Skip to main content

Koszyk

Strona główna Szkolenia NEGOCJACJE STRATEGICZNE – ZESPOŁOWE I WIELOSTRONNE

Organizator

KIROV STRATEGIC NEGOTIATORS SP. Z O.O.
Telefon
+48 607 059 455
Email
info@kirov.pl
REJESTRACJA

Wykładowcy

 • Maciej Madziński
  Maciej Madziński
  Trener, wykładowca akademicki.

  Praktyk współpracujący zarówno ze środowiskiem biznesowym jak i naukowym. Trener, wykładowca akademicki.
  Prowadzi wykłady i warsztaty na studiach MBA, szkolenia otwarte, zajęcia na studiach dyplomowych i podyplomowych, w tym strategiczne projekty doradcze na studiach MBA. Wspiera również firmy w transformacjach organizacyjnych, szczególnie w kierunku organizacji zarządzanych projektowo.
  Dyrektor Operacyjny Akademii Leona Koźmińskiego. Z uczelnią związany od 2007 roku. Pasjonat realizacji zmian organizacyjnych, zarządzania projektami, szczególnie tzw. „zwinnego” oraz zarządzania sobą w czasie.
  W ramach obowiązków Dyrektora Operacyjnego specjalizuje się we wdrażaniu programów strategicznych w obszarze szeroko pojętej administracji, szczególnie w obszarze rozwoju infrastruktury i technologii informacyjno-informatycznych. Zarządza również Biurem Projektów w ALK i odpowiada za portfel projektów uczelni. Podległy mu zespół zarządza portfelami projektów i koordynuje kluczowe inicjatywy strategiczne Akademii Leona Koźmińskiego. Jest wykładowcą w Kozminski Executive Business School.

  W codziennej praktyce dydaktycznej realizowanej w Akademii Leona Koźmińskiego specjalizuje się w programach z obszarów:

  • Strategii i Zarządzania projektami – w tym strategicznego zarządzania projektami;
  • Zarządzania procesami, w tym relacji pomiędzy projektami, a procesami;
  • Negocjacji, w tym strategiczne negocjacje związane z realizacją projektów;
  • Zarządzania sobą w czasie / efektywności osobistej.
  W swojej dotychczasowej karierze wykładowcy, doradcy oraz trenera wspierał zarówno instytucje państwowe jak i wiele firm prywatnych – szkolił lub doradzał między innymi w: Najwyższej Izbie Kontroli, Poczcie Polskiej, Stock Polska, Jerónimo Martins, Janssen-Cilag Polska, Lasach Państwowych, Kongsberg Automotive, MyGiftDna.pl, PESA Bydgoszcz, Teltech, PCG Academia, EkoEnergia Polska, Novascon Pharmaceuticals, KROSS, Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych i innych.
  W wolnych chwilach stara się również angażować w rozwój młodych ludzi wierząc w to, że wszyscy powinni mieć równy dostęp do wiedzy. Chętnie angażuje się w wykłady, prezentacje czy gości w komisjach projektów realizowanych przez młodzież.
  Pasjonuje się nowoczesnymi technikami zarządzania organizacjami, ze szczególnym naciskiem na praktyczne możliwości ich wdrażania („walk the talk”), uwielbia również długie wędrówki górskie i szybsze bieganie miejskie.

 • Nikolay Kirov
  Nikolay Kirov
  Praktyk z zapleczem naukowym

  Od 1996 r. trener, mówca inspiracyjny, doradca i wykładowca akademicki w zakresie:
  • Negocjacji, Budowania Relacji i Kreowania Wartości Dodanej w Biznesie
  • Przywództwa, strategii i wdrażania zmian organizacyjnych
  • Rozwiązywania konfliktów i komunikowania się
  • Negocjacji Strategicznych i Międzykulturowych
  • Zarządzania sobą, zespołem oraz zarządzania własną energią: ciałem, emocjami i umysłem.

  Instruktor Calligraphy Health System – Calligraphy Yoga – odmiana QiGong oraz ZEN Coaching praktyk.

  Certyfikowany w narzędziach diagnostycznych: Faced5, FRIS, MPA, MTQ48, Reiss Motivation Profile

  Od 24 lat ponad 150 000 osób brało udział w moich wykładach, szkoleniach i sesjach strategicznych podczas realizacji Programów Rozwojowych dla Korporacji i Przedsiębiorców, studiów podyplomowych, programów Master of Business Administration: Executive MBA, MBA IT, MBA HR, MBA FINANSE, MBA dla Inżynierów, MBA dla kadry Medycznej a także na międzynarodowym programie Executive MBA realizowanym w języku rosyjskim na Białorusi. Wykładowca „Kozminski AMP – Advanced Management Program” – realizacja Warszawa – Barcelona, na którym prowadziłem zajęcia w EADA Business School.

  Specjalizuje się w projektowaniu programów talentowych i rozwojowych dla menedżerów – pod indywidulane potrzeby organizacji.

  Twórca „Akademii Negocjacji, Budowania relacji i Kreowania Wartości w Biznesie” oraz studiów podyplomowych „Strategiczne Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem Sprzedaży” – kirov.pl Współtwórca programu „Life & Business Energy Management” – i “Life Energy Management Academy” – LifeEnergy.pl

  Na swoich kursach pokazuję jak umiejętności negocjowania i budowania relacji w biznesie przekładają się bezpośrednio na korzyści ekonomiczne i zadowolenie partnerów. Jak podpisywać korzystniejsze długoterminowo kontrakty.

  Jestem Partnerem i członkiem zarządu „Kirov Strategic Negotiators” Sp. z o.o., LifeEnergy.Pl, Członkiem Zarządu Fundacji BARGEWORK, Członkiem Rady Naukowej Fundacji „Pasja do Edukacji i Rozwoju”, członkiem Kapituły Nagrody PNSA – Polish National Sales Awards, Członkiem Kapituły nagrody “Lwy Koźmińksiego” oraz członkiem rady programowej czasopisma “Personel i Zarządzanie”. Dyrektor Kozminski MBA – obszar Przywództwo i Negocjacje. Koordynator merytoryczny programu studiów Koźmiński MBA dla Inżynierów. Wcześniej – wieloletnim członkiem kolegium Redakcyjnego czasopisma “Management and Business Administration. Central Europe” oraz wieloletnim Dyrektorem ds. Strategii i Rozwoju – Kozminski Executive Business School – Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów – Akademii Leona Koźmińskiego,

  Jestem również opiekunem i promotorem kilkudziesięciu strategicznych projektów doradczych prowadzonych w ramach programów MBA, oraz opiekunem i promotorem ponad 200 projektów doradczych dla administracji publicznej.   Moje główne zainteresowania badawcze, to negocjacje i budowanie relacji z partnerami strategicznymi w biznesie, a główne obszary doradztwa i szkoleń – negocjacje i budowanie relacji i kreowanie wartości w biznesie, negocjacje strategiczne, tworzenie wspólnych przedsięwzięć oraz wdrażanie zmian strategicznych dla firm z branż: finansowej, motoryzacyjnej, medycznej, farmaceutycznej, FMCG, turystycznej, budowlanej, wydawniczej, turystycznej, logistyki i przemysłu oraz instytucji publicznych.

  W latach 2005-2008 byłem koordynatorem regionalnym największego projektu edukacyjnego w Europie (ponad 40 mln zł), “Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw”, realizowanego przez Stowarzyszenie Uczelni Wyższych “Edukacja dla Przedsiębiorczości” w ramach SPORZL 2.3,A.

Lokalizacja

Akademia Leona Koźmińskiego
Jagiellońska 57, Warszawa

Rabaty

 •  5% przy wpólnym zgłoszeniu grupy od 5 do 9 osób,
 • 15% rabatu od 10 do 19 uczestników,
 • 20% przy zgłoszeniu od 20 uczestników wzwyż.

Koszyk automatycznie naliczy rabat przy dodaniu odpowiedniej ilości osób biorących udział w szkoleniu. Rabaty naliczane są jedynie dla poszczególnych modułów.

Inne wydarzenia

Listopad 2021
grudzień 2021
luty 2022
kwiecień 2022
Nie odnaleziono wydarzeń!

Data

21 - 22 lut 2022

Czas

09:00 - 16:30

Cena

2950,00 PLN

NEGOCJACJE STRATEGICZNE – ZESPOŁOWE I WIELOSTRONNE

Zrozum jak określać interesy strategiczne w negocjacjach.

Dowiedz się jak negocjować zespołowo, jak zsynchronizować negocjacje „zewnętrzne” z „wewnętrznymi” – w ramach firmy i między firmami.

Naucz się jak negocjować, gdy uczestniczy wielu niejednolitych partnerów, z których, każdy ma co najmniej kilka celów, negocjują wiele kwestii i mają ograniczenia czasowe.

OPIS SZKOLENIA

Moduł ten jest przeznaczony dla osób, które pracują projektowo lub prowadzą negocjacje inwestycyjne albo handlowe. W negocjacjach strategicznych negocjujemy w wielu wymiarach. Rozmowy „przy stole negocjacyjnym” to często ostatni, niekoniecznie najważniejszy element negocjacji. Jak myśleć o negocjacjach w wielu wymiarach i jak przygotować w tej perspektywie skuteczny zespół negocjacyjny? To pytania, które przyświecały nam, gdy projektowaliśmy ten moduł.

Pierwsze skojarzenie ze słowem negocjacje może nas prowadzić w kierunku transakcji kupno-sprzedaż, ale jeżeli przyjrzymy się naszej codzienności przekonamy się, że negocjujemy wielokrotnie w ciągu naszego dnia. Realizując projekty biznesowe często negocjujemy jednocześnie z wieloma partnerami, klientami, konkurentami, komplementariuszami, dostawcami, inwestorami, pracownikami, współpracownikami i przełożonymi. Zwykłe strategie typu “win/win” i “win/lose” przestają być adekwatne do wyzwań stawianych podczas negocjacji w tak skomplikowanym środowisku.

Podczas szkolenia doświadczysz metod prowadzenia negocjacji wielostronnych i zespołowych. W efekcie, nabyte umiejętności umożliwią Ci na sprawniejsze prowadzenie dialogu z wieloma partnerami oraz dochodzenie do konsensusu. Rekomendujemy, aby uczestniczyły osoby, które były uczestnikami szkolenia „Negocjacje-przygotowanie, argumentowanie, przekonywanie” lub znają podstawy teorii przygotowania się do negocjacji.

Dzięki temu szkoleniu:
NAUCZYSZ SIĘ
 • Jak skutecznie przygotować zespół do negocjacji strategicznych
 • Jak negocjować z wieloma niejednolitymi partnerami, z których, każdy ma co najmniej kilka celów, negocjując wiele kwestii i mają ograniczenia czasowe
 • Zastosowania koncepcji „Negocjacji 3D”
OTRZYMASZ
 • Jak interesy poszczególnych członków zespołu Twojego i partnerów mogą wpływać na negocjacje oraz jak to wykorzystać w praktyce
 • Negocjacji zespołowych podczas złożonej, wielowymiarowej gry negocjacyjnej
 • Sposobów podejmowania decyzji podczas negocjacji strategicznych oraz kontraktów z kluczowymi partnerami
ZMIENISZ
 • Zasady współpracy w zespole i ustalanie procedur postępowania z partnerem
 • Sposób negocjacji zespołowych tak by zsynchronizować negocjacje „zewnętrzne” z „wewnętrznymi”
 • Spojrzenie na negocjacje wielostronne, w szczególności na czas i miejsce ich odbywania
PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie odbędzie się w godzinach: 9:00-16.30

 1. Czym są negocjacje strategiczne?
 2. Negocjacje indywidualne, a zespołowe
 3. Jak dobrze przygotować zespół do negocjacji?
 4. Negocjacje strategiczne pomiędzy zespołami – gra symulacyjna
 5. Jak dobrze adresować komunikaty do członków zespołu drugiej firmy?
 6. Trzy wymiary negocjacji. Czym są tzw. „Negocjacje 3D”?
 7. Budowanie i rozbijanie koalicji w negocjacjach
 8. Zawłaszczanie i tworzenie wartości w trzecim wymiarze negocjacji
 9. Proces „mapowania wstecznego” w przygotowaniu do negocjacji
 10. Strategiczne negocjacje wielostronne – gra symulacyjna
 11. Podsumowanie – zestawienie trzech wymiarów negocjacji – 1D, 2D, 3D
Dla kogo jest to szkolenie:
ZARZĄDZASZ
 • projektami
 • zespołami
 • firmą
WSPÓŁPRACUJESZ Z :
 • członkami zespołu
 • partnerami biznesowymi
 • klientami zewnętrznymi
ROZWIJASZ
 • siebie
 • ludzi
 • biznes
W RAMACH MODUŁU SZKOLENIOWEGO OTRZYMUJESZ:

 

» Uczestnictwo warsztatach przygotowanych i prowadzonych przez doświadczonych trenerów, z wieloletnim doświadczeniem biznesowym i trenerskim

» Wiedzę i narzędzia do prowadzenia zaawansowanych negocjacji

» Podwójny Certyfikat Kirov Strategic Negotiators, Akademii Leona Koźmińskiego

Rezerwuj wydarzenie

Uczestnictwo w szkoleniu 3628,50zł (w tym VAT)
Dostępne Bilety: 100
Bilety Uczestnictwo w szkoleniu zostały wyprzedane. Możesz spróbować wybrać inny bilet.