Skip to main content

Koszyk

Zarządzanie zespołami rozproszonymi
w środowisku hybrydowym

 

 • Czy masz problem z motywacją i zaangażowaniem w zespole rozproszonym?
 • Czy może komunikacja jest przyczyną konfliktów?
 • Czy wasze spotkania są efektywne, czy też widzisz, że jest przestrzeń do poprawy?

Na te i wiele innych pytań pracy z zespołami rozproszonymi odpowiemy podczas serii warsztatów lub webinarów*.  

Zespół rozproszony całkowicie odróżnia się dynamiką pracy zespołowej od zespołów tradycyjnych. Często nie zdajemy sobie sprawy na jak wiele procesów społecznych oddziałuje brak bezpośredniego kontaktu. W wirtualnym otoczeniu inaczej budujemy zaufanie, wspólny kontekst a także relacje międzyludzkie. W komunikacji bezpośredniej zbieramy gigabajty danych odnośnie sytuacji odczytując je ze słów, tonu głosu a także mowy ciała. Ani maile ani video konferencje nie dają nam możliwości na tak bogaty przekaz. A braki danych mogą prowadzić do nieporozumień, pomyłek czy konfliktów.

Natury ludzkiej nie zmienimy jednak możemy nauczyć się efektywnie działać w warunkach ograniczonej percepcji!

Efektywne komunikowanie się w otoczeniu wirtualnym to nie tylko znajomość narzędzi IT czy też form grzecznościowych w mailach, gdyż to tylko wierzchołek góry lodowej. Podczas warsztatu chcemy pokazać Ci to co kryje się ‘pod taflą wody’ czyli jak nawyki, przekonania a także nasza biologia wpływają na nasze codzienne zachowania we współpracy wirtualnej.

Poruszymy takie zagadnienia jak m.in. budowanie zaufania i wspólnego kontekstu, zarządzanie różnorodnością, dopasowanie stylu pracy w zespole pod indywidualne potrzeby pracownika. Przekażemy nie tylko narzędzia i dobre praktyki zarządzania w wirtualnym otoczeniu, lecz również dogłębne zrozumienie przyczyn wyzwań pojawiających się w nowoczesnym środowisku pracy .m.in. w oparciu o REISS Motivation Profile®, komunikację w oparciu o style poznawcze, model motywacji KANO, a także koncepcję odporności psychicznej.

*program możemy zrealizować zarówno w formie całodniowych warsztatów jak i 4h webinarów. Zakres tematyczny dostosowujemy pod

PROGRAM ROZWOJOWY
Moduł  1. Rola lidera zespołu rozproszonego

W tym module przestawimy kluczowe składowe efektywnego przywództwa w zespole rozproszonym. Poruszymy zagadnienia:

 • Jakie cechy lidera wpływają na zaangażowanie zespołu? I jak je rozwijać?
 • Budowanie tożsamości zespołu i rozwijanie relacji – sprawdzone techniki dla liderów zespołów rozporoszonych
 • Znaki ostrzegawcze, czyli co może świadczyć o pojawiającym się kryzysie w zespole
 • Pytania coachingowe w pracy lidera. Jak pytać by rozwijać pracowników?
Moduł 2. Motywowanie w zespole rozproszonym

Podczas tego warsztatu wkażemy praktyczne wskazówki na temat działań lidera, które wpływają na motywację/demotywację pracownika. Poruszymy zagadnienia:

 • Jak wyznaczać cele by pobudzały motywację pracownika w oparciu o REISS Motivation Profile®?
 • Jak zaprojektować motywujące środowisko do pracy w oparciu o model KANO? – podczas warsztatu zbudujemy model dla firmy
 • Motywacja na cel i na problem – jak budować komunikaty dla każdego z profilów
 • Jak udzielać informacji zwrotnej by wspierać motywację pracownika? – ćwiczenia zespołowe
Moduł 3. Efektywne spotkania zespołowe i komunikacja

W tym module podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem na temat organizacji spotkań, które są angażujące i wartościowe dla członków zespołu a także przekażemy efektywne techniki komunikacji w zespole. Poruszymy zagadnienia:

 • Praktyczne wskazówki jak planować i prowadzić angażujące spotkania zespołowe
 • Kluczowe techniki komunikacji zdalnej, które wspierają efektywność współpracy zespołu
 • Jakich pułapek unikać w komunikacji wirtualnej?
 • Praktyczne zastosowanie w komunikacji uwzględniając różnorodność stylów poznawczych
Moduł 4. Zarządzanie zespołem rozproszonym

W tym module poświęcimy uwagę praktykom zarządzania zespołem, które wspierają zaangażowanie oraz budowanie tożsamości w zespole. Poruszymy zagadnienia:

 • Jak budować zaangażowanie w zespole rozproszonym? Narzędzia i rytuały wspierające pracę na odległość (case studies)
 • Jak rozwiązywać konflikty w zespole?
 • Wyzwania zarządzania zespołem rozproszonym i techniki ich rozwiązywania – warsztat oparty na case study
Moduł 5. Zarządzanie zmianą i budowanie postawy ciągłego rozwoju kompetencji w środowisku wirtualnym

W ostatnim module przekażemy praktyczne techniki wprowadzania zmian oraz budowania kultury nastawionej na uczenie się. Poruszymy zagadnienia:

 • Jak zarządzać zmianą w otoczeniu wirtualnym?
 • Jak odporność psychiczna wpływa na chęć zmian? I jak możemy wspierać pracowników w jej rozwijaniu?
 • Jaka jest rola lidera w rozwijaniu kompetencji pracowników z perspektywy praktyk i wartości kulturowych?

DLA KOGO?

ZARZĄDZASZ:

 

 • Projektami
 • Zespołami
 • Firmą
WSPÓŁPRACUJESZ Z:

 • członkami zespołu
 • partnerami biznesowymi
 • klientami zewnętrznymi
ROZWIJASZ:

 • Siebie
 • Ludzi
 • Biznes
NAUCZYSZ SIĘ:

 • Kluczowych zasad komunikacji i budowania relacji w świecie online
 • Sposobów rozwiązywania konfliktów w zespole
 • Budowania zaangażowania w zespole rozproszonym
OTRZYMASZ

 • Sprawdzone praktyki zarządzania zespołem
 • Narzędzia wspierające komunikację
 • Materiały do samodoskonalenia i utrzymywania zmiany osobistej
ZMIENISZ:

 • Sposoby motywowania siebie i innych
 • Metody zarządzania zespołem
 • Podejście do budowania zaufania w świecie online