Zapraszamy firmy do korzystania z naszych Wystąpień inspiracyjnych i power speech

Tematy dotyczące zarządzania energią menedżerów, przedsiębiorców i pracowników. Motywowanie i angażowanie.

 1. Jak dbać o swoją energię wewnętrzną w warunkach pracy zdalnej i home-office
 2. Zarządzanie własną energią – wyzwanie menedżerów w stresie. Zarządzanie ciałem, emocjami i umysłem.
 3. Zarządzanie energią własną i swojego zespołu.
 4. Świadome motywowanie siebie i współpracowników oraz budowanie zaangażowania.
 5. Jak ogarnąć siebie i emocje w sytuacji w izolacji, technostresu i pracy zdalnej
 6. Jak radzić sobie z presją partnerów biznesowych?
 7. Jak brak zarządzania własną energią i hormonami wpływa na podejmowane przez menedżerów decyzje i budowane relacje?
 8. Jak biologia i biochemia wpływa na zaangażowanie, motywację i podejmowane przez menedżerów decyzje
 9. Co menedżer wie o biochemii organizmu? Co biochemia organizmu mówi o menedżerze?

Tematy dotyczące rozwoju liderów, menedżerów i zmian organizacyjnych

 1. Praca zdalna w praktyce!
 2. Zmiana organizacyjna! Adaptacja do wymogów rynkowych i dalszy rozwój firmy
 3. Im więcej technologii tym więcej głębokich relacji! O tym, jak cyfrowe zarządzanie wymusi coaching relacji.
 4. Dlaczego liderzy powinni dbać o swój rozwój i swoich pracowników?
 5. Świadome motywowanie siebie i współpracowników oraz budowanie zaangażowania.
 6. Motywacja, Zaufanie i Komunikowanie się w organizacji.
 7. Wprowadzanie zmiany organizacyjnej! Zmiana zaczyna się od liderów, odpowiedzialność spoczywa na każdego.
 8. Zmiana zaczyna się od Liderów. Liderem się nie jest. Liderem się bywa!
 9. Rola i odpowiedzialność Lidera za przeprowadzanie zmian organizacyjnych, komunikację i współpracę w zespole.
 10. Mega zaangażowane beztalencie. Rola Menedżera w świetle nowych wyzwań?
 11. Komunikacja w zespole i organizacji w oparciu o tyle myślenia FRIS”
 12. Jak biologia i hormony determinują zachowania przywódców i wyniki negocjatorów
 13. Efektywny home office – praca zdalna w praktyce. Jak zorganizować pracę swoją i zespołu?

Tematy dotyczące sprzedaży, negocjacji i budowania relacji w biznesie

 1. Psychologia, biologia i biochemia negocjacji oraz budowania relacji! Czyli, jak mózg i biologia determinują wyniki naszych kontraktów?
 2. Megazaangażowane beztalencie w sprzedaży. Jak to poprawić?
 3. Sprzedaż i budowanie relacji w oparciu o tyle myślenia FRIS
 4. Budowanie relacji w biznesie. Jak hormony determinują wyniki naszych kontraktów?
 5. Spiral Dynamics. Spirala świadomości w sprzedaży, czyli jak porozumieć się z partnerami w biznesie.
 6. Negocjacje i Spiral Dinamics, czyli jak porozumieć się z partnerami na różnych poziomach świadomości
 7. Biochemia sprzedawcy