Konsultant biznesowy, analityk

Konsultant biznesowy i analityk z ponad 15 letnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w tematyce związanej z modelowaniem biznesowym, analityką i strategicznym zarządzaniem organizacjami.

Prowadzi zajęcia z Analiz Strategicznych na studiach podyplomowych Strategiczne Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem Sprzedaży na Akademii Leona Koźmińskiego – Koźmiński Executive Business School.

Opiekun wielu prac związanych ze zmianami strategii organizacji. Pod jego nadzorem stworzono ponad 300 innowacyjnych koncepcji biznesowych.

Współtwórca projektów związanych z e-learningiem, współorganizator wydarzeń biznesowych oraz łączenia nauki z biznesem, współpracownik Koźmiński Business Hub.

W Kirov Strategic Negotiators zajmuje się diagnozą potrzeb rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie pod potrzeby projektów dofinansowanych ze publicznych i UE oraz analizą statystyczną badań.