicy dowiedzą się jak:

 • zachowania, nawyki, przekonania i wartości determinują sposób i efekty pracy, własną produktywność oraz efektywność ich zespołów.
 • zmiany nawyków mają wpływ na ich postawę oraz jak determinują zmianę w ich zespołach jako całości oraz każdego członka zespołu osobno.
 • wykorzystywać narzędzia, które wspierają proces zmiany zarówno u nich jak i w zespołach przez nich kierowanych W efekcie zrozumieją praprzyczynę wielu przekonań w życiu biznesowym.

PROPONUJEMY 2 TYGODNIOWY ORAZ 14 TYGODNIOWY MODUŁ ROZWOJOWY – KAŻDY UCZESTNIK, OTRZYMUJE PISEMNY MATERIAŁ DO TWORZENIA DOBRYCH NAWYKÓW ZAKOŃCZONY FEEDBACK’IEM OD PROWADZĄCYCH.