Skip to main content

Koszyk

TALENT MANAGEMENT, DLA ZESPOŁÓW:

Jak zarządzać sobą, budować swoje mocne strony
i współpracować w zespole w oparciu o talenty?

Pracujemy w oparciu o wynik badania Clifton Strengths.

Marcus Buckingham i Donald O. Clifton, autorzy bestsellera „Teraz odkryj swoje silne strony”, obserwując menedżerów dużych organizacji, zauważyli, że niektórzy niezależnie od powierzanych zadań, odnoszą niezmiennie sukcesy. Zdekodowali, iż ci menadżerowie charakteryzowali się unikatowym wykorzystaniem swoich wrodzonych sposobów myślenia odczuwania i zachowania czyli talentów.

A czy Ty i Twoje otoczenie patrzysz, rozwijasz i wykorzystujesz Talenty, budując na nich mocne strony człowieka i organizacji?
Gdyż zgodnie z badaniami Instytutu Gallupa warto to robić, gdyż w środowisku budującym na predyspozycjach i talentach jest:
• 3 x wyższe poczucie doskonałości jakość życia
• 6 x częściej mają okazję robić w pracy to, w czym są dobre
• 600 % wyższe zaangażowane w pracę
• 500% prawdopodobieństwo związania się z kulturą organizacji
• 500 % prawdopodobieństwo ścieżki rozwoju w organizacji
• 400% większe prawdopodobieństwo polecenia organizacji innym
• 73% mniejsze prawdopodobieństwo wypalenia
• 56% mniejsze prawdopodobieństwo szukania nowej pracy
• 26% – 72% niższą rotację pracowników, w organizacjach o wysokim jej wskaźniku
i o 6%-16% niższą rotację w organizacjach o niskim jej wskaźniku

Podczas szkolenia łączymy koncepcję zarządzania Talentami Instytutu Gallupa, z modelem kompetencyjnym osadzonym na rdzeniu predyspozycyjnym każdego z nas, co daje poczucie energii i MOCy lub wykorzystania swoich zasobów dzięki adrenalinie i SILE, aby wykonać pracę. Zapraszamy do poznania siebie w przestrzeni predyspozycji, talentów i mocnych stron dla wzrostu satysfakcji zawodowej i życiowej, wzmocnienia jakości komunikacji i współpracy oraz efektywności w obszarach w pracy i regeneracji.

Warsztat jest okazją do refleksji osobistej i odbicia jej w uzyskanym wyniku 5 lub 10 Talentów badania Clifton Strengths:
• jak wykorzystuję swoje Talenty?
• na ile są one moimi mocnymi stronami?
• jak wykorzystuję swoje szanse i jak zabezpieczam ryzyka talentowe?
• jaki daję impakt w zespole i w organizacji?
• jak mogę zbudować swoją elastyczność w roli zawodowej/życiowej?
• jak się regeneruję w życiu i jak żyć zdrowo rozumiejąc energię i pułapki talentów?

W czasie warsztatu damy Ci doświadczyć, iż nie same talenty są najważniejsze – a ich korelacja i świadome skorzystanie z ich MOCy a nie SIŁY, a dobre skorzystanie z nich zabezpiecza fundamentalne potrzeby człowieka, niezbędne do tworzenia poczucia bezpieczeństwa psychologicznego.
Damy Ci składniki i schemat do stworzenia zgodnego z Tobą i Twoimi definicjami przepisu na rozwój i sukces.
W czasie szkolenia dowiesz się jak zarządzać sobą i otoczeniem aby być efektywnym oraz nie spalać się w zmiennym środowisku XXI w.

Z nowej strony damy Ci doświadczyć efektywności w zespole wykorzystując autorski Model Procesu Projektowego w oparciu o Talenty. Podpowiemy również jak widzieć różnorodności talentowe w zespole dla budowania efektywnej komunikacji, tworzenia synergii współpracy i elastycznego wykorzystania Modelu Projektowego.

Dzięki temu szkoleniu:
NAUCZYSZ SIĘ
 • rozróżniać kompetencje wypracowane i te oparte o rdzeń talentowy
 • zarządzać jasną stroną i ryzykami swoich talentów
 • rozumieć jak wpływa Twój układ Talentowy na satysfakcję z życia i umiejętności regeneracji
OTRZYMASZ
 • większą świadomości swoich Talentów, do zarzadzania sobą
 • narzędzia do świadomego wsparcia rozwoju talentów
 • mapę siebie i zespołu dla samodoskonalenia
ZMIENISZ
 • język komunikacji ze sobą i innymi
 • optykę patrzenia na swoje zachowania, rozróżniając kompetencje Mocy i Siły
 • nawyki oceny siebie i innych
PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie odbędzie się w godzinach: 9:00-16.30

 1. Osadzenie w koncepcji Instytutu Gallupa i zarządzania sobą w oparciu o predyspozycje i mocne strony każdego z nas
 2. Poznanie 3 fundamentalnych potrzeb człowieka i ich korelacji z Talentami dla budowania bezpieczeństwa psychologicznego
 3. Zbudowanie własnej koncepcji z jakiego powodu w XXI wieku warto skupiać energię i czas na talenty wiodące i na ich rozwój oraz zabezpieczenie ryzyk
 4. Zrozumienie czym jest energia MOCy i SIŁY w naszych zachowaniach i kompetencjach m.in. z wykorzystaniem modelu rdzenia predyspozycyjnego
 5. Głębokie przepracowanie swoich Talentów wiodących i ich wzajemnej korelacji, z uwzględnieniem dynamiki grupy wiodącego nasilenia lub równowagi
 6. Poznania czym jest bloker efektywności długoterminowej oraz odkrycie które Talenty mogą mieć w sobie takie ryzyko
 7. Poznanie swojej wiodącej roli talentowej w procesach i projektach poszczególnych ich etapach zarządzania projektami
 8. Postawienie hipotez i doświadczanie, z jakiego powodu „z jednymi pracuje mi się łatwiej, niż z innymi” oraz poznanie technik budowania świadomej komunikacji i współpracy projektowej oraz zespołowej
 9. Wykorzystanie korelacji i nasileń grup Talentowych szczególnie w odniesieniu
  do aspektu efektywnej pracy i współpracy
 10. Osadzenie swoich Talentów w diagnozie stylu zarządzania sobą i innymi, dla wzrostu satysfakcji życiowej, efektywności pracy, zaangażowania, oraz dawanego impaktu
  w zespole.
 11. Poznanie praktyk umożliwiających diagnozę przestrzeni talentowych u innych.
 12. Podsumowanie i przygotowanie autorskiego przepisu, jak wdrożę rozwój kompetencji i budowania mocnych stron na swoim rdzeniu kompetencyjnym i talentach

Najpóźniej 14 dni przed warsztatem otrzymasz od nas link do kwestionariusza Clifton Strengthsfinder ™.

Kwestionariusz ten nie jest testem psychologicznym, lecz diagnozą pozwalającą odkryć Twoją unikatową konfigurację talentów.. W tym kwestionariuszu nie ma dobrych czy złych odpowiedzi i nie ma profilów lepszych lub gorszych! Jego wypełnienie jest niezbędne do uczestnictwa w warsztatach.

Dla kogo jest to szkolenie?
ZARZĄDZASZ
 • projektami
 • zespołami
 • firmą
WSPÓŁPRACUJESZ Z:
 • członkami zespołu
 • partnerami biznesowymi
 • klientami zewnętrznymi
ROZWIJASZ
 • siebie
 • ludzi
 • biznes