Akademia Negocjacji Budowania Relacji i Kreowania Wartości w Biznesie

Witam serdecznie,

Od wielu lat uczestnicy szkoleń i zajęć na studiach prosili mnie o uruchomienie dłuższego cyklu szkoleń, które spowodują, że uczestnik dokona znaczącej zmiany w swoim zrozumieniu nie tylko CO? działa podczas negocjacji ale również DLACZEGO? działa i JAK? to zastosować podczas negocjacji. Poniżej znajdziecie moje przemyślenia w tym temacie. Na początek w ramach Akademii negocjacji, budowania relacji i kreowania wartości w biznesie” proponuję cztery dwudniowe moduły podstawowe oraz dodatkowe moduły tematyczne, które będą zawierały m.in.: prezentacje, które sprzedają, negocjacje i komunikację międzykulturową. Każdy moduł może być przez was potraktowany jako oddzielny kurs, jednak ułożyłem je według określonej logiki, która powoduje że przejście przez całość da znaczące zrozumienie i umiejętności.

Celem Akademii jest zbudowanie umiejętności prowadzenia bardziej elastycznych negocjacji, przyczyniających się do zdobywania nowych klientów i wzrost satysfakcji obecnych klientów. Negocjacji dających w efekcie wyższe kontrakty i lojalnych stałych klientów. Zdobędziecie umiejętność argumentowania i obrony swoich interesów. Zobaczycie wszystkie elementy Harvardzkiego podejścia do procesu negocjacji, dzięki którym będziecie mogli sami ocenić, czy macie do czynienia z potencjalnym partnerem w biznesie czy też tracimy swój czas. Zdobędziecie też najnowszą wiedzę i umiejętności o tym, jak usprawnić budowanie relacji z partnerami i kreować wartość dodaną w biznesie. Gwarantuję też sporą dozę inspiracji, uruchomienie autorefleksji, zmianę przekonań co do postrzegania swojej pozycji podczas rozmów biznesowych oraz wynikających z nich zachowań negocjacyjnych.

Całość Akademii jest prowadzona warsztatowo w oparciu o rozgrywanie gier symulacyjnych i pracę zespołową, omawianie wyników oraz zachowań, które do tych wyników doprowadziły. Warsztaty są prowadzone w różnych formach: od dwuosobowych gier negocjacyjnych na pierwszych kursach do sześcioosobowych gier w module z negocjacji zespołowych i wielostronnych. Do części wniosków założonych w celach uczestnicy dochodzą sami, pozostałe wnioski są pokazywane podczas omówienia warsztatów.

Dodatkowe efekty z uczestnictwa: uruchomienie autorefleksji, odświeżenie wiedzy i umiejętności dotyczących procesu negocjacji, zmiana zachowań i postrzegania swojej pozycji podczas rozmów biznesowych, lepsze poznanie siebie oraz swoich partnerów w biznesie w oparciu o style myślenia i style działania FRIS®.

Nikolay Kirov

Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju – Kozminski Executive Business School – Akademia Leona Koźmińskiego

Partner i Członek Zarządu Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o.

MODUŁ I - SZKOLENIE:

NEGOCJACJE - PRZYGOTOWANIE, ARGUMENTOWANIE, PRZEKONYWANIE

NAJBLIŻSZY KURS:

10 - 11 GRUDNIA 2018 R.

11 - 12 marca 2019 R.

10 - 11 czerwca 2019 R.

ZwińSzczegóły

Negocjacje to najszybszy sposób zarabiania pieniędzy lub tracenia pieniędzy. W ciągu jednej godziny prawidłowo prowadzanych negocjacji i dobrych umiejętności negocjacyjnych zarabiamy dodatkowych kilka procent w transakcji w przeciwnym wypadku ich nie zarabiamy. Te kilka procent czasami to kilka milionów.

CELE KURSU

 • poznanie metod i narzędzi przygotowania się i prowadzenia negocjacji
 • poznanie i praktykowanie umiejętności negocjacyjnych
 • zrozumienie podstaw skutecznych negocjacji
 • poznanie podstawowych strategii, taktyk i procedur negocjacyjnych

PO KURSIE, BĘDZIESZ UMIAŁ

 • prawidłowo przygotować się i poprowadzić negocjacje
 • konstruować skuteczną argumentację
 • sformułować właściwą propozycję - otwarcie negocjacji
 • stosować prawidłowo taktyki targowania się
 • konstruować docierający do partnera przekaz perswazyjny

PROGRAM KURSU

Blok I

 • Jak definiować i pokazywać Sukces w negocjacjach: od Interesów do twardych wskaźników finansowych Kluczowe elementy przygotowania i ich wpływ sposób prowadzenia negocjacji
 • Określanie interesów wewnątrz organizacyjnych oraz z partnerami zewnętrznymi
 • Po co i jak określać interesy przed rozmowami?
 • Jakie są drogi realizacji interesów?
 • Czy i jakie interesy ujawniać?
 • Jak określać interesy Partnera?
 • Budowanie alternatyw i BATNA
 • KWESTIE, czyli o czym i jak rozmawiać?
 • KRYTERIA NEGOCJACYJNE i ich odpowiedni dobór, czyli jak sformułować niepodważalną argumentację.
 • OFERTA WSTĘPNA - rodzaje, jak formułować i modyfikować swoją ofertę w zależności od typu partnera.
 • Kluczowe elementy i taktyki procesu przekonywania
 • Jak ustępować w negocjacjach - taktyki targowania się


Zapisz się na moduł I

MODUŁ II - SZKOLENIE:

BUDOWANIE ZESPOŁU I RELACJI Z PARTNERAMI W BIZNESIE - NEUROWSPÓŁPRACA W OPARCIU O STYLE MYŚLENIA I DZIAŁANIA FRIS

NAJBLIŻSZY KURS:

19-20 listopada 2018 r.

8- 9 kwietnia 2019 r.

ZwińSzczegóły

"Świadomie buduj efektywne relacje w zespole i z partnerami w biznesie!".

Neurowspółpraca - jak sposób myślenia i postrzegania ludzi wpływa na budowanie wizerunku w oczach partnerów oraz zachowań negocjacyjnych i przywódczych.

Neurowspółpraca - jak nieświadomie budujemy lub tracimy zaufanie w relacjach.

  Zapraszamy na dwudniowe szkolenie. Warto, abyś w nim uczestniczył/a, jeśli:

  • pracujesz w zespole, niezależnie od tego, czy nim zarządzasz czy jesteś jego członkiem
  • współpracujesz z partnerami biznesowymi i chcesz polepszyć swój sposób prowadzenia rozmów oraz negocjacji
  • chcesz poznać, jak skuteczniej się komunikować oraz jak łatwiej docierać z argumentami do partnerów
  • chcesz dowiedzieć się, jak rozwijać zespół, korzystać z potencjału i talentów jego członków oraz jak wzmocnić współpracę między nimi
  • chcesz efektywniej zarządzać projektami
  • jakość Twojej pracy i Twojego życia zależą od tego, jak układa Ci się współpraca z innymi, a Ty jesteś gotowy/gotowa świadomie nad nią pracować
  • chcesz być budzącym zaufanie partnerem i liderem.
  • Podczas szkolenia poznasz style myślenia, które determinują podejmowane przez Ciebie i Twoich partnerów decyzje. W trakcie ćwiczeń doświadczysz, jak różne sposoby myślenia i wynikające z nich style działania prowadzą do różnych efektów w realizowanych projektach.

   Znajdziesz odpowiedź na pytania, co sprawia, że z jednymi osobami budujesz relacje szybko i "nadajecie na tych samych falach", a z innymi współpraca jest wyzwaniem. Dowiesz się również, jak można ten proces usprawnić.

   Nauczysz się, jak mając świadomość stylu myślenia i działania partnera w biznesie, możesz dostosować argumentację, aby być zrozumianym, budować relacje i efektywnie współpracować.

   W części szkolenia będziemy pracować w oparciu o metodę FRIS, która umożliwia bliższe poznanie swojego sposobu funkcjonowania oraz potencjału wynikającego z naturalnego sposobu myślenia. FRIS służy do zrozumienia stylów myślenia i działania człowieka, nie jest analizą osobowości ani analizą behawioralną, czym się wyróżnia wśród dostępnych narzędzi na rynku, jest za to silnie osadzony w kulturze polskiej. Dzięki zrozumieniu siebie oraz poznaniu tej metody w łatwy sposób zaaplikujesz ją w biznesie.

   Najpóźniej tydzień przed warsztatem otrzymasz od nas link do kwestionariusza FRIS. Kwestionariusz ten nie jest testem psychologicznym, tylko testem określającym sposoby myślenia i działania. W tym kwestionariuszu nie ma dobrych czy złych odpowiedzi i nie ma profilów lepszych lub gorszych! ;) Jego wypełnienie jest niezbędne do uczestnictwa w warsztatach. W czasie szkolenia jako uzupełnienie otrzymasz indywidualny 20-stronicowy raport o sobie.  Zapisz się na moduł II

MODUŁ III - SZKOLENIE:

Kreowanie wartości dodanej w negocjacjach.

Jak poziomy świadomości, przekonania, nawyki i biologia determinują nasze kontrakty

NAJBLIŻSZY KURS:

14 - 15 STYCZNIA 2019 R.

20 - 21 MAJ 2019 R.

ZwińSzczegóły

"Biologia i psychologia negocjacji!"

Biologia negocjacji, czyli jak układ limbiczny, kora mózgowa oraz nasze hormony determinują sposób i efekty prowadzonych negocjacji oraz Twoją produktywność.

Psychologia negocjacji, czyli jak zachowania, nawyki, przekonania i wartości determinują sposób i efekty prowadzonych negocjacji oraz Twoją produktywność.

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie. Warto, abyś w nim uczestniczył/a, jeśli:

 • regularnie dążysz do znalezienia porozumienia, nie tylko w trakcie negocjacji, ale i w swojej codziennej pracy
 • dążysz do tworzenia obopólnej wartości i utrzymywania długookresowej współpracy
 • Twoja praca polega na komunikowaniu się z ludźmi
 • chcesz poznać konkretne narzędzia do skutecznej komunikacji, ułatwiającej dotarcie z argumentami do partnerów - ułatwiające wysłuchanie Cię do końca
 • chcesz efektywniej zarządzać projektami poprzez sprawne komunikowanie się jakość Twojej pracy i Twojego życia zależą od tego, jak układa Ci się współpraca z innymi, a Ty jesteś gotowy/gotowa świadomie nad nią pracować
 • chcesz być budzącym zaufanie partnerem i liderem
 • Podczas tego szkolenia poznasz wyniki badań Instytutu Gallupa, pokazujące, którzy pracownicy budują wartość w organizacji, poznasz i zrozumiesz poziomy MEMów z koncepcji Spiral Dynamics, które determinują komunikację z partnerami. Zobaczysz, jak układ limbiczny, kora mózgowa oraz hormony determinują sposób prowadzenia negocjacji i efekty w pracy - będziesz miał okazję doświadczyć tego na sobie podczas warsztatów. Z zupełnie nowej strony odpowiesz sobie na pytanie, co sprawia, że z jednymi osobami budujemy relacje szybko i "nadajemy na tych samych falach", a z innymi jest nam na tyle trudno współpracować, iż nie realizujemy projektów i nie osiągamy celów. Rozumiejąc Spiral Dynamics oraz biologię partnera w biznesie, będziesz w stanie łatwiej dopasować argumentację, budować relacje i współpracować oraz osiągać wyższe wskaźniki wartości dodanej dla organizacji. Poznasz swoje ograniczające przekonania i nawyki oraz będziesz mógł rozpocząć pracę nad ich zmianą.

  W trakcie tego szkolenia poznasz i doświadczysz:

  • Poziomy świadomości w relacjach międzyludzkich - zastosowanie modelu Spiral Dynamics w negocjacjach
  • Budowę i funkcjonowanie mózgu oraz jego wpływ na Twoje kontrakty, czyli jak neuronauka może Ci pomóc
  • Co decyduje o Twoich reakcjach i zachowaniu podczas rozmowy biznesowej z partnerami
  • Mechanizmów podejmowania decyzji i tworzenia komunikatów
  • Co to jest nawyk, jak nim zarządzać, aby wpływał pozytywnie na efekt negocjacji
  • Mechanizmy działania emocji i sposób zarządzania nimi
  • Jak świadomie zarządzać sobą i relacją z partnerami w biznesie - na poziomie fizjologicznym i na poziomie umysłu
  • Przekonań własnych, nauczysz się je odkrywać, wybrać i kształtować te, które Cię wspierają podczas negocjacji
  • Piramidy poziomów logicznych Diltsa, tym razem z perspektywy zachowań negocjacyjnych. Jak możesz jej używać, aby wprowadzić zmianę i kreować korzystne kontrakty?
  • Zmiany w negocjacjach - jak ją wprowadzić w życie wbrew swoim nawykom i oporowi otoczenia?
  • Techniki, które przełożą zarówno na twój rozwój osobisty i twojego zespołu a poprzez to na osiąganie wyższych wskaźników wartości dodanej dla firmy.

  Zapisz się na moduł III

MODUŁ IV - SZKOLENIE:

Negocjacje zespołowe i wielostronne

NAJBLIŻSZY KURS:

25-26 luty 2019 r.

25-26 czerwca 2019 r.

ZwińSzczegóły
 • Nauczysz się jak negocjować, gdy uczestniczy wielu niejednolitych partnerów, z których, każdy ma co najmniej kilka celów, negocjują wiele kwestii i mają ograniczenia czasowe.
 • Zrozumiesz jak określać interesy strategiczne w negocjacjach.
 • Dowiedz się jak negocjowac zespołowo, jak zsynchronizować negocjacje "zewnętrzne" z "wewnętrznymi" - w ramach firmy i między firmami

CELE KURSU

Pierwsze skojarzenie ze słowem negocjacje może nas prowadzić w kierunku transakcji kupno-sprzedaż, ale jeżeli przyjrzymy się naszej codzienności przekonamy się, że negocjujemy wielokrotnie w ciągu naszego dnia. Różnica pomiędzy negocjacjami w trakcie kupno-sprzedaży, a negocjacjami w miejscu pracy ze swoim współpracownikami polega na tym, że kiedy negocjujemy poza kontekstem handlowym zwykle używamy takie słowa jak: dogadać się, rozwiązać konflikt, rozmawiać, pertraktować, porozumieć się, ustalać, uzgadniać, dyskutować...

Obecnie negocjujemy jednocześnie z wieloma partnerami, klientami, konkurentami, komplementariuszami, dostawcami, inwestorami, pracownikami, współpracownikami i przełożonymi, a negocjacje te odbywają się często w środowisko międzynarodowym. Zwykłe strategie typu "win/win" i "win/lose" przestają być adekwatne do wyzwań stawianych podczas negocjacji w tak skomplikowanym środowisku.

Celem kursu jest zgłębienie kluczowych koncepcji i umiejętności, które pozwalają nam tworzyć i zawłaszczać wartość w negocjacjach oraz pokazanie jak radzić sobie z trudnościami, gdy:

 • bierzemy udział w negocjacjach projektów, gdzie uczestniczy wielu niejednolitych partnerów, z których, każdy ma co najmniej kilka celów, negocjują wiele kwestii i mają ograniczenia czasowe.
 • musimy zsynchronizować negocjacje "zewnętrzne" z "wewnętrznymi" - między firmami i w ramach firmy.

Aby pokazać idee zawarte w celach i zobaczyć, jak one działają w praktyce uczestnicy będą rozgrywać zespołowo grę symulacyjne i analizować studia przypadków dotyczące aliansów strategicznych, projektów dotyczących infrastruktury lub kontraktów z kluczowymi partnerami.

PROGRAM KURSU

Dzień I Negocjacje w trzecim wymiarze (koncepcja "3D Negotiation") oraz problemy w komunikowaniu się i podejmowaniu decyzji.

Dzień II Negocjacje zespołowe. 

Zostaną przedstawione i przedyskutowanie z uczestnikami następujące zagadnienia:

 • Organizacja zespołu
 • Przełożenie interesów na kwestie negocjacyjne
 • Pakietowe dochodzenie do consensusu
 • Jak zabezpieczać i dyskutować ryzyka finansowe, terminowe...
 • Współpraca w zespole i ustalanie procedur postępowania z partnerem
 • Balansowanie między interesami długo i krótkookresowymi
 • Wpływ jasności przekazu informacji na wynik umowy
 • Jak konstruować umowę
 • Budowanie relacji oraz zaufania i ich wpływ na umowę - Okno na proces

Zapisy:

Zapisz się na moduł IV

V - DODATKOWY MODUŁ TEMATYCZNY - SZKOLENIE:

Prezentacje biznesowe, które sprzedają

NAJBLIŻSZY KURS:

5 -6 grudnia 2018 r.

ZwińSzczegóły

  Podczas prezentacji biznesowej sprzedajemy: produkt, usługę, pomysł, informację lub swoje własne kompetencje. Kluczowym aspektem jest, aby publiczność je „kupiła”!

  ADRESACI KURSU

 • Kadra zarządzająca firmy prezentująca do swoich zespołów oraz klientów
 • Handlowcy i Menedżerowie Sprzedaży, którzy prezentują oferty firmy na spotkaniach handlowych od kilku do kilkudziesięciu osób
 • Product Menadżerowie i Project Menadżerowie prezentujący wewnętrzne i zewnętrzne informacje o produkcie lub projekcie
 • Specjaliści techniczni prezentujący rozwiązania na spotkaniach wewnętrznych oraz do klientów
 • Prelegenci reprezentujący swoją firmę na konferencjach branżowych

CELE KURSU

Celem jest przygotowanie Ciebie do przeprowadzenia efektywnej prezentacji handlowej. Efektywna prezentacja to taka, po której Publiczność jest zadowolona, a Prezenter osiąga zakładany cel. Dodatkowo:

 • Poznasz metody i narzędzia przygotowania się i prowadzenia prezentacji
 • Szybko zbudujesz pozycję Eksperta podczas Twojego wystąpienia
 • Nauczysz się skutecznie angażować publiczność

PROGRAM KURSU

Podczas tego szkolenia z prezentacji biznesowych, będziesz miał/a wrażenie jakbyś miał/a Personalnego Mentora, który będzie Ciebie prowadził przez wszystkie etapy wystąpienia publicznego. Będziesz miał/a okazję wielokrotnie stanąć na scenie i…ćwiczyć, i ćwiczyć i … ćwiczyć.

Właśnie na scenie, uczestnicy szkolenia, będą doskonalić poszczególne elementy składowe prezentacji sprzedażowej lub prezentacji biznesowej.

W trakcie tego spotkania, stworzymy bezpieczne środowisko, gdzie będziesz swobodnie testować nowe techniki, nowe zachowania, nowe sposoby przekazu i poszerzać swoją strefę komfortu w działaniu.

  PO KURSIE BĘDZIESZ UMIAŁ

  • Efektywnie prezentować fakty i dane, aby przekonać swoją publiczność
  • Zapanować nad paraliżującym stresem przed i w trakcie wystąpienia
  • Odpowiadać na trudne pytania oraz właściwie zareagować jak nie będzie pytań
  • Przekazać w klarowny sposób zawartość merytoryczną prezentacji
  • Przygotować odpowiednie slajdy w Power Poincie i właściwie je zaprezentować
  • Zabłysnąć przed Swoją publicznością
  • FORMA PROWADZENIA WARSZTATU

  • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
  • Zajęcia warsztatowe
  • Symulacje realnych kontaktów z widownią
  • Praca z kamerą (nagrywania i analiza)
  • Przykłady dobrych praktyk
  • Coaching i konsultacje indywidualne

  INFORMACJE O PROWADZĄCYM

Jacek Chmielecki przez ostatnie 20 lat zajmował menadżerskie stanowiska w największych firmach branży IT w jednych z najbardziej innowacyjnych firm na świecie: Cisco Systems, SAP, Microsoft, Google, Juniper pracując na międzynarodowych rynkach: Centralnej Europy, Rosji, Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Ameryce Łacińskiej. Zarządzał działami Sprzedaży, Telesprzedaży, Kanałem Sprzedaży Pośredniej przez Partnerów, Działem Obsługi Klientów oraz jest autorem Strategii Rozwoju kanału sprzedaży w segmencie SMB w 126 krajach.

Obecnie jest również trenerem i konsultantem oraz mówcą na konferencjach branżowych i wyższych uczelniach. Wykładowca na studiach MBA Akademii Leona Koźminskiego, Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców w Polsce.

 • Prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu Przywództwa,  Budowania Zespołów, Komunikacji, Zarządzania Zmianą, Prezentacji Biznesowych, Obsługi Klienta, Rekrutacji, Sprzedaży
 • Prowadzi wykłady na studiach MBA i Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego z zakresu: Przywództwa, Prezentacji Biznesowych, Profesjonalnego Networkingu Biznesowego
 • Trenował przedsiębiorców dla sieci Franczyzowych
 • Występował jako prelegent podczas Kongresów Sprzedaży i Obsługi Klienta, Przywództwa, konferencji dla Start-Upów, InfoShare, Festiwalu INSPIRACJI i wielu innych
 • Występował na jednej scenie między innymi z następującymi mówcami: prof. Robert Cialdini, generał Roman Polko, Jakub B. Bączek, Mateusz Grzesiak, Jacek Walkiewicz, Marek Skała, Robert Krool, Dariusz Milczarek, Łukasz Jakóbiak, Grzegorz Turniak, Adela Warać, Tomasz Kamel i inni, przemawiając do publiczności 1000 osobowej
 • Jest Członkiem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców (zrzesza tylko 35 członków)
 • Konsultował biznesowo organizacje małe, średnie i wielomilionowe koncentrując się na osiąganiu przez te organizacje ustalonych REZULTATÓW
 • Prowadzi mowy motywacyjne, szkolenia dla Firm i Klientów indywidualnych z zakresu komunikacji, sprzedaży, Obsługi Klienta, prezentacji, przywództwa, rekrutacji, motywacji oraz autorskie szkolenie : "Jak Odnieść sukces w pracy na Etacie".
 • Inwestuje na rynku nieruchomości oraz w projekty biznesowe.
 • Otrzymał dyplom magistra brytyjskiego Uniwersytetu De Montfort oraz Politechniki Łódzkiej jak również tytuł MBA Thames Valley University.
 • Ukończył studium Psychologii w Biznesie, oraz Zarządzania i Marketingu
 • Opinie studentów ALK MBA dostępne są  tutaj

  Cena tego szkolenia dla osób, którzy wykupili pozostałych modułów Akademii Negocjacji wynosi 2.500,-zł+VAT.


  Zapisy:

  Zapisz się na moduł V

  Rabaty dotyczące pojedynczych modułów szkoleniowych

  • 5% przy wpólnym zgłoszeniu grupy od 5 do 9 osób,
  • 15% rabatu od 10 do 19 uczestników,
  • 20% przy zgłoszeniu od 20 uczestników wzwyż.

  Aby uzyskać ten rabat, po rejestracji uczestników prosimy o e-mail na adres info@kirov.pl z listą imion i nazwisk zgłoszonych osób.

  Powyższe rabaty nie sumują się z poniższym rabatem dotyczącym jednorazowej płatności za cały program Akademii składającej się z czterech podstawowych modułów

  Cena zawiera

  • • dwa dni merytorycznego szkolenia od 9.00 do 16.30, realizowanego w Akademii Leona Koźmińskiego
  • • obiad i przerwy kawowe,
  • • materiały dydaktyczne oraz poszkoleniowe.
  • • Moduł 2: indywidualne raporty uczestników wraz z materiałami szkoleniowymi oraz follow-up’em w postaci pracy indywidualnej wykonywanej przez uczestnika.
  • • Certyfikaty potwierdzające ukończenia programu z logami Akredytacyjnymi Akademii Leona Koźmińskiego oraz Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o.

  REJESTRACJA JEST DLA KAŻDEGO MODUŁU ODDZIELNIE UMIESZCZONA W POSZCZEGÓLNYCH ZAKŁADKACH POWYŻEJ

  Inwestycja

  Cały program

  4 moduły


  Płatność w czterech częsciach

  11 800 zł

  (4 x 2950 zł)

  netto (+23% VAT)

  Cały program

  4 moduły


  Płatność jednorazowa

  9900 zł

  netto (+23% VAT)

  1 moduł

  2950 zł

  netto (+23% VAT)


  Nikolay Kirov

  Praktyk z doświadczeniem dydaktycznym i zapleczem naukowym.

  ZwińSzczegóły

  Od 1996 r. mówca inspiracyjny, trener, wykładowca i doradca w zakresie:

  • Negocjacji, Budowania Relacji i Kreowania Wartości Dodanej w Biznesie
  • Przywództwa, strategii i wdrażania zmian organizacyjnych
  • Rozwiązywania konfliktów i komunikowania się
  • Negocjacji Strategicznych i Międzykulturowych
  • Zarządzania sobą, zespołem oraz zarządzania własną energią: ciałem, emocjami i umysłem.

  Instruktor Caligraphy Health System-Caligraphy Yoga - styl QiGong oraz ZEN Coaching praktyk.
  Certyfikowany w narzędziach diagnostycznych: FRIS, MPA, MTQ48.

  Od 21 lat ponad 50 000 osób brało udział w jego wykładach, szkoleniach i sesjach strategicznych podczas realizacji Programów rozwojowych dla korporacji i przedsiębiorców, studiów podyplomowych, programów Master of Business Administration: Executive MBA, MBA IT, MBA HR, MBA FINANSE, MBA dla Inżynierów, MBA dla Kadry Medycznej, a także międzynarodowego programu Executive MBA realizowanego w języku rosyjskim na Białorusi. Wykładowca Kozminski AMP - Advanced Management Program - realizacja Warszawa - Barcelona, prowadził zajęcia w EADA Business School.

  Na swoich kursach pokazuje: jak umiejętności negocjowania i budowania relacji w biznesie przekładają się bezpośrednio na korzyści ekonomiczne i obustronne zadowolenie partnerów; jak podpisywać korzystniejsze długoterminowo kontrakty. Jak zarządzać sobą i podejmować decyzję aby być przywódcą w czasach szybkich zmian.

  Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, Kozminski Executive Business School - Akademii Leona Koźmińskiego. Partner i członek zarządu „Kirov Strategic Negotiators” Sp. z o.o., Członek Zarządu Fundacji BARGEWORK, Członek Rady Naukowej Fundacji „Pasja do Edukacji i Rozwoju”, członek Kapituły Nagrody PNSA - Polish National Sales Awards oraz członek Rady Programowej „Personel i Zarządzanie”. Ponad 10 lat pełnił funkcję członka kolegium redakcyjnego czasopisma „Management and Business Administration. Central Europe”.

  W Kozminski Executive Business School specjalizuje się w projektowaniu programów talentowych i rozwojowych dla menedżerów - pod indywidulane potrzeby organizacji. KEBS realizuje studia MBA, studia podyplomowe, programy rozwojowe, szkolenia, doradztwo, konferencje, odpowiada za relacje z absolwentami i kariery studentów oraz pozyskuje fundusze strukturalne i UE. W latach 2005-2008 był koordynatorem regionalnym największego projektu edukacyjnego w Europie (ponad 40 mln zł) „Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw”, realizowanego przez Stowarzyszenie Uczelni Wyższych "Edukacja dla Przedsiębiorczości" w ramach SPORZL 2.3,A.

  Koordynator merytoryczny programu studiów Koźmiński MBA dla Inżynierów. Zaprojektował i koordynuje studia podyplomowe „Strategiczne Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem Sprzedaży”, oraz „Akademia Negocjacji, Budowania relacji i Kreowania Wartości w Biznesie”. Te studia proponują nowe podejście do sprzedaży. Popularną kiedyś strategię „Hit & Run” stosują już tylko „dinozaury biznesu”, którzy mogą być zaskoczeni tym, że udziały ich firm w rynku spadają, a ich kluczowi sprzedawcy realizują coraz mniejsze kontrakty. Te studia pokazują dlaczego wyniki biznesowe powinny być osiąganie w sposób etyczny. Efekty niewłaściwego postępowania widzimy w spektakularnych upadkach firm giełdowych, a w przypadku średnich firm nieetyczne zachowanie prowadzi do braku odnowienia kontraktów z klientami.

  Opiekun ponad 150 strategicznych projektów doradczych, prowadzonych w ramach programów MBA, oraz opiekun i promotor ponad 200 projektów doradczych dla administracji publicznej.

  Główne zainteresowania badawcze oraz doradcze i szkoleniowe to negocjacje i budowanie relacji z partnerami strategicznymi w biznesie, negocjacje strategiczne: zespołowe i wielostronne, przywództwo i zastosowanie neuronauki w komunikowaniu się i w biznesie oraz wdrażanie zmian organizacyjnych i strategicznych dla firm z branż: finansowej, motoryzacyjnej, medycznej, farmaceutycznej, FMCG, turystycznej, budowlanej, wydawniczej, turystycznej, logistyki i przemysłu oraz instytucji publicznych.

  We FRISie:

  FRIS Nikolay Kirov

  Nadejda Kirova

  Manager, przedsiębiorca, trener i coach z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym.

  ZwińSzczegóły

  Certyfikowany konsultant metod analizy osobowości zawodowej i rozwoju, coach stosujący w swojej praktyce kwestionariusze Master Person Analysis, FRIS, Gallup i MTQ48 - odporność psychiczna (mental toughthness).

  Współzałożyciel, partner i członek zarządu firmy Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o. specjalizującej się w doradztwie i szkoleniach w zakresie negocjacji i budowania relacji w biznesie.

  Założyła i zorganizowała pięć spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w bardzo różnorodnych branżach - ciężkich maszyn produkcyjnych, turystycznej, szkoleniowej i reklamowej. Pełniła i nadal pełni funkcję Dyrektora Finansowego oraz Dyrektora Operacyjnego. Jest Członkiem Zarządu w Bulcom, Kirov Strategic Negotiators oraz w fundacjach: Bargework i Pasja do Edukacji i Rozwoju.

  Partner merytoryczny Kozminski Executive Business School - Akademii Leona Koźmińskiego oraz wykładowca studiów podyplomowych „Strategiczne Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem Sprzedaży”, „Psychologia Biznesu”, „Coaching Profesjonalny”, „Master of Business Administration” i „Advanced Management Program” Akademii Leona Koźmińskiego. Współtwórca programu „Akademia Negocjacji, Budowania relacji i Kreowania Wartości w Biznesie”.

  Od lat łączy swoje doświadczenia menedżerskie oraz biznesowe z technikami trenerskimi opartymi o najnowszą wiedzę z zakresu budowy mózgu, stylów myślenia FRIS® oraz uczenia się. Prowadzi szkolenia i warsztaty i wykłady dla menedżerów, dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Wspiera ludzi w odkrywaniu swoich talentów, inspiruje do podążania za swoją pasją. Szczególnie ceniona za nowatorskie spojrzenie na już funkcjonujące rozwiązania w biznesie, dzięki którym poprawia efektywność funkcjonowania organizacji.

  Założycielka i Prezes Fundacji Pasja do Edukacji i Rozwoju. Misją Fundacji jest podnoszenie świadomości rodziców i nauczycieli odnośnie sztuki komunikowania się, współpracy w grupie, umiejętności rozwiązywania problemów, samodzielności, budowania pewnosści siebie. Fundacja prowadzi warsztaty, szkolenia, doradztwo indywidualne oraz coaching rodzinny.

  Mówca konferencyjny specjalizująca się w tematyce zarządzania zespołami i organizacjami oraz zarządzaniem różnorodnością, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet na rynku pracy oraz współpracy wielopokoleniowej.

  Autorka publikacji w prasie branżowej z zakresu zarządzania, m.in. w „Personel i Zarządzanie”.

  Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego.

  FRIS Nadejda Kirova

  Iwona Bobrowska-Budny

  Talent Management Mentor i Trener biznesu z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim.

  ZwińSzczegóły

  Certyfikowany konsultant analiz osobowości zawodowej, talentów i stylów myślenia, wykorzystujący w bieżącej pracy rozwojowej i treningach kwestionariusze Master Person Analysis, FRIS®, MindSonar, TalentQ oraz Clifton StrengthsFinder.

  Pracowała jako menedżer i partner biznesowy w organizacjach polskich i międzynarodowych, kreując oraz wdrażając projekty ze wszystkich obszarów „miękkiego i twardego HR”. Zarządzała departamentem rekrutacji i rozwoju oraz działem kadr i płac - zrekrutowała ponad 3000 osób odpowiadając za projekty indywidualne i masowe, zarządzała polityką szkoleniową w tym wielomilionowym projektem współfinansowanym z UE, opracowywała i implementowała programy ocen okresowych oraz projekty rozwojowe dla pracowników o wysokim potencjale na poziomie Polski i Europy. Była odpowiedzialna za projekty centralizacji procesów HR, zbudowanie od podstaw działu zarządzania kapitałem ludzkim, outsourcingu płac i kadr jak również restrukturyzacje i procesy zwolnień grupowych.

  Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia i sesje rozwojowe budujące samoświadomość pracowniczą, menedżerską i zespołową, wspierając ustawienie procesów oraz zbudowanie efektywnych w komunikacji, stylu pracy i współpracy zespołów. W swojej pracy wykorzystuje m.in. metodykę zarządzania Talentami Neuronalnymi wg. Instytutu Gallupa, metodykę komunikacyjną ART oraz wspiera poznawczo zespoły o wyniki analiz osobowościowych. Pracuje warsztatowo i interaktywnie przy pełnym zaangażowaniu uczestników. Ceniona jest za zaangażowanie, zrozumienie partnera i jego potrzeb, umiejętność słuchania i zbudowania produktu rozwojowego do jego potrzeb.

  Mentor działający w Fundacji Liderek Biznesu Ernst&Young wspierającej kobiety na rynku pracy. Partner merytoryczny Center of Excellence oraz wykładowca studiów podyplomowych, MBA i Advance MBA Akademii Leona Koźmińskiego.

  Współpracuje jako ekspert ds. rekrutacji i zarządzania z PARP.

  Autorka publikacji w prasie branżowej oraz prowadząca wystąpienia, debaty i wykłady na konferencjach z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim.

  Współprowadzi Fundację Pasja do Edukacji i Rozwoju, działającej na rzecz przemiany w edukacji.

  Absolwentka Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego o specjalizacji Zarządzanie Organizacjami i Zasobami Ludzkimi oraz Mediacji i rozwiązywania konfliktów.

  FRIS Iwona Bobrowska-Budny

  Opinie

  „Szkolenie przyniosło mi wiele pozytywnych wrażeń, pomogło poszerzyć umiejętności. Nikolay jest bardzo otwarty na grupę, potrafi zaciekawić tematem, zaangażować w uczestnictwo oraz zainspirować nie tylko w kwestii negocjacji ale również wielu obszarach rozwoju.

  Pokazuje jak wiele można zdziałać układając wszystko odpowiednio w swojej głowie – przybliżył nam funkcjonowanie mózgu człowieka, ułatwia to zrozumienie siebie nawzajem i pewnych schematycznych zachowań ludzkich. Ćwiczenia, które były przeprowadzane na szkoleniu łącznie z materiałami jakie otrzymaliśmy po szkoleniu mają ogromna wartość praktyczną.

  Filmy, linki oraz książki, które nam polecił, otwierają „oczy” na świat relacji ludzkich (w tym negocjacji) i są bardzo inspirujące do poszerzania wiedzy i własnego rozwoju.

  Ja osobiście w ciągu tygodnia od szkolenia brałam udział w 2 negocjacjach, które zakończyły się sukcesem – jestem zadowolona zarówno z ich przebiegu jak i wyniku. Nabrałam pewności siebie w tym obszarze oraz otrzymałam świetne narzędzia oraz „nawigację” ułatwiająca poruszać się w nim.

  Naprawdę bardzo polecam szkolenia z negocjacji prowadzone przez Nikolaya Kirova – taka nauka sprawia przyjemność!”

  Małgorzata Zielonkowska
  HR Manager

  Norcospectra Industries Sp. z o.o

  „Negotiation course led by Nikolay is one of the most valuable training I have attended ever. It does not provide with ready receipts for everything that difficult to apply in real situations but in its place gives profound and practical knowledge how to communicate, argue and create value with partners you need to cooperate. I will apply it for sure in my daily activities.”

  Andrzej Różański
  Vice President

  Integrated Solutions

  „Dla mnie negocjacje, po szkoleniu u Nikolaya, nabrały nowego znaczenia. Dzisiaj już wiem, że warto do nich się bardzo dobrze się przygotować aby osiągane satysfakcję obu stron. Tak jak w normalnym życiu prywatnym kompromis i wspólne dobro jest podstawa wszystkich poprawnych relacji, to tak samo dobre profesjonalne negocjacje również maja duże znaczenie w życiu biznesowym. Przekazane techniki w teorii i praktyce również te które stosuje w negocjacjach międzynarodowych pozwalają zawsze osiągnąć zakładany cel.

  Jeszcze nie poznałem nikogo, kto uczestniczył w zajęciach prowadzonych przez Nikolaya aby nie był pod dużym wrażeniem sposobu przekazywanej wiedzy, zarówno tej teoretycznej jak i praktycznej.

  Dziękuje i proszę o więcej szkoleń Twojego autorstwa - będę w nich uczestniczył.”

  Marcin Jędryczka
  Członek Zarządu, Dyrektor Marketingu i Rozwoju

  PESA Bydgoszcz S.A.

  „Przetestowałam już wiedze z zajęć z negocjacji na spotkaniach z klientami z skali mikro. Prowadzona w taki sposób rozmowa jest dużo prostsza i efektywniejsza.

  Przygotowanie się przeze mnie do spotkania w formie określenia BATNA mojej i drugiej strony pozwala doprecyzować, jakiego celu spodziewam się osiągnąć pod koniec spotkania. BATNA daje dodatkowo spokój – jeśli negocjacje nie zakończa się porozumieniem, wiem, czego się mogę spodziewać i jakie podjąć następne kroki. Dzięki temu nie panikuje!

  Ustalenie wspólnie agendy spotkania, tj. kwestii negocjacyjnych, włącza klienta w proces kreowania rozwiązania problemu (np. Nowy kontrakt, kontroferta konkurencji) i sprawia, że jest bardziej zaangażowany w dojście do porozumienia. Używanie obiektywnych kryteriów ogranicza przerzucanie piłeczki po obu stronach kortu i pozwala mi sprawniej odpowiedzieć na obiekcje drugiej strony.

  Będę szczera – te zajęcia otwarły moje oczy na kilka bardzo ważnych kwestii i pomogły mi ocenić dotychczasowe osiągniecia w tym zakresie. Żałuję, że nie trafiłam na nie wcześniej. Dziękuję!”

  Agnieszka Durlej
  CRM Team Manager

  Western Union Business Solutions

  „Nikolaya Kirova wraz z jego niezwykłymi umiejętnościami odkryłem podczas wspólnych zajęć z rozwiązywania konfliktów, a także z zajęć z negocjacji i pozytywnego wywierania wpływu. Nikolay jest osobą niezwykle ekspresyjną potrafiącą zwrócić uwagę i nadać znaczenie drobnym, ale istotnym elementom. Przy jednym slajdzie można z Nim spędzić niezwykłe ekscytująca godzinę, podczas której Nikolay omawia go z różnych perspektyw, przedstawia wpływ drobnych elementów na całokształt, porusza emocje, aby lepiej zapamiętać to co powinno zostać zapamiętane i dąży do znajdowania alternatywnych sposobów działania. Zajęcia prowadzi z energią i optymizmem. Dzięki wspólnym zajęciom i pracy zaliczeniowej opisującej rzeczywistą sytuację konfliktową spojrzałem na nią z innej perspektywy. Uświadomiło mi to inne możliwości działania co z kolei dało dodatkową siłę w negocjacjach.

  Bardzo wysoko oceniam wiedzę, umiejętności i postawę Nikolaya Kirova - jako superczłowieka od negocjacji i rozwiązywania konfliktów. Bezsprzecznie jeden z najlepszych prowadzących jakich spotkałem!!!! Polecam zajęcia z Nikolayem Kirovem, gdyż potrafi w bardzo przyjemny i skuteczny sposób przekazać wiedzę innym.”

  Tomasz Chłopaś
  Doradca dyrektora Biura Informatyki

  Najwyższa Izba Kontroli

  „Moje dotychczasowe doświadczenia z kursami negocjacji polegały głównie na czerpaniu wiedzy na temat technik negocjacyjnych. Kurs Nikolaya Kirova z negocjacji na ALK odnosił się do zupełnie innych kwestii - przygotowania się do negocjacji i przedstawienia słuchaczom biologicznych aspektów związanych z procesem negocjowania. Była to dla mnie nowość. Uważam jednak, że wiedza przekazana podczas tego kursu jest zdecydowanie bardziej przydatna, a jej wykorzystanie pozwala budować długoterminowe relacje z partnerami.”

  Paweł Średniawa
  Dyrektor ds. finansów i kontrolingu

  PBDI S.A.

  Prowadzone przez Nikolaya zajęcia były przepełnione energią i prowadzone z pasją. Udało mu się zaangażować słuchaczy w dyskusję. Aktywny udział w zajęciach to jest to czego oczekuję. Gra głosem spowodowała że nie można było się nudzić. Zajęcia były inspiracją do mojej dalszej pracy, potwierdziły że dobrym przygotowaniem do negocjacji zyskujemy przewagę. Nie zawsze zawsze trzeba wygrać żeby osiągnąć sukces. Współpraca długoterminowa opiera się na uczciwych relacjach. Oszukać w negocjacjach można tylko raz. Polecam jego wykłady moim znajomym.”

  Piotr Kowalski
  Kierownik ds. Sieci Ogólnopolskich / National Accounts Manager

  Coca-Cola HBC Sp. z o.o.

  „Przed zajęciami z Nikolayem Kirovem przedmiot „Negocjacje” kojarzył mi się z bardzo miękką i ogólną dziedziną nauki polegającą w głównej mierze na sztuczkach, sposobie komunikacji i zachowania. Mój negatywny stosunek do przedmiotu wynikał z lektury kilku książek i uczestniczenia w paru wykładach, z których nie wyniosłem żadnych konkretnych wiadomości.

  Już pierwsze zajęcia z Nikolayem pokazały mi zupełnie nowe podejście do tego tematu. Okazało się, że profesjonalne podejście do tematu w modelu „Harvardzkim”, czyli bardziej prawniczym niż psychologicznym rzuca zupełnie nowe spojrzenie na ten temat. Okazało się, że Negocjacje to w dużym stopniu twarda wiedza oparta o proces i pojęcia, których można i trzeba się nauczyć.

  Praktyczne ćwiczenia choćby dotyczące BATNY pokazały nam, że nie jest to tylko puste pojęcie, które można sobie przemyśleć w drodze na negocjacje, ale kluczowy element, który dobrze zrozumiany i przygotowany pozwala prawidłowo obrać dalszy model działania.

  Zajęcia z Negocjacji z Nikolayem Kirovem oceniam jako jedne z najlepiej prowadzonych zajęć podczas kursu MBA FINANSE!”

  Marcin Ciechoński
  Director of Forex Bureau

  PKO Bank Polski

  „Zajęcia z negocjacji z Panem Nikolayem pozwoliły mi zrozumieć prawdziwą istotę tego procesu. W negocjacjach nie chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze, są one jedynie wynikową naszych prawdziwych intencji. Podczas zajęć zrozumiałem także jak istotne jest odpowiednie przygotowanie do negocjacji, które w dzisiejszym świecie, często zaniedbywane prowadzi do podpisywania niekorzystnych dla firmy kontraktów. Sposób prowadzenia zajęć jest przystępny i angażujący, a sporą dawkę anegdot pochodzących wprost z życia i codziennych sytuacji biznesowych zapamiętam na długi czas.

  Zdecydowanie polecam zajęcia z negocjacji jako źródło użytecznej i praktycznej wiedzy biznesowej.”

  Mateusz Młynarczyk
  Software Development Program Manager

  Project Management Professional (PMP)®, PRINCE2® Practitioner

  „Mówiąc zupełnie szczerze, były to jedne z najlepiej poprowadzonych zajęć na Executive MBA poczynając od mowy ciała: dynamika wypowiedzi, odpowiednia gestykulacja, poprzez merytorykę, aż na polecanej literaturze kończąc.

  Jestem pod wrażeniem jak bardzo zmieniła się moja percepcja dotycząca negocjacji i w jak wielu miejscach zacząłem je teraz dostrzegać. Po trzecie, po stokroć łatwiej i efektywniej jestem teraz w stanie prowadzić rzeczowe rozmowy czy to w negocjacjach z pracownikami odnośnie pensji, negocjacjach z żoną, czy też poddostawcami

  Jeżeli ktoś zastanawia się nad kursem negocjacji, chce porozmawiać na ten temat z ekspertem, czy też przedyskutować swoją strategię działania, Nikolay Kirov to jedyna słuszna osoba w tej kwestii!”

  Konrad Jędraszczak
  WEDIA-ANN S.J. Holländer A.M. Jędraszczak J.T.

  „Zajęcia z negocjacji prowadzone przez Pana Nikolay'a Kirov'a były odpowiedzią na moje potrzeby. W ramach wykonywanych obowiązków służbowych uczestniczę z ramienia pracodawcy w negocjacjach z podmiotami gospodarczymi oraz podległymi mi pracownikami. Pracodawca już wcześniej organizował dla nas szkolenia z negocjacji. Jednak dopiero zajęcia u Panem Nikolay’em jasno, przejrzyście, krok po kroku pokazały jak należy prowadzić negocjacje, by obie strony chciały ze sobą współpracować w dłuższej perspektywie. Dzięki ćwiczeniom na zajęciach przekazywana teoria nabrała praktycznego wymiaru. Żałuję, że w ramach bloków MBA nie będzie można kontynuować zajęć z Panem Nikolayem. Uważam, że umiejętność negocjacji należy do podstawowych kompetencji każdego menadżera. Dlatego będę negocjować :) z moim Zarządem możliwość uczestniczenia w kolejnych kursach prowadzonych przez Nikolay'a Kirov'a. Jeszcze raz dziękuję za świetne zajęcia.”

  Beata Iglińska
  Z-ca Dyrektora

  Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A

  „O studiach na Akademii Leona Koźmińskiego można powiedzieć bardzo wiele: profesjonalne podejście od samego początku, wysoko wykwalifikowana kadra naukowa, praktycy z ogromnym doświadczeniem w biznesie, bardzo ciekawy program, budowanie współpracy pomiędzy studentami i absolwentami, nowoczesność.... Myślę, że jednak to co na mnie zrobiło największe wrażenie to mocne nastawienie na "otwarcie głów" studentom, pokazanie, że warto schodzić z utartych dróg postępowania i że w zdecydowanej większości przypadków jedyną słuszną odpowiedzią jest "to zależy" :) Nic nie jest czarno-białe, a do właściwej oceny sytuacji potrzebna jest świadomość, że nie wszyscy myślą tak samo jak my i nie należy ulegać emocjom.

  Zajęcia z Nikolayem spowodowały, że zakochałem się właśnie w tej samoświadomości, uwielbiam wiedzieć jakie procesy zachodzą w moim mózgu i być ciekawym ludzi, starać się ich nie oceniać, wychodzić poza pudełko komfortu i budować relację oparte na zaufaniu. Maksyma, że „dobre relacje zwiększają zaufanie i zmniejszają koszty transakcyjne” stała się jedną z moich ulubionych. Nie żartuję! Zrobię wszystko, żeby wziąć udział w zajęciach jeszcze raz. Albo przy okazji kolejnych studiów (już teraz tylko ALK) albo podczas szkolenia poza uczelnią.

  Dzięki zajęciom z Nikolayem Kirovem wygrałem już pierwszym roku studiów bardzo ważne dla siebie negocjacje - dostałem awans w Firmie, w której obecnie pracuję. W trakcie prezentacji swojej osoby podczas procesu rekrutacyjnego starałem się pokazać dwa bardzo ważne według mnie wnioski z zajęć: żeby osiągać sukcesy trzeba być po pierwsze dobrze przygotowanym i po drugie mieć BATNĘ czyli alternatywę. Obie te kwestie pozwalają zachować spokój i nie robić gwałtownych ruchów. Jeśli do tego dołożymy wiedzę o biologii organizmu, która jest przekazywana podczas wykładów - uważam, że sukces mamy jak w banku! Wszystkie te kwestie to inspiracje z prowadzone przez Nikolaya kursu Negocjacje na MBA.

  Wiedzą wiedzą, ale dawka energii i podejście jakie dostajemy podczas zajęć powoduję, że chłoniemy ją w 100% i chcemy więcej. Polecam!”

  Michał Stachura
  Kierownik ds. Bankowości Korporacyjnej

  Departamencie Bankowości Korporacyjnej i Projektów Inwestycyjnych Raiffeisen Polbank

  „Kiedy ostatni raz zastanawiałeś się nad BATNĄ przed negocjacjami? Jeśli definiujesz ją regularnie, to ile razy udało ci się być konsekwentnym podczas spotkania? Czy jesteś pewien, że dobrze przygotowujesz się do negocjacji?

  Szkolenie z negocjacji, pokazało mi, co tak naprawdę decyduje o sukcesie czy porażce podczas rozmów z partnerem.

  Nikolay – wizjoner, entuzjasta – zabrał mnie w pasjonującą „podróż”, podczas, której na nowo poznałem proces negocjacji i rządzące nim reguły. Już po chwili wiedziałem, że negocjacje są jego pasją, a na koniec zajęć nie mogłem się doczekać, kiedy sam w praktyce użyję poznanej wiedzy. Podczas ćwiczeń na konkretnych przykładach wydawało mi się, że o negocjacjach wiem bardzo dużo – szło dobrze, ale przy omawianiu wyników okazało się, że mogłem wygrać więcej.

  …Spiral Dynamics… zapamiętam do końca życia.

  Nikolay, dziękuję za inspirację…”

  Marek Reszkowski
  Dyrektor Rynku – Sprzedaż do klientów kluczowych (B2B)

  ORANGE Polska

  „… może w wolnej chwili jeszcze raz podziękuję za otwarcie oczu na postawy innych ludzi i ogromną lekcję pokory, wyrozumiałości i tolerancji dla siebie i dla innych!☺☺☺ Szkolenia wywarło na mnie ogromny , pozytywny wpływ. Jest mi lżej, łatwiej”

  Aneta Gądek
  Polpharma

  „Zachęcam do ciekawych, interesujących i pełnych zwrotów akcji intelektualnych podróży, w które zabierze Cię Nadejda Kirova w trakcie swoich zajęć, konsultacji, czy treningów. Profesjonalizm połączony z dużą dawką atrakcyjnych dla menadżera informacji z zakresu: budowania relacji w biznesie, komunikacji i sposobów rozwiązywania konfliktów spotka Cię w trakcie takiej wyprawy.

  Prezentowany materiał przekazywany jest w subtelny sposób z pasją i energią. Decydując się na taką wyprawę zyskasz wiele cennych wskazówek, następnie będziesz mógł je z powodzeniem zastosować w życiu zawodowym i osobistym. Brałem udział w takiej wycieczce, polecam. Nie zwlekaj – w drogę!”

  PAWEŁ SALAK
  Wiceprezes Zarządu

  VISTAL CONSTRUCTION Sp. z o.o.

  „...początek szkolenia, Prowadzący rozpoczynają stwierdzeniem: "..wiemy o Was dużo, a nawet jeszcze więcej..."

  Myślę sobie: TAK - też sama wiem o sobie duż. a nawet jeszcze więcej. Bo jak nie ja, to kto ma wiedzieć... :)

  Warto przyjść i posłuchać o tym czego jeszcze o sobie nie wiemy, a jeśli wiemy, to nie potrafiliśmy tego nazwać, doprecyzować i wytłumaczyć dlaczego tak się dzieje; dlaczego właśnie tak, a nie inaczej postępujemy w życiu i w pracy...

  W trakcie szkolenia otrzymujemy szczegółową analizę NAS SAMYCH, zestaw informacji i przepis: dlaczego tak postępujemy, i co zrobić, żeby było lepiej, efektywniej, a przede wszystkim łatwiej...

  Zdajemy sobie sprawę, że różnorodność jest pożądanym "zjawiskiem" w życiu, tylko trzeba do niej dopasować formę i przekaz...

  Szczerze polecam udział w szkoleniach, 100% pewność i satysfakcja. Profesjonalizm Prowadzących potrafi przełamać największych nieśmiałków. W tym szkoleniu aktywnie uczestniczy każdy, kto znajdzie się na sali. Zagadnienia i omawiane treści dedykowane są zarówno dla całego zespołu, jaki i jednostek (Analiza dotyczy każdego uczestnika szkolenia, ale Ci mogą również być częścią korporacji, zespołem, który pracuje ze sobą na co dzień.) Szkolenie przebiega intensywnie i z pełnym zaangażowaniem do ostatniej minuty. Totalna burza mózgów.”

  Ania Jaworska
  Polpharma

  „Miałem przyjemność uczestnictwa w zajęciach z rozwiązywania konfliktów i budowania relacji prowadzonych przez Nadię jako jeden z bloków tematycznych na studiach MBA prowadzonych Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. W sposób jasny, zrozumiały oraz angażujący uczestników wdrożyła nas w temat narzędzia FRIS dotyczącego analizy różnic w zachowaniach i stylach myślenia każdego z nas. Dowiedziałem się, że ja jako zawodnik - osoba zorientowana na cel, opierająca się na faktach i liczbach często jestem przez innych uważany za osobę postępującą według schematów i nie przywiązującą zbyt dużej wagi do relacji. Nadia wdrożyła nas w sposoby myślenia Badacza, Partnera i Wizjonera. Praktyczne wskazówki prowadzącej otworzyły mi oczy na to w jaki sposób postępować w kontaktach z współpracownikami i partnerami biznesowymi. Główną zaletą płynącą z poznania metodyki FRIS jest zrozumienie, że by osiągnąć cel (biznesowy lub wewnątrzorganizacyjny) konieczne jest zrozumienie stylu myślenia i działania partnera. Wówczas dostosowując się do jego sposobu funkcjonowania i komunikowania można dużo łatwiej rozwiązywać problemy i osiągać wyznaczone nam cele.”

  Patryk Kotwica
  Category Manager

  OBI Centrala Systemowa

  „Nikolay is natural born lecturer. He gets attention of the audience from the very first minute and doesn’t let it slip away for a minute. Definitely he strongly believes in what he’s talking about, but remains curious, and very open-minded for new topics and ideas. There is always room for discussion and different perspective.

  His key message from our managerial workshop “Creating value through building trust and relationships in business” was be the change you want to see in the world. Nikolay is the living example of it.

  Professional preparation based on his knowledge and experience, together with his attitude and great body language create package worth every penny. Highly recommended!”

  Irmina Buballo-Wojciechowska
  Executive Director in charge of Shared Services

  Orange Polska

  „Definitely one of the best lecturers on MBA Programs and Corporate Development&Training Programs at Kozminski University!”

  Profesor Witold T. Bielecki
  Rector - Kozminski University

  „I had the pleasure to work with Nikolay at the annual meeting for Kozminski University MBA Alumni entitled „Creating value through building trust and relationships in business. Everything starts from the leaders attitude!” He is great speaker, with unique knowledge and ability to get attention of audience. Fast, great sense of humor, funny and very communicative. Wide range of knowledge from variety of subjects and combination of business and academic experience gives unique value to audience. Highly recommend!”

  Sebastian Kotow
  Chairman of Supervisory Board @ Quadrilion S.A.

  (Previous: CEO at Brian Tracy International and Vice President of Sales & Business Development at FranklinCovey Polska)

  „Nikolay Kirov is one of those professors that help you develop on next level in business and as a person. Firstly I had pleasure to attend his negotiation course and it was really one of the best practical courses I had in my career. He show us really in the simple way basic mechanism that drive negotiation process. I was able instantly to use that knowledge on daily basis in my work. Secondly, Nikolay was my promotor on MBA studies. He was inspiring, engaged and very helpful in that role. I consider myself lucky that I could work with him during the studies.”

  Dariusz Matczak
  Partner Sales Executive ( MACH MBA Program) at Microsoft

  DLACZEGO Z NAMI?

  Specjalizujemy się w programach szkoleniowych dotyczących rozwoju umiejętności miękkich, w tym: neurowspółpraca i komunikacja, negocjacje w biznesie, negocjacje i budowanie relacji z partnerami, negocjacje strategiczne i międzynarodowe, negocjacje i techniki sprzedaży, rozwiązywanie konfliktów. Uczestnicy otrzymują podwójny certyfikat sygnowany przez: firmę Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o. osadzoną w praktyce oraz liczącą się również na rynku zagranicznym, posiadającą międzynarodowe akredytacje uczelnię - Akademię Leona Koźmińskiego. Dzięki temu gwarantujemy Wam, że zdobyta wiedza jest ugruntowana w teorii oraz sprawdzona w praktyce.

  W odróżnieniu od większości firm szkoleniowych nasi trenerzy mają głęboką wiedzę naukową, sami prowadzą badania w zakresie szeroko pojętej dziedziny zarządzania. Takie podejście pozwala podczas warsztatów wytłumaczyć, DLACZEGO? powinniśmy postępować w określony sposób. Dopiero gdy uczestnik szkolenia rozumie, DLACZEGO? coś działa, zmienia swoją postawę i przekonuje się, że warto postępować inaczej podczas swojej pracy i w kontaktach z innymi ludźmi. Poza pracą dydaktyczno- naukową nasi trenerzy posiadają ogromne doświadczenie praktyczne z wielu branż dzięki pracy w korporacjach globalnych oraz firmach konsultingowych. Są zatem w stanie podczas szkolenia czerpać jednocześnie ze swojego praktycznego doświadczenia oraz pracy naukowej, aby wytłumaczyć uczestnikom zarówno techniki i podstawy ich działania, jak i pracować na postawach i zachowaniach, ilustrując przykładami z życia.

  W Akademii Leona Koźmińskiego kształcimy przedsiębiorców i menedżerów wyższego i średniego szczebla dla instytucji i korporacji krajowych i międzynarodowych. Prowadzone przez nas projekty rozwojowe poszerzają i rozwijają umiejętności pracowników. Każdy program rozwojowy uwzględnia indywidualne potrzeby, zainteresowania i preferencje organizacji zamawiającej.

  Naszymi klientami są największe firmy z branż: motoryzacyjnej, ubezpieczeniowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, wydawniczej oraz instytucje administracji publicznej. Współpracowaliśmy m.in. z: AXA, Agencją Rozwoju Przemysłu, BRE Bank, BGŻ Paribas, CCC, PKN ORLEN, PGNiG, Fiat, Kongsberg Automotive, Medicover, Makro, Mercedes, Renault, ORANGE, ORLEN Upstream, PTC T-Mobile, PZU S.A., PKO BP, PRUDENTIAL, Union Investment, STOCK, Vattenfall, VW BANK...

  Wśród niepublicznych uczelni wyższych nieprzerwanie od 18 lat zajmujemy I miejsce wg rankingów „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw”. ALK otrzymała aż trzy wyróżnienia Polskiej Komisji Akredytacyjnej za kształcenie na kierunkach: zarządzanie, prawo, administracja.

  Wysoki poziom naszych programów jest audytowany i certyfikowany przez międzynarodowe instytucje weryfikujące jakość kształcenia. Posiadamy trzy najważniejsze akredytacje międzynarodowe:

  • europejski EQUIS – otrzymaliśmy jako 16 uczelnia razem z London Business School, Oxford, EADA

  • AMBA – akredytację przyznaje Association of MBAs

  • AACSB – najstarszej na świecie instytucji akredytującej szkoły. Posiada ją zaledwie 5 proc. szkół biznesowych na świecie, w tym takie uczelnie jak Yale i Harvard University.

  Należymy do ścisłej czołówki 70 najlepszych uczelni na świecie, które jako jedyne posiadają wszystkie trzy akredytacje.

  Ponadto Akademia Leona Koźmińskiego jest klasyfikowana w prestiżowych rankingach edukacyjnych „Financial Times” – Business School Rankings, konkurując z najlepszymi uczelniami z całego świata. Od roku 2009 na ponad 16 000 uczelni biznesowych na świecie jesteśmy klasyfikowani w ścisłej czołówce 100 uczelni o najwyższym poziomie kształcenia:

  • 64 miejsce – wśród najlepszych uczelni biznesowych – FT European Business Schools Ranking 2017

  • 42 miejsce – w rankingu FT 2016 – najlepszych światowych studiów z zarządzania

  • 15 miejsce – w rankingu FT 2017 – najlepszych światowych studiów z finansów

  • 68 miejsce – w rankingu FT 2017 – najlepszych programów Executive MBA z całego świata


  W celu ustalenia szczegółów dotyczących oferty

  Skontaktuj się z nami